Průmysl – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Průmysl

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Lucy

 

 

Průmysl = výrobní odvětví hospodářství zahrnující těžbu a zpracování surovin a jejich přeměnu na průmyslové výrobky

 

Faktory ovlivňující umístění průmyslu:

a)nerostné suroviny

b)dostatek (levné kvalifikované pracovní síly)

c)výhodná geografická poloha

d)odbytiště výrobků

e)levné pozemky ( a pracovní síla)

f)voda a elektrická energie

 

Struktura:

A)Odvětvová – strojírenský, chemický,…

B)Lehký a těžký

C)územní struktura

 

Lehký průmysl:                     

a)potravinářský

b) textilní

c)strojírenský (část)

d)chemický (část)

e)automobilový

f)sklářský

f)papírenský

g)dřevařský

 

Těžký průmysl:

a)hutnictví

b)těžební

c)energetický

d)část strojírenského a chemického

 

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL:

a)ropa a zemní plyn – USA,Kanada, sever JA, pobřeží Perského zálivu

b)černé uhlí – USA, východ Austrálie, Ural, Indonésie, stř. Evropa

c) hnědé uhlí – Qeensland v Austrálii, střední Evropa

d)železná ruda- Kanada, Skandinávie, Egypt

e)zlato a diamanty

f)bauxid

g)cín

h)měď

 

HUTNICTVÍ:

-černá ( železo a ocel) a barevná metalurgie (barevné kovy)

-náročné na spotřebu vody a el.energie

-USA, Japonsko, Čína, Indie, Rusko, Kanada, Austrálie, Brazílie a státy západní Evropy

 

ENERGETIKA:

-velmi důležitá, základem průmyslu

-vodní, jaderná ( Uran), tepelná (uhlí, břidlice) – nejrozšířenější

-doplňkové – přílivová, přečerpávající, solární, geotermální ( Island, Nový Zéland), větrné (Dánsko)

 

CHEMICKÝ:

-náročný na vodu a energii

-dělí se na lehkou (organickou) a těžkou chemii (anorganickou)

-u nás Kralupy nad Vltavou, Litvínov, Lovosice

 

STROJÍRENSKÝ:

-nejpestřejší odvětví

-dělí se na lehké a těžké, dále pak na podobory – dopravní, elektrotechniku…

-není tak vázán na energetiku a nerostné suroviny – díky téměř dokonalé dopravě

-nejvíce rozšířené je dopravní strojírenství (dominuje výroba automobilů) – USA, Švédsko,VB, Německo, Itálie, Francie, VB, ČR

-elektrotechnika – USA – Sillicon Vallay – Kalifornie , Kanada, Německo, VB, Irsko, Japonsko)

 

Doprava

=hospod.činnost člověka uskutečňující přepravu lidí, nákladů, energie, informací a zpráv v prostoru a čase na růz.

vzdálenosti

-patří do terciální sféry = služby

 

-dělíme jí podle:

a)prostředí ve kterém se uskutečňuje –  pozemní, , vodní, vzdušná ,kosmická

b)dopravního prostředku- automobilová, lodní, letecká, železniční

c)vzdálenosti – sídlištní, městská, národní

d)času

e)přepravovaného materiálu

 

3 základní složky dopravy:

a)dopravní prostředek

b)dopravní sítě – železnice, silnice, letecké koridory

c)dopravní uzel – nádraží, letiště, přístav

 

SILNIČNÍ:

-Převažuje přeprava osob nad materiály na krátké a střední vzdálenosti

-výhodou je rychlost, pohodlí a přesnost určení

-nevýhodou pak cena a to, že není příliš ekologická

-Nejvyspělejší země: Německo,Itálie,Japonsko

 

ŽELEZNIČNÍ:

-převažuje přeprava nákladů na střední a dlouhé vzdálenosti

-u osobní dopravy pak přeprava na krátké a střední vzdálenosti

-výhodou je hlavně cena, ekologie, bezpečnost a také pohodlí

-nevýhodou pak přesnost určení a rozchod kolejí(úzkorozchodná,normální a většího rozchodu),(rychlost)

-nejvyspělejší země: Belgie,Nizozemí,ČR

 

LETECKÁ:

-převažuje přeprava osob na dlouhé a střední vzdálenosti

-pokud náklady, tak ty, které jsou určené k rychlé spotřebě

-výhodou je rychlost, pohodlí a bezpečnost

-nevýhodou je přesnost určení, cena, ekologie, a hluk

 

Hlavní letecké koridory:

-východní pobřeží USA – západní Evropa

-střední Evropa až jihovýchod Asie a Japonsko

 

Největší letiště:

-Chicago , Atlanta, Peking, Londýn, Paříž – Charles de Guile nebo Orly, Frankfurt nad Mohanem,Řím,Sydney

 

LODNÍ:

-rozlišujeme námořní(trajektová,tankerová) a vnitrozemskou(na řekách a jezerech)

-převažuje přeprava nákladů na velké vzdálenosti

-výhodou je cena, ekologie a bezpečnost

-nevýhodou pak hlavně rychlost

-Nejvyspělejší země: Německo,Francie,Nizozemí

 

Nejdůležitější přístavy:

-Japonsko(Jokohama,Kobe,Nagasaki)Šanghai, Singapore,New Orleans, Roterdam, Port Headland(Austr.), Hong Kong,, Hamburg,Kapské město