Brazílie – seminární práce – zeměpis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Brazílie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Barbora Kabátová

 

 

Paulo Coelho: „Há momentos em que vale a pena correr riscos e fazer coisas malucas.“

(„Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci.“)

 

1. Základní charakteristika

a)     státu

Hlavní město:  Brasilia

Rozloha:  8,5 mil. Km2

Počet obyvatel:  192 000 000

Urbanizace:  86,0%

Poloha státu: 35° – 74°z. d. a 5°š. – 34° j. š.

 

Města:    Sao Paolo              10 000 000 obyvatel  Největší a nejbohatší město Latinské A.

Rio De Janerio       6 000 000 obyvatel  Město známé karnevaly, sambou a plážemi.

Salvador                  2 700 000 obyvatel  Nejvyšší hustota osídlení na americkém kont.

Ceará                        2 400 000 obyvatel Nejmenší brazilský národní park: Ubajara

Belo Horizonte      2 300 000 obyvatel  Ekonomické a kulturní centrum.
Vodstvo:         Oceány:             Atlantický

Řeky:                  Amazonka 7 025 Km

Jezera:               Lagos dos Patos, Lagos Mirim

Vodopády:         Iguaçu

Přehradní hráze:  Represa Itaipú

 

Státní zřízení: republika

Správní členění: 26 států

Úřední jazyk: portugalština

 

Měna a aktuální kurz: Brazilský real (BRL)

  • 1 BRL = 10,7 Kč

HDP na 1 obyvatele: 10 200 UDS

Zaměstnanost: 92,6%

Nezaměstnanost:  7,4 %

Integrace: OSN, ALDI, MERCOSUR, SELA

 

b)     obecná

Originální název: Republica Federativa do Brasil

Český název: Brazilská federativní republika

Užívaný název: Brazílie

Rozloha: 8 511 965 km2

Využití plochy: 5 % orná půda, 22 % pastviny, 58 % lesy, 15 % ostatní

Reliéf: nejvyšší bod – Pico da Neblina (3 014 m), nejnižší bod – Atlantický oceán (0 m)

Vodstvo: nejdelší řeka – Amanzonka (7 025 km)

Klima: rovníkový pás, tropický pás, subtropický pás

Biota: tropické deštné lesy, subtropické deštné lesy, savany

 

Největší stát Jižní Ameriky je pokryt téměř celou Amazonskou nížinou a na jihu Brazilskou vysočinou, kde se nacházejí savany a stepi. Díky amazonskému pralesu je Brazílie státem, kde se nalézá asi nejvíce druhů rostlin a živočichů na planetě. Brazílie láká nejen dobrodruhy hledající krásy panenského pralesa a civilizací nezkažených pralesních národů, ale také milovníky tance a karnevalu. Nejznámější karneval na světě se koná ve městě Rio de Janeiro na vrcholu zdejšího léta a je čtyřdenní přehlídkou rozmanitých kostýmů, hudby a tance. gu
Ačkoli se většina obyvatel koncentruje při pobřeží (zvláště pak v jeho jižnější polovině) a největší města leží také zde (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre), bylo hlavní město Brasilia vystavěno v roce 1956 daleko od pobřeží, aby došlo ke kolonizování brazilského vnitrozemí. Centrum Brasilie má tvar letadla či ptáka jako symbolu nového startu.
Všechna brazilská velkoměsta se jako všechna ostatní v Jižní Americe potýkají s problémem chudinských čtvrtí (zde zvaných favely), kde je mnohonásobně zvýšena kriminalita, je zde vysoká negramotnost, nízký průměrný věk, nedostatek pitné vody a elektřiny.

 

2. Poloha státu

Brazílie je pátou největší zemí na světě a rozprostírá se na téměř celé polovině jihoamerického kontinentu. Zaujímá plochu 8,5 milionů km2 a je větší než všechny evropské země dohromady (bez Ruska). Na severu, západě a jihu sousedí se všemi jihoamerickými státy např. Peru, Argentina, Bolívie a Venezuela s výjimkou Chile a Ecuadoru. Nejdelší hranice má s Bolívií a nejkratší naopak se Surinamem.  Na východě je její hranice tvořena pobřežím Atlantického oceánu dlouhým téměř 7 500 km. Na tomto pobřeží se nachází i řada pláží, které patří k nejkrásnějším na světě. Délka brazilských hranic činí 23 127km. Vzdálenost mezi koncovými body území ve směru sever – jih je 4320km a ve směru východ – západ 4328km. Na území Brazílie se používá čtyř rozdílných časových pásem, která se odlišují od Greenwiche o dvě až pět hodin. Když je ve střední Evropě půlnoc, v Rio de Janeiru je osm hodin večer.

 

3. Povrch

Asi 40% povrchu státu zaujímají nížiny, zbytek tvoří pohoří a náhorní roviny. Hory nejsou moc vysoké a jen 3% území Brazílie přesahuje výšku 900 m. Nížiny se nachází především v povodí Amazonky. Ještě ve vzdálenosti 3 500 km od ústí Amazonky je výška jen 180 m n. m. Dále jsou nížiny v povodí řek Paraguay a Paraná, v povodí řek státu Rio Grande do Sul a na pobřeží Atlantického oceánu. Prostor Amazonské nížiny odděluje od sebe dvě horské soustavy Brazílie. Na severu je to Guyanská vysočina (Serra de Pacaraima), z níž však patří Brazílii jen menší část. Zde leží také nejvyšší hora Brazílie Pico da Neblina vysoká 3014m. Na jihovýchod od Amazonky se nachází jedno z nejrozsáhlejších pohoří světa, Brazilská vysočina, která zaujímá přes polovinu území Brazílie. Nad atlantickým pobřežím se zdvíhá pohoří Serra de Mantiqueira, jehož nejvyšší částí je Serra de Caparao s nejvyšší horou Brazilské vysočiny Pico da Bandeira, vysokou 2890m. Tato hora byla až do 20. století považována za nejvyšší horu Brazílie.

 

4. Ekonomika

Brazílie je rozvojový stát s rychlou industrializací a velkými sociálními rozdíly. Ve městech jsou rozlehlé chudinské čtvrti, ale také moderní architektura. HDP činí 1,379 trilionů dolarů, na obyvatele je to 7600dolarů. Je tvořen ze 35% v průmyslu, 11% v zemědělství a 54% ve službách a ostatních složkách. Inflace je 9,3%, nezaměstnanost 7,4%. Počet pracovníků byl v roce 1999 79milionů, z toho 53% ve službách, 23% v zemědělství a 24% v průmyslu. Ročně Brazílie exportuje zboží za 73,28 milionů dolarů a importuje za 48,25bilionů dolarů. Hlavními obchodními partnery jsou USA, Argentina, Německo, Čína, Holandsko a Francie. Brazilská měna je real.

Tvorba HDP: 67,7 % služby, 25,8 % průmysl, 6,5 % zemědělství

Inflace (2009): 4,2 %

Hospodářský růst: 0,1 %

Dluh (2009): 947,23 mld. USD

Vývoz: železná ruda, káva, kakao, tabák, cukr, dopravní prostředky

Dovoz: stroje, chemické výrobky, ropa

Odběratelské země: USA, Německo, Nizozemsko, Japonsko

Dodavatelské země: USA, Argentina, Německo, Japonsko

Doprava: 30 539 km železnice, 1 980 000 km silnice

 

5. Zemědělství

Zemědělství – sklizeň: káva, maniok, banány, sisal, pomeranče, mandarinky, kakao, fazole, cukrová třtina, kukuřice, pšenice, rýže, brambory, batáty, bavlna, palmové ořechy, zelenina, citróny, tabák, kaučuk

Zemědělství – chov dobytka: skot, ovce, kozy, prasata, koně, drůbež

Zhruba 57 % území Brazílie zaujímají lesy, dále louky a pastviny 22 % a orná půda více než 7 %. Zemědělská produkce patří k největším na světě, převládá monokulturní velkovýrobní plantážnictví.

Zemědělství zaměstnává 20 % ekonomicky aktivních obyvatel.  Farmáři vypěstují většinu potřebných potravinových produktů i některé přebytky na vývoz. Hlavní farmářské oblasti jsou v jihovýchodní části vysočiny, v jižních státech s orným podnebím a v nížině podél atlantského pobřeží poblíže měst Recife a Salvador. Brazílie je největším producentem kávy. Hlavní oblasti pěstování kávy jsou v místech s úrodnou vulkanickou půdou ve státech Sao Paulo a Paraná. Brazílie je rovněž největším pěstitelem banánů a druhou zemí na světě v pěstování kakaových bobů. Dalšími důležitými plodinami jsou sojové boby, cukrová třtina, bavlník, pomeranče a tabák. Na východním pobřeží se chová skot, ovce, prasata a koně, ale důležitý je také rybolov, především lov garnátů a humrů.

V Brazílii došlo k rozsáhlému ničení lesů. Asi 6 % lesních porostů se využívá pro lesnictví. Původní pralesy trpěly intenzivním sběrem surového kaučuku. Největší škody způsobuje mýcení a vypalování lesů za účelem získávání nové orné půdy. Skoro 2/3 země jsou zalesněny. Na severu Amazonie se dřevo používá vesměs jako palivo. Na vývoz jdou vzácné druhy dřevin, celulóza a papír se vyrábí především z eukalyptů a pinií na jihu země.

 

6. Průmysl

Těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, mangan, chrom, olovo, wolfram, nikl, zinek, uran, zlato, stříbro, bauxit, cín, antimon, fosfáty, kobalt, slída, niob

Brazílie se řadí k nejvyspělejším státům kontinentu. Je bohatá na suroviny všeho druhu, chybí zde jen dostatečné množství ropy a koksovatelného uhlí. Díky obrovským zdrojům vodní energie (zhruba 95 % energie vyráběno ve vodních elektrárnách), surovin, nadbytku levné pracovní síly a velkým daňovým úlevám sem nejbohatší země světa hlavně USA, Japonsko a Německo, umístily mnoho svých firem. Rozvoj země souvisí s obrovským tempem industrializace, které má dnes stěží ve světě obdoby.
Snaha dosáhnout co nejdříve úrovně vyspělých zemí přinesla obrovské zadlužení. V roce 1997 byla Brazílie se 180 miliardami USD největším světovým dlužníkem. Země není v současnosti schopna splácet bankám ani úroky z půjček, nicméně nová hospodářská politika přináší řadu úspěchů.
Nejvyspělejším regionem země je jihovýchod státu, v němž se soustřeďuje 44 % obyvatel a 65% průmyslové výroby. V současné Brazílii je 49% ekonomicky činných osob zaměstnáno v sektoru služeb a 27% v sekundárním sektoru. Nejvíce podporován je těžký průmysl – výroba železa a oceli.
Hlavním centrem hornictví je stát Minas Gerais. V Brazílii jsou obrovská naleziště drahokamů a polodrahokamů.
Podíl vodních elektráren na celkové výrobě elektrické energie činí asi 90 %, přesto ale není vodní energie z toků Amazonka a Paraná zdaleka využívána.

Velmi rozvinuté strojírenství (výroba automobilů, traktorů, motocyklů a ostatních

dopravních prostředků, strojů a zařízení), dále elektrotechnika, petrochemie, chemie

(výroba hnojiv, syntetického kaučuku, umělých vláken), farmaceutika, gumárenství

a výroba plastů, značná je produkce stavebních hmot (cement), výroba skla a keramiky,

papírenský, celulózový a dřevozpracující průmysl.

 

7. Doprava

Železniční hlavně pro přepravu surovin z místa těžby do centra zpracování. Osobní doprava je závislá převážně na leteckém spojení a to zejména s ohledem na obrovské vzdálenosti mezi jednotlivými místy. Mezi městy Sao Paulo a Rio de Janeiro je v provozu letecký most se spoji v průměru každých 30 minut během všedních dnů. V BFR působí několik síť pouze částečně elektrizovaná, železnice slouží domácích leteckých společností na celonárodní úrovni (v roce 2006 se tehdejší národní dopravce Varig dostal do finančních problémů, které vyústily ve značnou redukci flotily i mezinárodních letů a v následný prodej společnosti Gol). Bez ohledu na letecké spojení je však díky relativně husté silniční síti (220.000 km s pevným povrchem) převážná část území dosažitelná pomocí autobusových linek, obsazených většinou kvalitními dálkovými vozy.

Díky rozsáhlé silniční síti je i vnitrostátní doprava zboží uskutečňována převážně kamiony. Vodní doprava je při pobřeží a na hlavních vodních tocích rovněž velmi rozšířená a v současné době je připravována řada projektů, majících za cíl její větší využití, protože stávající silniční síť je přetížená. Brazilská železniční síť má délku pouhých 30 tis. km, což je důvodem, proč je železnice tak málo využívána k dopravě nákladů oproti silniční dopravě. Brazilská vláda realizuje řadu nových projektů rozšíření železniční sítě, a to zejména ve střední části země, kde je nutné přepravovat obrovské množství zemědělských plodin (odhaduje se na 100 mil. tun ročně). V dlouhodobém horizontu je plánováno rozšíření železniční sítě o cca 15 tis. km.

 

8. Energie

Brazílie disponovala v r. 2009 celkem 104 GW instalované výrobní kapacity. Největší podíl mají hydroelektrárny (včetně světově druhé největší elektrárny Itaipu o kapacitě 14 GW), které se však nacházejí daleko od hlavních center poptávky, což vede k vysokým přenosovým a distribučním ztrátám.  Silná závislost na vodních zdrojích způsobila v minulosti značné problémy (krize v letech 2001-2 v důsledku nízkých srážek).  Tepelné elektrárny zajišťují pouze malou část dodávek elektrické energie v Brazílii.  Nejrozšířenějším palivem je zemní plyn, následovaný ropnými produkty a uhlím. V Brazílii jsou v provozu dosud dvě jaderné elektrárny. Výroba elektrické energie je v Brazílii pod kontrolou velkých státních společností, firma Eletrobrás spravuje cca 40 % kapacity (včetně 50 % Itaipu), významný podíl mají další státní podniky, např. CESP (8 %), Cemig (7 %) a Copel (5 %). V soukromých rukou je dosud cca 30 % výroby elektrické energie a v souvislosti s udělováním licencí je předpoklad, že tento podíl se do budoucna bude dále zvyšovat až na 50 %. Vláda předpokládá  další výstavbu hydroelektráren (v současnosti je aktuální zejména kontroverzní projekt přehrady Belo Monte ve státě Pará o kapacitě 11.000 MW). Záměrem vlády je rovněž zvýšit podíl tepelných (plynových) elektráren.

 

9. Obchod

Mezi latinskoamerickými státy vyniká největším podílem průmyslových výrobků na exportu (kolem 55%). Brazílie vyváží železnou rudu, drahé kovy, železo a ocel. Naopak dováží ropu a ropné produkty, stroje, chemické výrobky a kovy. Předpokládá se, že obrovská naleziště ropy se nachází v povodí Amazonky.

 

10. Cestovní ruch

4 miliony zahr. turistů ročně. Míří na JV země, který je nejvyspělejší částí Brazílie, do přímořských letovisek ve státech Rio de Janeiro, Sao Paulo a Minas Gerais.

Města:  Rio de Janeiro – např. pláž Copacabana, karneval, socha Krista.

               Sao Paulo s moderní architekturou.

Brasília – hl.město se zajímavou architekturou.

               Manaus – v Amazonii, při soutoku Rio Negro a Amazonky.

Jiné části jsou navštěvovány zřídka.

Seznam UNESCO: Brasília, koloniální města Salvador, Goias, Diamantina a přírodní zajímavosti NP Iguacú s vodopády, rezervace v amzonii i na pobřeží Atlantiku, atd.

 

11. Zajímavosti

c)     Kultura

Karnevaly

Nepřetržité veselí. Rozjásané tváře. Divoké hudební rytmy. Samba. Nevázaná zábava. A nebo taky šílenství, před kterým není úniku. Brazilský karneval, k tomuto slovnímu spojení, není třeba už nic dodávat. Když se řekne Brazílie, musí se říct i karneval. „Carneval“, jak se mu v samotné  Brazílii jednoduše říká, je prostě symbolem a poznávací značkou této největší jihoamerické země a mnohem více než náboženský svátek, koná se čtyřicet dní před velikonocemi před začátkem půstu, připomíná pohanský svátek opravdu nevázaného veselí a bujaré radosti. Karneval je pro celou Brazílii opravdu srdeční záležitostí, dá se říct bez jakéhokoliv přehánění otázkou národní hrdosti a cti. To kvůli němu se v této zemi téměř všechno zastaví, v pondělí a úterý před popeleční středou se nikde nepracuje, celá země se oddává karnevalu, o ničem jiném se nemluví, v televizi neustále běží přímý přenos, titulní strany novin se předhánějí ve zveřejňování fotografií karnevalových krásek. Středem karnevalu je přehlídka nejlepších škol samby, tance, který je synonymem brazilského karnevalu. Tato přehlídka se uskutečňuje na sambodromu, což v praxi představuje defilé nejvěhlasnějších škol samby, k vidění jsou ty nejpestřejší karnevalové kostýmy doprovázené hudbou plnou neodolatelně tanečních rytmů. Ale karneval se vlastně odehrává všude, není město nebo čtvrť, kde by v ulicích nevypukla karnevalová horečka. V tomto směru je svou divokostí pověstný karneval v Salvadoru ve státě Bahía, tady se slaví několik dní bez přestávky. Největší a nejznámější je ovšem karneval v Riu de Janerio, na který se každoročně sjíždějí statisíce návštěvníků z celého světa, aby po dobu trvání tohoto svátku radosti splynuly s místními obyvateli v nekonečnou oslavu radosti ze života.

 

Pouliční umění — rozličné, zajímavé

Na ulici žije mnoho lidí, kteří se snaží uživit tím, co umí. Proto častokrát potkáme lidi hrající na různé hudební nástroje, zpívající, dělající různá kouzla, vyrábějící mnoho krásných typických předmětů (např. na ulici koupíte velmi zajímavé a krásné náušnice všech tvarů a velikostí).

Možná někomu přijde divné nazývat tyto činnosti uměním – ale já jsem přesvědčena, že při procházkách po těchto ulicích také poznáte, co je to ten brazilský národ vlastně zač.

Divadlo

Další z nespočetných brazilských umění Není asi vhodné pro turisty, kteří neumí portugalsky. Ale pokud někomu jde jen o ten zážitek, tak doporučuji.

Publikum je mnohem spontánnější, než u nás, na konci hry nejsou žádné stereotypy či rady, jak se chovat, lidi jenom bujaře vyjádří svou radost z představení.

Kino

To je asi ve všech zemích stejné. Co je tady příznivé, tak to je cena pro studenty. Většinou se pohybuje od 4-6R o víkendu, což je mezi 40 – 60 Kč. Pro dospělé je pak cena dvojnásobná.

 

d)    Sport

Fotbal

Národní tým Brazílie se stal již čtyřikrát mistrem světa a také v něm hráli či hrají takové jména, jako byl Pelé nebo stále hrající Ronaldo či Ronaldino! K tomu být dále velmi úspěšná na celosvětovém poli má Brazílie velmi dobré předpoklady – fotbal zde hraje snad každý malý kluk i holka a pro mnoho chudých je Pelé velkým příkladem, jak se z chudého kluka stal celosvětově známý, bohatý a obdivovaný muž, a proto trénují, kde můžou, aby také mohli vyrazit za svým snem! V Brazílii není fotbal jen hrou, ale jakýmsi druhem náboženství a každý zápas bývá zvláštním svátkem.  Je to právě v této zemi, kde naleznete jedny z největších stadiónů na světě, nejznámějším je Maracaná v Riu de Janeiru, jejíž kapacita je přes 120 tisíc diváků.

Na tyto stadióny chodí sledovat zápasy pro nás nepředstavitelně obrovské množství lidí, kteří dokážou rozpoutat tu pravou atmosféru – zpívají se chorály, rozvíjejí velké vlajky, každý má na sobě dres!

 

Capoeira  typické bojové umění spojené s tancem

Bojové umění, jehož kouzlu podléhají miliony lidí na celém světě!
Capoeira je bojové umění, které začali v Brazílii provozovat otroci z Afriky, protože však bylo nutno před pány skrýt, že trénují boj, musela být přidána hra na mnohé nástroje, zpěv, tleskání či pohyby v rytmu. Capoeiře se v Brazílii věnuje obrovské množství lidí, a proto potkáte skupinu bojujících lidí v parcích, na náměstích, na ulicích. Poznáte je tak, že už z dálky jde slyšet zpěv a hudba a tleskání, množství lidí, kteří stojí v kruhu, a sledují dva lidi, kteří proti sobě uvnitř kruhu bojují.  Capoeira je na pohled moc pěkná, protože se při ní využívá také hodně akrobacie – chození po rukou, salta, točení na hlavě a je výjimečná také tím, že se jedná vesměs o bezdotykový boj, kde spíše, než někomu ubližovat se naznačuje, jak by se ublížit dalo. Proto proti sobě mohou bojovat lidé různého pohlaví, věku či zkušenosti a vždy je to přínosné pro oba. Dodnes je Brazílie doménou hlavně černochů, kteří jsou mrštní a pohybliví a mají pro ni zvláštní talent.

Další sporty
Přestože je Brazílie spojována hlavně s fotbalem, tak se lidé věnují neméně horlivě a úspěšně i dalším sportům, jako je volejbal, basketbal či plavání. Jenom lyžování a hokej nemají a skoro ani neznají. Bohužel ani taková jména jako Jarda Jágr či Hašek lidem v Brazílii nic neříkají.

 

12. Výlet

Termín zájezdu: Ne 16.10.2011 – So 29.10.2011
Délka zájezdu: 14 dní – včetně dopravy, 12 nocí
Stravování: snídaně
Cena za dospělou osobu: 68 890 Kč včetně povinných příplatků
Ubytovací kapacita: 2 lůžkový pokoj, přistýlka
Typ ubytování: hotelový pokoj
Možná obsazenost: 2+1/1 (2 pevná lůžka s možností 1 přistýlka pro dítě nebo 1 přistýlka pro dospělého)
Doprava: letecky (odlet Praha, návrat Praha) – turistická třída

 

Základní cena zahrnuje:

  • dopravu klimatizovaným minibusem
  • komplexní pojištění vč. pojištění storna
  • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
  • program dle itineráře vč.uvedených vstupů
  • služby průvodce America Tours
  • stravu jmenovanou v itineráři
  • ubytování dle titneráře v hotelech 3*-4* se snídaní
  • zákonné pojištění CK proti úpadku

 

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy do Sao Paula (noční let).
2. den: Přílet do Sao Paula v časných ranních hodinách. Po uvítání průvodcem na letišti transfer do restaurace. Během společné snídaně (v ceně zájezdu) Vás čeká orientační meeting a seznámení s detaily trasy zájezdu. Po snídani následuje krátká prohlídka Sao Paula přezdívaného „betonová džungle“. Po ní Vás očekává přejezd do místa ubytování na trase do státu Minas Gerais. V časných odpoledních hodinách ubytování v hotelu, volno k relaxaci u bazénu po náročném letu z Evropy.
3. den: Časně odjezd do Ouro Preto – malebného historického městečka v horách proslulého těžbou drahých kamenů od dob středověku až do dnešních dnů. Zde navštívíte muzeum drahokamů a shlédnete exponáty, jaké nelze spatřit nikde jinde na světě. Po prohlídce následuje přejezd do nedalekého hornického městečka Marianna, kde navštívíte historický hlubinný zlatý důl. Zlato se zde již více než 15 let nedobývá, ale sjezd do dolu na stroji 150 let starém, prohlídka jeho prostor a expozice hornického provozu ve Vás jistě zanechají silné dojmy. Závěrem dne navštívíte přímo lokalitu, kde se nalézají jedny z nejcennějších brazilských drahokamů – tzv. imperiální topazy. Od místních horníků si můžete zakoupit opravdu cenný suvenýr z Brazílie?!! Večer ubytování v Ouro Preto.
4. den: Celodenní transfer do rekreačního centra Búzios na březích Atlantiku. Cestou Vás čeká zastávka v Petropolisu – bývalém sídelním městě brazilských králů – a prohlídka královského paláce. Po příjezdu do Búzios absolvujete krátkou seznamovací projížďku centrem městečka, a poté Vás již čeká ubytování v malém stylovém hotýlku v těsné blízkosti pláže.
5. den: Volný den k odpočinku, relaxačním vycházkám po malebném letovisku, slunění na pláži nebo u hotelového bazénu.
6. den: Časně odjezd do Rio de Janeira. Čeká Vás celodenní prohlídka města zahrnující návštěvu Corcovada – slavné sochy Krista nad městem, Sugar Loaf – hory podobné homoli cukru tyčící se nad zálivem Botafogo, centra města, jeho slavných pláží a zdejšího pralesa Tijucca. Večer ubytování v hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana.
7. den: Volný den v Rio de Janeiru!! Prozkoumejte sami všechna zákoutí pláže Copacabana, navštivte muzeum zlatnické firmy Sauer (zdarma), vychutnejte si lenošení na jedné z nejslavnějších pláží světa. Večer Vám fakultativně nabídneme jedinečnou Samba Show (vč. večeře).
8. den: Časně odjezd za dalším dobrodružstvím – čeká Vás výlet na ostrov San Bernardo!! Nejprve na maketě pirátského škuneru poplujete mezi desítkami malých neobydlených ostrůvků, budete se moci vykoupat na otevřeném moři, pak po příjezdu na „Váš“ ostrov budete uvítáni domorodými krasavicemi (a krasavci), abyste strávili krásný půlden v atmosféře tropického ráje – bujná vegetace, krásná pláž, papoušci nad hlavami… Po návratu na pevnínu odjezd do historického rybářského městečka Paraty, ubytování v malém stylovém hotýlku a pěší prohlídka starobylého centra.
9. den: Odpočinkový den v prostředí tropické pláže!! Ráno odjezd najatým člunem na odlehlou pláž nepřístupnou po zemi díky neprostupnému pralesu. Koupání, slunění, šnorchlování… po návratu na pevninu odjezd do města Sao Seabastiao, a odtud pak trajektem na ostrov Ilha Bela. Po krátké orientační prohlídce malého rybářského městečka ubytování v romantickém rodinném hotýlku.
10. den: Ostrov Ilha Bela je osídlen z jedné čtvrtiny, a většinu plochy zabírá rezervace tropického atlantického pralesa. Jediným způsobem jak poznat druhou stranu ostrova je Váš dnešní výlet v jeepech – tropickým pralesem k jedinečným liduprázdným plážím s fantastickým potápěním, šnorchlováním, trek k jedinečným vodopádům nebo jen oddech v tomto ostrovním ráji…
11. den: Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu. Doporučujeme časně ranní pozorování ptáků v pralese – zejména hejna papoušků a tukanů Vás uchvátí!!
12. den: Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu.
13. den: Ráno odjezd do Sao Paula. Po příjezdu transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně prodloužení pobytu na Ilha Bela či třídenní výlet k vodopádům Iguacu.
14. den: Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

 

13. Integrace

OSN

Rok přijetí: 1984

ALADI

Rok přijetí: 1999

MERCOSUR

Rok přijetí: 1991

SELA

Rok přijetí: 1979

 

14. Použitá Literatura

Internet

http://www.zemepis.com/

http://www.businessinfo.cz

http://brasil-web.de/

http://www.bedekr.cz/

http://www.pf.jcu.cz

http://www.google.cz

http://cs.wikipedia.org

http://www.orbion.cz/