Andské státy – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Andské státy

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Aneta Ryglová

 

 

Andy jsou pásem velehor, který se táhne od severu k jihu přes celou Jižní Ameriku, od Venezuely až po argentinskou a chilskou Patagonii. Označení Andy se užívá pro jihoamerickou část Kordiller, které jsou nejdelší soustavou vysokohorských hřebenů na světě, táhnoucí se při západním pobřeží celé Ameriky.

Andy jsou téměř 8000 km dlouhé, až 500 km široké a jejich průměrná výška činí asi 4000 metrů. Nejvyšší horou je argentinská Aconcagua, vysoká 6959 metrů. Mezi další významné vrcholy patří Ojos del Salado, Huascarán, Nevado Sajama, Chimborazo nebo Cotopaxi.

Andy zasahují na území těchto států (od severu k jihu): Venezuela, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina.

 

Venezuela

Venezuela je federativní republika v severní části Jižní Ameriky při pobřeží Karibského moře, v tropickém pásu severně od rovníku. Skládá se z pevninské části a mnoha malých ostrovů v Karibském moři. Hlavním městem je Caracas, úředním jazykem španělština a nejvíce lidí se hlásí ke katolické církvi.

Venezuela je rozvojový, průmyslově-zemědělský stát se silnou závislostí na těžbě ropy. Ropný průmysl vytváří 90% příjmů z mezinárodního obchodu a přes 50% celkových příjmů státu. Sociální poměry nejsou příliš dobré – nezaměstnanost činí asi 9% a téměř 40% obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. I přesto je ale Venezuela nejbohatší z andských států.

Rostlinná výroba se soustředí hlavně na pěstování obilovin a tropického ovoce, živočišná výroba na chov skotu.

+ nejbohatší z andských států, těžba ropy

vysoká kriminalita, ohrožení kolumbijskými povstalci

 

Kolumbie

Kolumbie je prezidentskou republikou. Jako jediná země Jižní Ameriky má pobřeží u obou oceánů – Atlantského a Tichého. Hlavním městem je Bogotá. Obyvatelé mluví španělsky a hlásí se ke katolické církvi. V zemi probíhá konflikt mezi vládou a drogovými kartely.

+ rozsáhlé přírodní zdroje (ropa), produkce kávy

velké problémy s drogovými gangy, proti nimž vláda oficiálně bojuje, vysoká kriminalita, Revoluční ozbrojené síly – lidová armáda vedoucí od 60. let válku proti vládě

 

Ekvádor

Ekvádor je stát ležící na rovníku – podle něj také získal svůj název – španělské „ecuador“ znamená rovník. Jeho součástí jsou rovněž Galapágy – ostrovy v Tichém oceánu. Hlavním městem je Quito. Největším problémem současného Ekvádoru je chudoba. Tento stát se vždy řadil mezi chudé státy JA a lepší situaci nepřineslo ani nalezení ropy v 70. letech. To sice přineslo částečný hospodářský růst a zlepšení situace ve městech, ale celkově země výrazně hospodářsky neposílila.

Na území Ekvádoru se nachází velké množství sopečných vrcholů, a to jak vyhaslých – Chimborazo, tak i činných. Cotopaxi je jednou z nejvyšších aktivních sopek na světě.

+ dřevozpracující průmysl

od počátku státu panující chudoba, silné půdní eroze v oblasti And

 

Peru

Ještě před 5 stoletími představovalo území Peru centrum říše Inků. Potomci Inků nadále žijí v Andách tradičním způsobem života a tvoří polovinu peruánské populace. Nezaměstnanost, bída a další sociální problémy vyvolaly v posledních letech vlnu politického násilí. To odrazuje zahraniční společnosti od investování do hospodářství Peru, které tak zůstává jedním z nejchudších států JA.

Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je rozděleno na tři oblasti – na jiho-západě nejsušší poušť světa – Atacama; na jih táhnoucí se pásmo And, které je rozděleno vysoko položenou náhorní planinou, na níž je i největší jezero JA – Titicaca (6900 km2). A na východní straně se pak hory svažují do Amazonské nížiny.

Hlavním městem Peru je Lima. Většina obyvatel žije na úzkém pruhu země při pobřeží Tichého oceánu. Velká část populace má také své domy vysoko v horách.

+ cestovní ruch – Machu Picchu (ruiny inckého kultovního města v Andách – 1430 započala stavba, později opuštěno a 1911 objeveno, významná atrakce, UNESCO), Titicaca

nezaměstnanost, bída a obecně sociální problémy, násilí

 

Bolívie

Bolívie je jediným vnitrozemským andským státem. Své jméno získala po svém prvním prezidentovi, Simónu Bolívarovi. Hlavním městem je Sucre, administrativním však La Paz.

Bolívie patří k nejchudším rozvinutým zemím JA. Vinou politické nestability většina jejích obyvatel, a zejména indiánů, dodnes žije v nepředstavitelné chudobě.

Hlavním odvětvím hospodářství je těžba nerostných surovin. Bolívie disponuje nesmírným nerostným bohatstvím včetně rozsáhlých ložisek rud stříbra.

+ 1. na světě v těžbě antimonu, 2. v těžbě cínu

nejchudší z andských států, politická nestabilita, obchodování s kokainem

 

Chile

Hlavním městem je Santiago. Chile má zcela jedinečnou polohu a táhne se od severu k jihu podél tichomořského pobřeží. Východní hranici tvoří Andy. Zasahuje sem i poušť Atacama. K území Chile patří drobné tichomořské ostrovy, např. Velikonoční ostrov, a na jihu v Patagonii část ostrova Ohňová země.

+ 1. na světě v těžbě mědi, rybolov

zemědělsky nevýhodná geografická poloha

 

Argentina

Hlavním městem je Buenos Aires. Argentinu lze rozdělit zhruba do tří částí: úrodné pampy na severu, roviny Patagonie na jihu a horské masivy při hranicích s Chile. Nejvyšší vrchol And – Aconcagua, leží právě zde.

Argentina využívá velkého přírodního bohatství, gramotné populace a hospodářství zaměřeného na vývoz.

+ Buenos Aires, vyspělá země, vysoká gramotnost (přistěhovalci), nejlepší infrastruktura na kontinentu

v poslední době nárůst kriminality

Další podobné materiály na webu: