Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (6)

dějiny

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Honza Nachtigal

 

 • Prehistorické období dějin lidstva
 • Informace čerpáme z hmotných pramenů (zbraně, malby v jeskyních, sošky)
 • Uvádí se, že pravěk je dlouhý až 3 miliony let
 • Pravěk je periodizovaný jinak v každé civilizace a tato periodizace odpovídá pro Evropu bez otrokářských států (Řecko, Řím)

 

Periodizace

 • Geologicko-archeologická
 1. Prvohory
 2. Druhohory
 3. Třetihory
 4. Čtvrtohory

 

 • Archeologická
 1. Paleolit
 2. Mezolit
 3. Neolit
 4. Eneolit

 

 • Dle vývoje člověka¨
 1. Homo habillis
 2. Homo erectus
 3. Homo sapiens

 

 • Pravěk se dělí na:
  • Dělení podle toho jaké člověk využíval nástroje
 • Dobu kamennou
 • Dobu bronzovou
 • Dobu železnou

 

1)   Doba kamenná

 • Člověk využíval kamenné nástroje

 

a)      Starší doba kamenná (vznik člověka až 10 000 BC) – Paleolit

 • Druh homo se už začíná objevovat
 • Pro příliš velké rozmezí pravěk dále dělí na:
  1. Starší paleolit (3 miliony – 250 000 BC) – Homo sapiens
   • Kamenné nástroje
   • Kanibalizace
  2. Střední paleolit (250 000 – 40 000 BC) – Homo sapiens
   • Pohřbívání mrtvých
   • Zdobení všeho
  3. Mladší paleolit (40 000 – 10 000 BC) – Homo sapiens sapiens
   • Sídliště v blízkosti vody
   • Artikulovaná řeč
   • Jeskyně – Altamira a Lascalix

 

b)     Střední doba kamenná (10 000 – 7 000 BC) – Mezolit

 • Oteplování
 • Sídliště na vyvýšených místech
 • První pohřebiště (kostrové a spalováním)

 

c)      Mladší doba kamenná (7000 – 5000 BC) – Neolit

 • Usedlý život
 • Domestikace zvířat
 • Prudký příbytek obyvatelstva
 • Zemědělství – potřebovali plochy, které se vytvářeli buď žďářením (vypalování lesa) nebe klučením (vykácením lesa)
 • Obydlí – tři kůly a přes ně sláma – slepeno mazavicí
 • Matriarchát – společenské uskupení, kde vládne žena
 • Počátek výroby keramiky a počátky textilnictví a řemeslné výroby
 • Byly zde tři hlavní kultury
  • S lineární (volutovou) keramikou
  • S vypíchávanou keramikou
  • S malovanou (modrá, zelená, žlutá) keramikou

 

d)     Pozdní doba kamenná (5000 – 3500 BC) – Eneolit

 • Hlavně kamenné nástroje, ale ve čtvrtém tisíciletí se už i začala používat měď
 • Méně vhodné klima – řidší osídlení
 • Rozvoj řemesel a obchodu
 • Počátky metalurgie – zpracovávání kovu
 • Vesnice městského typu
 • Kolo, oradlo
 • Hospodářský rozvoj + spory mezi kmeny – roste význam muže (Patriarchát)
 • Sousedská občina – příbuznost z jiné vesnice
 • Kultura s nálevkovitými poháry
  • Rozhlehlé území (Nizozemí až Ukrajina) – spíše sever
  • Počátky metalurgie v Evropě + orba hákem
  • Megality – západní Evropa – stavby z velkých kamenů – častým typem takzvaný dolmen – pohřební komora (dva kameny a na jejich špičkách jeden další kámen)
  • Menhiry – vysoké kamenné bloky svisle zasazené do země
   • Často ve velkém množství
   • Francie – Carca – 3000 ks
  • Menhiry tvořící kruh = tromlech
   • Uspořádání nejspíš souviselo s pozorováním astronomických jevů (například Stonhenge)
  • Kultura s kanelovanou keramikou
   • 4 000 BC – Morava, Slovensko, Maďarsko, Rakousko
   • Znalost vozu jako dopravního prostředku
   • Kaneluza = žlábek
  • Kultura se šňůrovou keramikou
   • 3 000 BC – příchod kočovných pastýřů ze severovýchodu
   • Naleziště: Vikletice u Chomutova
   • Otisk motané šňůry
  • Kultura se zvoncovitými poháry
   • 3 000 BC – příchod indoevropských kmenů do Evropy (předchůdci Germánů a Slovanů)
   • Pastevci a lovci
   • Znali oradlo a keramika měla tvar obráceného zvonu

 

2)   Dobra bronzová (3500 – 750 BC)

 • Falkolit = doba měděná
 • Již znali konzervaci potravy, ocet, sušené maso, solení
  • Hornictví, hutnictví, kovorytectví
  • Keramika – glazura, textilní výrobu
  • Srpy, motyky a radlice
 • Přírůst obyvatel
 • Kunětická kultura
  • Vyspělá kultura ve střední Evropě
 • Mohylová kultura
 • Kultura popelnicových polí

a)      Starší D. B. (3500 – 1550 BC)

b)     Střední D. B. (1550 – 1300 BC)

c)      Mladší D. B. (1300 – 750 BC)

 

3)   Doba železná

 • Skythové přicházejí do Evropy (znají železo) + Etruskové a Řekové znají železo

 

a)      Starší D. Ž. – Halstadt – halštat (750 – 400 BC)

 • Zemědělství pokrývá potřeby obyvatelstva
 • Okolí Salzburgu (Haltstadt)
 • Kmeny s náčelníky a vůdci kmenů
 • Kultistika – víra v boha s lidskou podobou – Antropomorfismus
  • Víra v posmrtný život- vybavení v hrobě – oblečení, šperky, jídlo
 • Kultury
 • Bylanská
 • Horákovská

 

b)     Mladší D. Ž. – Ladén (400 – 0 BC)

 • Laténské období
  • La Téne (SWI) – keltská vojenská pevnost
 • Skythové – SWI, DE
 • Thrákové – Balkánský poloostrov
 • Keltové – ČR, SK
  • Bójové pobývali na území ČR (Keltové) à Bohemia
  • Specializace nástrojů – vytvoření řetězů
  • První mince (byli to první mince mimo antický svět) – Statéry (=duhovky)
  • Kvalitnější keramika
  • Kněží = Druidové
  • Sídla Keltů = Oppida
   • Závist u Prahy
   • Stradonice u Berouna

 

4)   Dobra římská (0 – 400 AC)

 • Germáni mají časté střety s Římany – Germáni přebírají jejich kulturu
 • Od paleolitu do mezolitu se lidé živili lovem a sběrem (= období přisvojovacího hospodářství)
 • Poté proběhla neolitická revoluce – Přechod od sběr a lovu k zemědělství a lovu (= období výrobního hospodářství)

 

Vývojová řada

 • Ramapithecus – 10 milionů let BC
  • Jakýsi lidoop, který měřil 100 – 110 cm
  • Pohyboval se částečně po dvou (klátivá chůze)
  • Vegetarián
  • Nástroje pouze příležitostně
 • Australopithecus – 5-4 milionů let BC
  • 120 – 125 cm, 35 – 45 kg
  • Téměř vzpřímen – pohyb po dvou
  • Používal jednoduché nástroje)
  • Malý mozek X stavba kostry už připomíná člověka
  • Konzumoval maso
 • Homo habillis – 3 milionů BC – člověk zručný
  • 125 cm, 40 kg
  • Větší mozkovna
  • Zdokonalená stavba ruky
 • Homo erectus – 2 miliónů let BC – člověk vzpřímený
  • 160 – 165 cm
  • Větší mozkovna
  • Výroba nástrojů – začal používat oheň
 • Homo sapiens (+ homo neandertalis) – 400 tisíc let BC – člověk rozumný
  • Velká mozkovna – vyklenutá část lebky
  • Výroba nástrojů z pazourku a křemene
  • Rozdělávání ohně
  • Rychlý duševní vývoj
  • Neandertalis je slepá větev homo sapiens
 • Homo sapiens sapiens – 40 tisíc let BC až do dnes
  • Atletická postava, široký hrudník, veliká mozkovna, vysutá brada
  • Souvislá řeč, velká společenství – lepší lov
  • Dokonalejší nástroje, umění – kresby, sošky
 • Člověk – nejvyšší postava a také nejvyšší stupeň vývoje

 

Naleziště

 • Francie – Cro Magnon
 • Česko
  • Mikulov
  • Přerov
  • Věstonice

 

Antropologie – Věda o původu a vývoji člověka

Antropogeneze – Proces vzniku utváření a vývoje člověka jako bytosti biologické a společenské

 1. Hominizace – rozvoj těla
 2. Sapienizace – rozvoj mozku a společenský rozvoj člověka

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy