Promítání a jeho druhy – geodézie (GED)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Promítání

   Předmět: Geodézie (GED)

   Přidal(a): trnkma

 

Zeměměřičský plán

 • rovinný obraz malého území – neuvažuje o zakřivení země, pro zobrazování – pravoúhlé (kótování) – promítání.

 

Druhy promítání: 

Středové promítání:

 • určeno středem promítání (S) a průmětnou (Π)
 • promítací paprsky vycházejí z jednoho bodu, procházejí promítanými body a dále průmětnou
 • průsečíky promítacích paprsků s průmětnou jsou obrazy promítaných bodů
 • princip promítání filmu v promítačkách, kde zdrojem promítacích paprsků je vlákno žárovky.

 

Rovnoběžné promítání:

 • Určuje směr promítání (s) a průmětna
 • Vzájemně rovnoběžné promítací paprsky (jakoby vycházely ze stejného bodu a setkávají se v nekonečnu)
 • Procházejí promítacími body a průmětnou
 • Průsečíky promítacích paprsků s průmětnou – obrazy pomítaných bodů
 • Princip stínu od sluníčka

 

Pravoúhlé promítání:

 • Směr promítání je kolmý k průmětně
 • Promítání na jednu nebo více průměten
 • Na jednu kótované promítání

 

Kosoúhlé promítání:

 • Kosý směr promítání k průmětně

 

Kótované promítání = promítání na jednu průmětnu

 • Promítací paprsky promítají seshora dolů kolmo na průmětnu (půdorysnu)
 • Princip zobrazení terénu na mapách, kdy je poloha např. vrcholu určena dvěma souřadnicemi a kótou = nadmořská výška