Pravěk – Dějepis (3)

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Ondřej Novotný

 

 

 

 

Pravěk

 • nemáme žádné písemné pozůstatky
 • pravěk zkoumá archeologie (vykopávky, archeologické nálezy)
 • dvě teorie vývoje světa (evoluční – Darwin, teologická – stvoření světa Bohem)

 

Dělí se do dvou vývojových větví (způsob obživy – materiál)

 • doba kamenná (10 000 př. n. l. – vznik člověka)
  • starší (paleolit) – nejdelší, doby ledové a meziledové, homo erectus, pěstní klín, jeskyně, lov drobnějších zvířat, ptáků, 4 období (nejstarší, starý, střední, mladý)
  • střední (mezolit) – všude jinak, ustupuje ledovec, změna klimatu, kult matriarchátu (žena udržovatelka rodu, výsadní postavení – Věstonická Venuše), zalesňování Evropy, Asie
  • mladší (neolit) – neolitická revoluce (výroba potravin, pěstování, ustálený způsob života, domestikace (zvířata), dlouhé domy, srpy, kosy, misky, muži stáda, ochrana, nástorje, ženy děti, pole látky
  • pozdní (eneolit 4000 př. n. l. v Evropě – chalkolit 6000 př. n. l. na předním východě), metalurgie (získávání kovů – měď), kolo (převoz), oradlo (párem dobytka), ch. – patriarchát, růst obchodu, města ; e. dálkový obchod, kamenné nástroje, vesnický charakter obydlí, kultura popelnicových polí (způsob pohřbívání, mrtví spáleni, popel do nádob a ty do země ; kultura mohylová (způsob pohřbívání, mrtvé pod mohylou – kopec kamenů, hlíny, klacků)

 

 • doba bronzová
  • starší
  • střední
  • mladší

 

 • doba železná
  • starší (halštatská) – podle naleziště v Rakousku
  • mladší (laténská) – podle naleztiště ve Švýcarsku

 

 • doba římská
  • dva antické státy (Řecko, Řím)

 

 • hominizace – polidštění
  • z opice se vyvíjí člověk, 4 stádia homidů
   • člověk zručný (homo habilis) – po čtyřech, značné ochlupení, malá mozkovna, velké čelisti, výrazné nadobočnicové oblouky, uchopovací schopnost (palec)
   • člověk vzpřímený (homo erectus) – na zadních, napřimuje se postava, esovité zahnutí páteře, lehce ustupuje ochlupení, malá mozkovna, velké nadobočnicové oblouky
   • člověk moudrý (homo sapiens) – ochlupení řídne, první nástroje (pazourek), náznaky artikulovaného dorozumívání, větší mozkovna, současníkem i neandrtálci (slepá větev)
   • člověk dnešního typu (homo sapiens sapiens) – ochlupení jako dnes, mozkovna plně vyvinuta, řeč, nástroje, dlouhé domy
  • megalitické stavby
   • monumentální pravěké stavby z kamene
    • dolmeny – jeskyně Menga ve Šapnělsku (hrob velmože)
    • menhiry – Carnac ve Francii (alej menhirů)
    • kromlechy – spojení dolmenů a menhirů (Stonehenge)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy