Pozornost a představivost – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Pozornost a představivost

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Pozornost = je psychický stav, kdy se pozornost zabývá zaměřeností a soustředěností zaměřenost = stav, kdy si z velkého množství podnětů vybíráme ten, který je pro nás nejsilnější a ukládáme si ho do svého svědomí

 

Soustředěnost

 • intenzita, síla pozornosti ­
 • fyziologickým základem pozornosti je zákon koncentrace

 

Druhy pozornosti

1) úmyslná pozornost

 • je vyvolána vůlí a většinou se týká předmětů, které nás v té dané chvíli nezajímají ­
 • je náročná a často toho člověka vyčerpává

 

2) neúmyslná pozornost

 • pozornost vzniká na základě působících podnětů (kontrast, pestrost, zajímavost, síla, zájem)

 

3) pomyslná pozornost

 • úmyslná pozornost se mění v pozornost neúmyslnou

 

Vlastnosti pozornosti:

a) intenzita = síla

b) stálost = doba po kterou to naše soustředění působí

c) rozdělování pozornosti (př. když člověk něco vypráví a děláme ještě u toho něco)

d) přenášení pozornosti = z jednoho předmětu na druhý

e) rozsah = množství předmětů ne které se zaměříme

f) kolísání pozornosti = jeden podnět v danou chvíli působí víc než ten druhý

g) roztržitost = člověk se nedokáže soustředit

 

Činitelé ovlivňující pozornost

a) zvyšují pozornost ­

 • zájem ­
 • motivace ­
 • psychický a zdravotní stav ­
 • vůle = musím chtít

 

b) snižující pozornost

 • stres, nemoc ­
 • nezajímavost ­
 • stereotyp ­
 • drogy (skupina stimulací) ­
 • alkohol

 

Představivost

 • vyvolaný obraz činnosti nebo předmětu, který na nás v dané chvíli nepůsobí ­
 • činnost při níž vznikají se nazývá představivost
 • je umožněna tím , že vjemy zanechávají v mozkové kůře stopy, které jsou určitým způsobem oživeny
 • na základě asociací

 

Dělení asociací

1) primární asociační zákony = zákon dotyku v prostoru a čase př. dovolená primární zákon = zákon podobnosti a kontrastu př. život a láska

2) sekundární asociační zákony:

a) zákon novosti

b) zákon častosti – čím častější, tím bude představa větší

c) zákon živosti – to co má pro nás větší význam a zanechalo v nás větší dojem, tím větší tendenci se nám častěji vybavovat (př. ples a úklid pokoje)

 

Typy představ

1) zrakový typ => lidé, kteří si lépe vybavují zrakové vjemy př. názornost – nakreslí si něco – vidí to

2) sluchový typ => lidé, kteří si lépe představují to co slyší př. výklad, člověk se musí učit nahlas

3) pohybový typ => lidé, kteří si snadno vybaví to co sami dělali př. půjčím si sešit s výpiskami – musí si to přepsat, jinak to nepochopí ­> nenaučí se

 

Druhy představ

a) pamětní

b) fantazijní

 

pamětní

1) obecné ­> schématické, obecné, bez konkrétních znaků př. pes

2) jedinečná ­> představy jsou konkrétní s charakteristickými znaky, které tu věc, člověka, zvíře určují

 

fantazijní = nereálné, neskutečné

 • konstrukční představa ­
 • rekonstrukční představa
 • rekonstrukční = vytváření obrazu podle schématu, popisu př. rekonstrukce domu, bytu konstrukční = vytváření nových, originálních nápadů př. oblečení, scénář bdělé snění = jedná se o představy, které se vztahují k vlastním přáním


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy