První slovanská osídlení Čech a Moravy

Otázka: První slovanská osídlení Čech a Moravy

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Klára Stehlíková

 

 

 • České země byly osídleny již v době paleolitu  
 • Doba železná – keltský kmen Bójovů
  • Bohemia 
  • Opevněná sídla – oppida 
  • Druidové 
 • Germáni – 3.st.n.l.
  • Kmen Markomani a na Moravě kmen Kvádové 
 • 4.-6. století – stěhování národů 
  • Slované 
   • Etnická a jazyková skupina Indoevropanů
   • Nejasný vznik skupiny   
  • Germáni se přesunuli do Franské říše 

 

První slovanská osídlení Čech a Moravy 

 • 1. polovina 6. st. – příchod prvních Slovanů na naše území 
  • Přišli přes Moravu 
  • Usadili se na Moravě, středních a severozápadních Čechách 
 • 7. století – začali spory s Avary 

 

Sámova říše 

 • Kmenový svaz 
 • Sámo 
  • Franský kupec 
  • 623 se vydal se svou karavanou do střední Evropy, kde probíhali rozboje mezi slovanskými kmeny a Avary (hunové)
  • Sjednotil Slovanské kmeny proti Avarům 
  • Ti si ho pak zvolili za svého vůdce 
 • Spory s franským králem Dogobertem I. 
  • Bitva u Wogastiburgu 631 – porážka franků 
 • 658 – konec Sámovy vlády, rozpad říše, důvody:
  • Měl mnoho dětí – 22 synů, 15 dcer (téměř z každého kmenu měl manželku a s ní syna – to udržovalo říši pohromadě – naopak ale uškodilo po jeho smrti) 

Prameny – kronika Fredegra 

 • Z období mezi rozpadem Sámovi říše a vznikem Velkomoravské říše nemáme moc pramenů. Hradiště, která vznikla se stále rozvíjela a na jižní Moravě houstlo osídlení. 

 

Velkomoravská říše 833-907

Dynastie Mojmírovců 

Mojmír I. 820??(datum narození není známé) -846 

 • Zakladatel dynastie
 • Sjednotil kmeny na Moravě a Slovensku do jednoho knížectví 
 • Na našem území se nacházeli dvě knížectví 
  • Moravské (Mojmír I.) a Nitranské (Pribina)
  • 833 Pribina vyhnán – spojení říší – vznik Velké Moravy 

 

Rastislav ??-870 (vláda 846-870) 

  • K moci mu pomohl Východofranský král Ludvík Němec 
  • Snažil se vymanit z vlivu Východofranské říše 
  • Poslal žádost do Říma o vyslání misionářů, ti odmítli nechtěli si to zkazit u Východofranské říše 
  • Navázal vztahy s Byzantskou říší (král Michael III.)
  • Vyslal misionáře ze Soluně
  • 863 – příchod Konstantina a Metoděje
  • Staroslověnština – nový jazyk, spisovná slovanština
  • Do té doby bylo kázáno pouze v latině a obyčejní lidé tomu nerozuměli 
  • Hlaholice – písmo pro zapisování staroslověnštiny 
  • Přeložili část Nového jazyka 
  • 867 Obhajovací cesta do Říma tam papež Jan VIII. schválil jejich činnost 
   • Byli totiž nařčeni z kázní v jiném jazyce než byla povolená latina 
   • Konstantin onemocněl, vstoupil do kláštera přijal jméno Cyril, 869 zemřel 
 • Metoděj se vrátil na VM (po cestě vězněn Ludvíkem II. Němcem) – arcibiskup Moravy a Panónie 
 • Misie skončila smrtí Metoděje 6.4. 885
  • Po jeho smrti se Svatopluk přiklonil k latinským bohoslužbám a vyhnal Metodějovy žáky ze země, založili Sázavský klášter 

 

Svatopluk 870-894

 • Synovec Rastislava, s pomocí Ludvíka Němce (vláda 843-876) ho zbavil vlády 
 • Nejprve to byl spoluvládce Rastislava, kterého se zbavil 
 • Karloman pak na VM dosadil Viléma a Englišelka I., Svatopluka uvěznil 
 • Povstání vedené Slavomírem 
 • Propuštěného Svatopluka poslal potlačit povstání 
 • Svatopluk přeběhl a přemohl franská vojska 
 • Za jeho vlády největší politický i územní rozmach 
  • Morava, Slovensko, Čechy, Polsko, Slezsko, Panónie
 • Opět snaha odendání se spod franské moci 
  • Války s franskou říší 
  • 874 – smír s Východofranskou říší – museli mu platit „tribut pacis“
 • 885 – křest českého knížete Bořivoje a Ludmily – Metoděj 
  • Dostal správu nad pohanskými Čechami 
  • 888 – smrt Bořivoje – Svatopluk se ujal vlády nad Čechami 
 • Po jeho smrti rozpad říše 
  • Spytihněv – odtrhnutí Čech od VM 
  • Mojmír II. – syn, snaha o udržení říše 
  • Legenda o třech prutech 
  • Útoky Maďarů 
  • 906 rozpad říše.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!