První světová válka

 

   Otázka: První světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): psomilka

 

 

 

 

1914 – 1918

 1. Příčiny a průběh
 2. Zhodnoťte význam 1. s. války pro další dějiny světa.

–          do r. 1939 Velká nebo Světová válka

 

Příčiny

–       imperialismus – dobyvačná, expanzivní politika ® velmocenské závody ve zbrojení,budování národních armád, válečného loďstva (velmoci – VB, Francie, Německo, USA, Rusko, Japonsko)

–       snaha o změnu světového mocenského systému – snaha získat a udržet si kolonie ® přerozdělení světa

–       žádný stát se nechtěl vzdát svých cílů ve prospěch zachování míru

–      uzavírání spojenectví:

 • r. 1882 – Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie ® Trojspolek
 • r. 1907 – Francie, Velká Británie a Rusko ® Trojdohoda

státy obou uskupení zvýšily výrobu zbraní, protože začalo být zřejmé, že válka je nevyhnutelná

–       28. 6. 1914 – atentát na rakousko-uherského následníka Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové v Sarajevu zorganizovaný tajnou srbskou organizací ‚Černá ruka‘, atentátník Gavrilo Princip ® záminka k válce

 

Boje na 4 frontách

–          západní

 • nejdůležitější fronta války – projevil se technický pokrok; přítomnost čs. legií
 • účast Německa, Francie, VB a USA (od roku 1918)
 • nejvýznamnější bitvy: u Verdunu [verden], na řece Sommě, u města Ypres, na řece Marně

–          východní

 • účast Německa, R-U a Ruska, přítomnost čs. legií
 • ruská armáda utrpěla porážky – lepší velení a výzbroj německých a RU vojsk

–          italská (jižní)

 • účast R-U, německých vojsk, Itálie
 • Italové za pomoci britských a francouzských jednotek udrželi frontu stabilizovanou až do konce války
 • boje na řece Piávě a v Dolomitech

–          srbská

 • zde začala válka, ale pro výsledky a průběh války nemělo bojiště velký význam

 

Průběh konfliktu

rok 1914

–          23. 7. – R-U předložilo Srbsku ultimátum s podmínkami pro Srbsko nepřijatelnými ® R-U vyhlásilo částečnou mobilizaci; Rusko vyhlásilo částečnou mobilizaci pro podpoření Srbska

–          28. 7. – R-U vyhlásila válku Srbsku

–          1. 8. – Německo vyhlásilo válku Rusku

–          3. 8. – Německo vyhlásilo válku Francii

 • plán bleskové války – předpoklad pomalé mobilizace Ruska ® během ní mělo Německo vniknout do Francie a zničit její východní vojska; poté se Německo chtělo soustředit už jen na válčení s Ruskem

–          4. 8. – německá armáda vstoupila do Belgie (neutr. země) ® Británie vstoupila do války ® námořní blokáda

–          5. – 15. září – protiútok zemí Dohody na řece Marně (První bitva na Marně) ® na Z frontě zákopová válka

–          říjen – Itálie vystoupila z Trojspolku ® vznik Dvojspolku (Ústřední mocnosti)

rok 1915 – 1916

–          22. 4. – 25. 5. – bitva u Yper – Němci poprvé vyzkoušeli chemický bojový plyn (dále známý jako yperit)

–          květen 1915 – Itálie oficiálně vstoupilo do války na straně Dohody (podepsáním Londýnské dohody – soubor podmínek pro vsup Itálie do dohody) ® otevření italské (jižní) fronty

–          únor 1916 – začátek bitvy u Verdunu – Německo x Francie (gen. Petéin) – největší a nejdelší bitva, na obou stranách zemřelo přes 600 tis. vojáků

–          31. 5. – 1. 6. 1916 – bitva u Jutska – největší námořní bitva; střet hlavních sil britského a německého loďstva – VB německou flotilu nezničilo; k další námořní bitvě už nedošlo

–          červen 1916 – protiútok VB a Francie proti Německu na řece Sommě ® Verdun uhájen (první nasazení tanků – VB)

–          na V frontě obsazování západní části carské říše Německem a R-U; Rusko sice vybojovalo některá území zpět, ale byl to jeho poslední válečný úspěch

rok 1917 – obrat ve válce

–          únor – nespokojenost obyvatel s válečnými poměry v Rusku – svržení cara, k moci se dostala Prozatimní vláda – chtěla pokračovat ve válce, což vedlo k Říjnové revoluci

–          Německo se soustředilo na vedení ponorkové války – útočilo na vojenské i neutrální lodě ® potopení amerického parníku Louisitania ® záminka pro USA, aby 2. 4. vstoupila do války na straně Dohody

–          7. 11. – Říjnová revoluce  ® svržení Prozatimní vlády ® vydán Dekret o míru – nabídka míru všem válčícím zemím; rozpad V fronty ® urychlení konce 1. sv. v.

rok 1918

–       8. 1. – prezident USA (Wilson) vyhlásil 14 bodů pro ukončení války (např. právo národů na sebeurčení, právo a nezávislost států R-U, myšlenky demokracie a svobody,..)

–       3. 3. – uzavřen Brest-Litevský mír mezi Ruskem a Německem ® definitivní rozpad V fronty, pozornost Němců se obrací na Z frontu

–       15. 7. – 6. 8. – Druhá bitva na Marně – poslední velká bitva na Z frontě; státy dohody posíleny o vojáky z USA ® Německo na ústupu

–       říjen, listopad – kapitulace Ústředních mocností

–       27. 10. – R-U poslalo USA tzv. Andrássyho nótu [andrášiho] – odpověď na Wilsonových 14 podmínek

–       28. 10. – došlo v Praze k převratu ® vznik Československé republiky

–       3. 11. – kapitulace Rakouska-Uherska

–       11. 11. 1918 – kapitulace Německa, podepsání příměří v Compiegne

 

Důsledky války

–       10 mil. mrtvých, 20 mil. zraněno

–       označována jako totální válka – byly nasazeny všechny lidské a hospodářské zdroje zemí

–       změna mapy Evropy – zánik Německého císařství, Ruska, R-U a Osmanské říše – vznik Německé republiky, Jugoslávie, Polska, ČSR, Turecko,..

–       změna mezinárodních situací – USA světovou velmocí, Evropa oslabena ® vzestup mimoevropských států

–       rozpad hospodářství, bída a nezaměstnanost ® radikalizace a revoluce

–       r. 1919 – podepsání Versailleské mírové smlouvy s Německem a dalšími poraženými státy, která oficiálně ukončuje 1. sv. v. mezi ÚM a státy Dohody; Německo – ztráta části území, kolonií; zákaz spojení s Rakouskem; zákaz všeobecné branné povinnosti, demilitarizace, vysoké reparace státům Dohody
® ochromení ekonomiky, oslabení i během Velké světové krize ® umožnění nástupu nacismu (1920)

–       r. 1920 – vznik Společnosti národů – měla zajistit mír, řešit spory mírovou cestou, což se nepodařilo
® následkem byla 2. sv. v.

 

Využití technického pokroku během války

–       tanky

–        dalekonosná děla (Krupp Essen – Tlustá Berta – nejznámější dělo)

–       kulomety, pušky s bajonety

–       ponorky – torpéda

–       průzkumná letadla, vzducholodě

–       chemické bojové plyny

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!