Principy rastrové a vektorové grafiky – informatika

 

   Otázka: Principy rastrové a vektorové grafiky

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Miri

 

Rastrová grafika (Bitmapová grafika)

 • Celý obrázek je popsán pomocí jednotlivých pixelů = barevných bodů. Pixely jsou uspořádány do mřížky a mají jednoznačně určenou polohu a barvu (v nějakém barevném modelu). Kvalitu obrázku ovlivňuje především rozlišení (rozměr obrázku v pixelech) a barevná hloubka (počet bitů použitých k popisu barvy pixelu). Rastrová grafika celkově slouží pro tvorbu „umělecké“ grafiky.

 

Výhody

 • Snadné pořízení obrázku (skener, fotoaparát)
 • Snadnější zachycení reality

 

Nevýhody

 • Velké nároky na paměť (hlavně při vysokém rozlišení)
 • Změna velikosti vede ke zhoršení kvality (začne se projevovat rastr)

 

DPI (Dots Per Inch)

 • Počet pixelů, který se vejde do délky jednoho palce (2,54 cm)
 • Pro tisk je potřeba větší DPI – tisk 300DPI X monitor 72 DPI

 

Histogram

 • Graf zobrazující zastoupení stínů a světel.

 

Formáty a editory

 • BMP, JPG, GIF, PNG
 • Adobe Photoshop, GIMP (GNU Image Manipulation Program), Zoner Phoho Studio

 

Vektorová grafika

Obrázek je popsán matematicky pomocí základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Tím pádem se dá lehce manipulovat s vytvořenými objekty. Vektorová grafika se používá zejména pro tvorbu ilustrací, diagramů, animací, vizitek, log, plakátů atd.

 

Výhody

 • Změna velikosti bez ztráty kvality
 • S každým objektem lze pracovat odděleně
 • Menší náročnost na paměť

 

Nevýhody

 • Složitější pořízení obrázku
 • Při velké grafické složitosti obrázku jsou nároky na paměť větší než u rastrové grafiky
 • Nehodí se pro zápis složitých barevných ploch (fotografií)

 

Bézierova křivka

 • Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (tzv. kotevní body) a dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní body). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce.
 • Křivka prochází kotevními body
 • Tvar je kontrolován kontrolními body
 • Jejich spojnice je tečnou ke křivce

 

Formáty a editory

 • zmf (Zoner Callisto), pdf (Portable Document Format)
 • CorelDraw, Zoner Callisto, Inkscape


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy