Země koruny české za 1. světové války

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Země koruny české za 1. světové války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Marasbaba

 

Země koruny české

 • Součástí R-U.
 • (1)Pod národním útlakem, během války pod (2) politickým útlakem.

-> (1) Ve vězení Petr Bezruč, Machar … (2) Ve vězení Karel Kramář, Alois Rašín

 • 28. 7. 1914 Manifestem oznámil národům že R.U. je ve válce. Vyhlášena BRANNÁ POVINNOST = chlapci od 18 do 50 let povoláni do války.
 • Čeští politici rozděleni
  • Část podporovala U. (sociální demokraté)
  • Část upřednost. Slovanskou myšlenku (Kramář)
  • Část odmítali válku i R.U. (Beneš)

 

 • * ODBOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH. -> 2 podoby
  1. DOMÁCÍ ODBOJ -> * Mafie = tajná zpravodajská organizace, sbírali strategicky výhodné a důlež. informace o stavu armády R.U., hosp i průmyslu
  2. ZAHRANIČNÍ ODBOJ
   • a) ZÁPADNÍ ODBOJ – Francie 1916 * Česká národní rada (T.G.M., Beneš) + později M. Rastislav Štefánik. Úkoly: 1. Aby se v Evropě vědělo o Česku a Slovensku v R.U., že to jsou národy a chcou samostatný stát. 2. Aby Češi byli zařazeni do cizineckých legií. (Na it. Frontě – 20 000 našich vojáků zemřelo)
   • b) VÝCHODNÍ ODBOJ – naši vojáci nasazováni proti východu.

1914 * Česká družina -> Sběrné místo

(1) Kyjov (organizátor dr. Vondrák)

(2) Petrohrad (organizátor dr. Klecanda)

DO roku 1917 nebyli nasazováni. Až poté – únorové revoluci. Na jaře 1917 přijíždí T.G.M. do Ruska jako představitel Západního odboje. -> Spojení odboje ZÁP. i VÝCH.-> Naši vojáci do boje. -> (7) 1917 bitva u Zborova.

– > Násl. V Rusku (10) 2. Převrat (k moci bolševici) -> Breslitevský mír -> naši legionáři měli být odzbrojeni. V Rusku občanská válka -> bílý (podporovali prozatímní vládu) X rudým (podporovali bolševiky) -> Léto 1918 naše egid odmítly odstoupit  složit zbraně a rozhodli se, že probíjí. -> Obsadili většinu transsibiřské magistrály -> podařilo se jim očistit od Bolševiků.

Vojenský úspěch byl oceněn Anglií – byla ochotna uznat náš Západní odboj za prozatímní vládu – E. Beneš, T.G.M.

 

 • 1917 – 1. Shromáždění proti válce (např. Prostějov)
 • 1918 – vojenské vzpoury – největší v Rumburku
 • 6. 1. 1918 – Vydána TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE – názor na samostatnost Českých zemích.
 • 30. 5. 1918 vydána PITTSBURSKÁ DEKLARACE – deklarace Čechů a Slováků žijících v USA o myšlence * samostatného území v Evropě.
 • (7) 1918 -> * NÁRODNÍ VÝBOR – domácí odbojový orgán (předsedou Karel Kramář)
 • (9) 1918 -> Česká národní rada se přetvořila na prozatímní československou vádu. (T.G.M., E. Beneš, M.R.Štefánik)
 • 14. 10. 1918 – proběhla GENERÁLNÍ STÁVKA – Motiv:nespokojenost –proti vývozu potravin do R.U.
 • 18. 10. 1918 T.G.M. přečetl ve Washingtonu PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI ČESKOSLOVENSKA
 • 28. 10. 1918 ministr zahraničí R.U. vydává ANDRASSYHO NÓTA = dokument o souhlasu R.U. s vyhlášením samostatnosti ČS.
 • 28. 10. 1918 – v Praze v Obecním domě -> mužové 28. 10. Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár
 • Zároveň JEDNÁNÍ V ŽENEVĚ 1918 (10) mezi domácím a zahraničním odbojem (mezi prozatímní čs vládou a národním výborem) NV zastupován K. Kramářem -> Chtěl monarchii

PV zastupována E. Benešem -> VÝSLEDEK -> čs bude republika a cílem

je kapitalistická demokracie USA –  TGM (12. 1. 1918 v čsr)

 • 30.10. 1918 zástupci slováků do Turč. Sv. Martině -> MARTINSKÁ DEKLARACE

 

Československo mezi válkami

Periodizace:

(1) Československá republika = ,,1. Republika“ (28. 10. 1918 – 30. 9. 1938 podepsána mnich.dohoda)

(2) Česko – slovenská republika = ,,2. Republika“ (1.10. 1938 – 18. 3. 1939)

(3) Protektorát Čechy a Morava

 

1. Republika

 • Události 1918 = označovány jako národní a demokratická revoluce – dovršen proces zformování národního státu Čechů a Slováků (11) 1918 se sešel prozatímní parlament – Habsburkové sesazeni z trůnu -> Parlament prohlásil republiku a prezidenta TGM -> * prozatímní československá vláda = koaliční (členové z různých stran)
  • představitel vlády = K. Kramář
  • ministr zahraničí = Beneš,
  • Ministr financí = Alois Rašín,
  • Ministr vojenství = M. R. Štefánik,
  • ministr zdravotnictví =Vávro Šrovár
 • Prohlášení československa odmítá federaci. Svoboda je pro národ to nejdůležitější.
 • Strana: soc.demo., socialisté, lidovci, agrárníci, národní demo. (Kramář) X Ludová strana
  • BdL (něm. Agr.), N. socdem, DNSAP (něm. Soc.) -> 30. Léta SMF -> SdP (Konrád Heinleim)
 • * mocenské pol. Bloky v čsr ->
  • Sk. Hradu (podpora TGM) -> čs leg., sokolové, pol. Soc. demok., socialisté
  • Sk. Občanských pol. Stran -> nej., kat., agr.,lid., nár.dem. ludáci, většina něm.pol. stran.
  • Sk. Živnobanky -> pr., fin. (Jaroslav Preiss) řed. Živ. banky
 • * 1921 ksč (nestátotvorná) * z levého kř. Č-s. soc. demokracie (oslabena levice)

 

 Zahraniční politika

 • Na Západ (Francie)
 • 1920 -> * malá dohoda (hos. Usk. Čs. – Rumunska – Jugoslávie)
 • Územní správa (M 46/31str)
 • Problém našich hranic
  • 1920 Pařížská mírová konference
  • Problém českých Němců -> Němci se odmítli vzdát pohraničí -> nechtěli předat úřady -> vyhlásili 4 samostatné státečky -> Teplice, Lib., Op. Znojmo

Do pol. Prosince 1918 -> obsazeny -> vzdávají se

 • Problém Slováků -> národ v Mrákotách -> 1.,2.gen a sl. Přestanou existovat -> neměli sl. Inteligenti, školy -> vš.,zš., sš -> maď. Armáda odmítala sl. Opustit -> 1919 se stáhla na základě podpisu mírové dohody v paříži.
 • Problém Podkarpatské Rusy -> lid. Hlasování -> kde chtějí být součástí -> ob. se vyslovilo při připojení k čsl.
 • Problém s Polskem -> Českotěšínsko a Tatry -> Probémy -> vyvrcholili několika denní válkou -> bilatelární -> dvoustranná -> území rozděleno
  • A) menší část – Polsko
  • B) větší část – ČSR ->  český Těšín
   • Polský Těšín

 

Hospodářský a sociální vývoj

 • Dosáhnout předválečné úrovně -> stabilizace hospodářství
 • Reformy Finance – měnová reforma (Rašín) 1919 – 1. Čs koruna = 1 Rk

1923 – spáchán atentát (Rašín zemřel) – 1923 v čs přijat zákon na ob

Karel Englisch (další ministr)

Napsat komentář