Pravěké kultury – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Pravěké kultury

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Paco

 

DOBA KAMENNÁ

 • předdějinné období – prehistorie
 • žádné písemné záznamy
 • jednodušší kulturní formy
 • charakteristická výroba nástrojů z kamene (pěstní klín)

 

Paleolit (starší doba kamenná) do 10 000 př. Kr.

Mezolit (střední doba kamenná) 10 000 – 7 500 př. Kr.

Neolit (mladší doba kamenná) 7 500 – 3 100 př. Kr.

 

Paleolit a Mezolit

Malířství

Jeskynní malby (na konci paleolitu)

 • jeskyně – obydlí, hroby, svatyně…
 • člověk – lovec zvěře a sběrač plodů
 • paleolitický realismus (npř.: když zvěř namalují, očarují ji tím a budou mít úspěšný lov.)
 • malby používají k dosažení určitých cílů

znaky:

 • obrazy osamocených postav (malují i několik postav přes sebe)
 • žádná snaha o vyprávění
 • zobrazovali typické znaky zvířat s velkým smyslem pro tvar
 • soustřeďují se na obrys zvířete – citlivě zobrazené linie
 • snaha zachytit pohyb
 • na malby používali rudku, okr, nerosty, hlínu (teplé barvy) – jako pojidla používali tuk, vodu, moč…

 

Altamira – Španělsko (1 500 př. Kr.)

 • v jeskyni byly roku 1879 nalezeny pravěké nástěnné malby, převážně s motivy zvířat
 • objevil je místní lovec
 • necelých 300 metrů dlouhá
 • nejznámější je tzv. polychromní sál – nástropní malby zobrazující skupinu patnácti velkých bizonů (sixtinská kaple paleolitu)

 

Lascaux – Francie (15 000 až 13 000 př. n. l

 • především realistická vyobrazení zvířat.
 • zhruba 150 maleb a více než 15 000 skalních rytin
 • nejznámější: Sál býků

 

Sochařství

 • klade důraz na lidské tělo (zejména ženské)
 • nejčastější – Venuše (Věstonická Venuše)
 • zdůraznění znaků ženskosti (symbol plodnosti)
 • pečlivě vyhlazený povrch
 • paže a nohy bývají naznačeny, nevyvinuty
 • bez obličeje
 • nelze určit, jakou socha měla funkci (nejspíše k uctívání)
 • nejčastěji z kamene a hlíny, také kly, zuby…

 

Neolit

 • neolitická revoluce – zásadní změny
 • člověk se usazuje
 • postupně se rozvíjí zemědělství, chov dobytka
 • důležité je střídání ročních období (určuje polní práce atd.)
 • řada důležitých vynálezů
  • pletení košů, rohoží atd.
  • výroba hliněných nádob
  • kamenné nástroje
  • příbytky ze dřeva a hlíny, tráva, sláma
  • počátky stavitelství (za použití kamene)

 

Hliněné nádoby

 • bez použití hrnčířského kruhu – křivé nádoby
 • používají na vypěstované plodiny
 • inspirací prvních vzorů jsou košíky

(spirála, trojúhelníky, křížky, linky – otlačení)

 • technika rytí, později malování (štětci)
 • sušení na slunci, později v pecích
 • barvy: bílá, červená, žlutá…

 

Stavitelství

Menhir

 • neupravený balvan, vztyčený jako sloup
 • náboženský význam

 

Dolmen

 • stolovitá stavba z plochých balvanů
 • dva, nebo více vztyčených balvanů s překladem

 

Kromlech

 • vztyčené kameny, sestaveny do kruhu

 

Stonehenge

 • nejznámější stavba z Velké Británie
 • jsou sestaveny z Menhiru a Dolmenu
 • pozdní stavba

 

Šperky

 • z mušlí, kostí, zubů, jantaru…
 • věřili, že mají magickou ochranu před duchy – talismany

 

Náboženství

 • věřili v posmrtný život
 • pohřební výbava vkládána do hrobu
 • magie – rituály – za účelem dosažení nějakého cíle, obětování
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!