Práce a výkon elektrického proudu

elektronika

 

Téma: Práce a výkon elektrického proudu

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Práce elektrického proudu:

  • Nejčastějším případem konání elektrické práce je působení elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem ve vodiči, které způsobí pohyb částic – elektrický proud I po dobu t.
  • Při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá.
  • Fyzikální jev, při kterém el. pole působí el. silou na el. Nabité těleso a posouvá jím.
  • Elektrické síly přemisťují náboj ve vnější části elektrického obvodu mezi svorkami zdroje. Práce v elektrickém obvodu se rovná součinu el. Proudu, napětí a doby, po kterou obvodem procházel el. Proud.  Tato práce též vyjadřuje elektrickou energii přeměněnou ve vodiči v jinou formu energie. Pro výpočty můžeme elektrickou práci vyjádřit pomocí dalších vztahů.

 

Značka: W

Jednotka: J (Joule)

Výpočet: W = U . I . t

 

Výkon elektrického proudu:

  • Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu, u kterého práci koná elektrická síla.
  • Nežádoucí přeměnu elektrické energie označujeme jako ztráty. Užitečný výkon – častěji nazývaný jen výkon je roven příkonu, zmenšenému o ztráty. Příklad: klasická žárovka má na baňce údaj 100W. To neznamená, že její světelný výkon je 100W. Tento údaj představuje dodaný výkon – příkon.

 

Příkon:

  • Je elektrická práce, která se skutečně za 1 s vykonala, najdeme ho na štítcích elektrospotřebičů, nebo i na patici žárovky jednotka: W (Watt).
  • Příkon je vždy větší než výkon

 

Účinnost:

  • Je fyzikální veličina, která udává poměr mezi výkonem a příkonem zařízení, stroje.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!