Půdy v ČR

 

   Otázka: Půdy v ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): dzejnik

 

 

 • VZNIK:
  • mateční hornina- v půdotvorné , substrát, půda vzniká z půdních horizontů
  • PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ– Mateční hornina, podnebí, organismy- půdní bakterie, plísně, houby… ale i červi, larvy, brouci, žížaly

 

  • DRUHY
   • Podle zrnitosti
   • Podle obsahu jílových částic
   • Závisí na mateční hornině- azokální uspořádání – tj nepravidelné, ostrůvkové

 

                                                        I.            Písčité

 • lehké, jsou moc propustné, často se musí hnojit
 • písčité, hlinitopísčité, písčitohlinité

                                                      II.            Hlinité

 • středně těžké
 • využití v zemědělství

                                                    III.            Jílovité

 • Těžké, neprovzdušněné
 • Jílovitohlinité, jílovité, jíly

                                                   IV.            Kamenité

 • Nepatrný obsah jílu, na horách

 

 • TYPY
  • Členění podle půdotvorných procesů, podle horizontů
  • Ovlivněny především podnebím a výskytem rostlin
 1. Černozemě– nížiny, půlmetrový humusový horizont
 2. Hnědozemě– smíšené listnaté lesy, pole- menší humusový horizont
 3. Hnědé lesní půdy– pahorkatiny
 4. Podzoly– šedý vyluhovaný horizont, málo úrodné půdy, vrchoviny, pahorkatin

 

 • TYPY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VODY

1)      Nivní půdy- u řek, když se vylévají

2)      Lužní půdy

3)      Glejové půdy

 

 • PŮDY NA VÁPENCÍCH
  • Rendziny- v krasových oblastech


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy