Racionalismus a společnost

 

   Otázka: Racionalismus a společnost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

a)      Racionalismus (obecná charakteristika, Descartes, Spinoza, Leibniz)

b)      Společnost a struktura společnosti (pospolitost a společnost, primitivní, tradiční,

průmyslová, postindustriální, konzumní, informační společnost, pokrok, globalizace,

stratifikace, sociální mobilita)

 

 • Charakteristika
  • Člověk je nezávislý a svéprávný, má sám rozhodovat o pravdě
  • Matematiku prosazuje jako ideál a standart veškerého poznání, lidské myšlení se chce opřít o objektivitu
  • Vše má být jasně vysvětlitelné
  • Založeno na racionalismu (= rozum)
  • Jedinou záruku pravdivého poznání je Empirie

 

Rene Descartes

 • Filozof a matematik
 • Ze šlechtické rodiny
 • Účastnil se 30. leté války
 • Dílo: Meditace o první filozofii, Principy filozofie
 • Zabývá se nezpochybnitelnými jistotami (zezačátku pochyboval o všem)
  • Cogita ergo sum (myslím, tedy jsem) – nemůžu pochybovat o tom, že právě pochybuji
  • Absolutní jistota Boha – Bůh je dokonalý a pravdivý
  • Zabývá se Dualismem
   • Rozlišuje dvojí podstatu

Myšlení – duchovní substance

Rozlehlost – hmotná substance

 • Pouze člověk má oba principy
 • Myšlení je jediná přirozená vlastnost člověka

 

Baruch Spinoza

 • Z židovské rodiny
 • Pro své názory vyloučen z židovské obce
 • Žil v ústraní
 • Obžalován z kacířství
 • Dílo: Teologicko-politický traktát
 • Zabývá se náboženstvím
  • Biblický text má dva možné výklady (pro prostý lid a inteligenci)
  • Ježíš není Boží syn
  • Jeho filozofie jež je z  větší části Ontologií je založena na jednotě
   • Hmoty a ducha
   • Přírody a myšlení
   • Východisko

 

v   Substance (tvořící příroda – Bůh)

v   Modus (příroda stvořená, má příčinu existence)

 • Politické názory
  • Požadavek svobody slova = duchovní svoboda

 

Gottafried Wilhelm Leibniz

 • Polyhistor
 • Vynikající ve všem
 • Dílo: Monadologie
  • Existuje nekonečné množství substanci Monady spojené mechanismy atomů
  • Substance nemůže být rozlehlá, protože by byla stále dělitelná
  • Monady

Body

= silová centra

Nemají tvar, jinak by byly dělitelné

Nevznikají ani nezanikají

Jsou individuální – žádná není totožná s jinou

Všechny monády tvoří harmonii světa

 • Theodicea
  • Vysvětluje, proč Bůh dopouští zlo
  • Obhajoba boží laskavosti a spravedlnosti
  • Tvrdil, že Bůh stvořil nejlepší svět
  • Bůh je všemohoucí
  • Bůh ztělesňuje dobro
  • Zlo může být

Metafyzické

 • Vyplívá z podstaty světa
 • Vyplívá z nekonečnosti

Fyzické

Morální

 • Vychází ze svobody lidi (lidé hřeší)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy