Přehled vývoje sociologie a hlavní čeští představitelé

 

   Otázka: Přehled vývoje sociologie a hlavní čeští představitelé

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): PePe

 

První etapa ( 1840-1920) – nové teorie, koncepce spol.

 • sociologismus:
  • způsob myšlení vysvětlující sociální témata pouze pomocí soc. faktů (August Comte, Émile Durkheim)
 • funkcionalismus:
  • teoretický přístup, který předkládá, že soc. jevy a procesy je možné vysvětlit v kontextu funkcí, které v dané spol. plní (Comte, Durkheim)
 • historický a dialektický materialismus:
  • materialistické pojetí vývoje spol. na základě ekonomického determinismu , resp. na základě vlastnictví výr. prostředků (Karl Marx)
 • evolucionismus:
  • směr, který vysvětluje historický vývoj spol. jako jakousi přírodní zákonitost – proces vzniku složitějších forem ( Herbert Spencer)
 • organicismus:
  • přístup, který hledá a nachází analogie mezi vývojem spol. a vývojem organismu , spol. chápána jako celek ( biologický organismus) – schopnost růstu, diferenciace struktury ( H. Spencer)
 • formální sociologie:
  • ta se zabývá formami vztahů a interakcí mezi lidmi, formami lidského seskupování se. ( Georg Simmel)

 

Druhá etapa: 1920- 1960/70

 • rozsáhlé empirické výzkumy, řešeny pragmatické problémy soc. života společnosti ( sociální patologie, interetnické vztahy, interakce lidí ve formálních a neformálních soc. skupinách)
 • empirismus
 • strukturální funkcionalismus ( R.K. Merton, T. Parsons)
 • konfliktualistická teorie
  • konflikt je motorem sociálního vývoje a soc. dění vůbec, konflikty je záhodno regulovat, nikoli však potlačovat ( Coser, Dahrendorf)

 

Třetí etapa: 1960/70- +

 • snižuje se zájem sociologů o empirické výzkumy, i nové teorie – pozornost spíše na aktéry (nositele) sociálních jevů a procesů – konkrétní jedinci
 • interpretativní sociologie:
  • její hlavní myšlenkou je tvrzení, že soc. realita je aktivně vytvářena pomocí interpretací a významů, které přikládají všem věcem ve svém okolí
 • příbuzné disciplíny sociologie: archeologie, lingvistika, ekistika, psychologie, etologie, kulturologie, …

 

Hlavní představitelé české sociologie

 • G. Masaryk – jako 1. přednáší sociologii na UK ( 80. léta 19. stol) – považován za zakladatele české sociologie
 • dílo : „Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty“, „Rukověť sociologie“
 • Edvard Beneš, Arnošt Bláha – zakladatelé brněnské soc. školy, – „Duše malého města“, „Město“
 • Emanuel Chalupný – 1. terénní sociologické šetření v Čechách – „Sociologie“
 • 1996 – nová etapa- mezník současného období – vydání dvoudílného Velkého sociologického slovníku (200 autorů)
 • dnes nejplodnější – Jan Keller (Až na dno blahobytu, Šok z ekologie, Politika s ručením omezeným) i Bohuslav Blažek , Linhart, Petrusek, Machonin, Matějů…


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy