Problematika mentálního postižení – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Problematika mentálního postižení

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Problematika mentálního postižení

 • postižení psychických funkcí a to hlavně funkcí rozumových
 • neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně vývoje vzhledem k věku

 

Projevy ­

 • porucha poznávacích procesů,snížená chápavost a adaptabilita ­
 • pasivní,nesamostatní,po citové stránce nezralý ­
 • závislost na jiném člověku ­
 • nedostatečně rozvinutá řeč,chudá slovní zásoba,obtížné učení,slabá paměť

 

Stupně ­

 • těžší trvalé opoždění ve vývoji psychických funkcí nazýváme ­mentální retardací ­
  • slabomyslnost,oligofrenie

 

 • 1) lehká retardace ­
  • od útlého věku,dítě zaostává ve všech stránkách ­
  • vychovatelné,vzdělavatelné,manuálně zručné ­v dospělosti mohou žít sami,jednostranně geniální
  • ­neumí řešit náročné problémy ­
  • využití mechanické paměti,zvládají sebeobsluhu
  • ­IQ ­50­-70

 

 • 2) středně těžká
  • ­již od malička ­
  • dítě je vychovatelné, ale těžce vzdělavatelné ­
  • základy sebeobsluhy,jednoduché manuální činnosti
  • ­opožděna řeč a motorika,nesamostatní ­
  • neumí řešit problémy života ­
  • IQ ­35-­49

 

 • 3) těžká ­
  • nevzdělavatelný,nevychovatelný ­
  • na úrovni malého dítěte ­
  • nenaučí se základy sebeobsluhy,nemluví nebo pár slov
  • ­trvalá péče od druhé osoby ­
  • snížená imunita
  • ­spojeno s vegetativními projevy pokud pouze leží
  • ­IQ­ 20­-34

 

 • 4) hluboká retardace­
  • neudrží čistotu
  • ­nepohybují se sami ­
  • neartikulované zvuky
  • trvalá péče ­IQ ­20

 

Přístup k takovým lidem ­

 • zjistíme úroveň soběstačnosti
 • ­respektujeme osobnost ­
 • přistupovat k nim jako k ostatním (takt,trpělivost,klid) ­
 • komunikovat s K/P přestože je doprovod ­
 • úroveň a obsah sdělení přizpůsobit možnostem K/P ­
 • pokyny předávat stručně,jasně,využití hovorových výrazů
 • ­kontrolovat ho,vždy jít s ním na vyšetření jako doprovod

 

Problematika tělesného postižení ­

 • omezený pohyb ­
 • kvalita života je určována úrovní soběstačnosti ­
 • vady jsou viditelné na první pohled (deformace) ­
 • často postižena osobnost K/P

 

Míra závisí na ­

 • způsob postižení ­
 • věku,kdy postižení došlo
 • ­vrozené
 • ­získané
 • ­příčina vrozená deformita, nevyvin. končetin,degenerativní změny ­
 • porucha nervové regulace,invalidizující operace

 

Projevy ­

 • snížená činnost navázat sociální kontakty ­
 • sociální izolace a podnětová deprivace ­
 • projevy infantilismu
 • ­velice dobrá integrace ­
 • větší citlivost a vnímavost ohledně života ­
 • postižení snižuje sebehodnocení vyvolává zlost a hněv

 

Přístup ­

 • vnímat K/P ­
 • přes různé atypické projevy předpokládat normální inteligenci
 • ­zjistit míru soběstačnosti ­
 • nabídnout pomoc,ale respektovat pokud ji odmítne ­
 • věnovat čas,být trpělivý ­
 • pokud je na vozíku,lůžku,nestát nad ním ale sednout si
 • ­dodržovat zásady produktivního chování ve vztahu ­
 • vytvářet a pomáhat vytvořit bezbariérové prostředí