Regionální geografie Severní Ameriky – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Regionální geografie Severní Ameriky

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): A

 

 

Regionální geografie Severní Ameriky

a) Charakteristika fyzickogeografických a socioekonomických poměrů Severní Ameriky

b) Geografická studie zvoleného státu Severní Ameriky

 • Počet států: 22 samostatných
 • Nejvyšší hora: Mount McKinley (6194m)
 • Nejnižší bod: Údolí smrti (Death Valley), -86m
 • Nejvyšší pohoří: Kordillery
 • Největší ostrov: Grónsko – největší ostrov světa
 • Nejdelší řeka: Mississippi (3, 25 mil. km2)
 • Největší jezero: Hořejší (Lake Superior)
 • Nejlidnatější stát: USA
 • Největší stát: Kanada
 • Nejchudší stát: Haiti

 

Krajní body:

 • S – mys Murchison na poloostrově Boothia
 • J – Ariato
 • Z – mys prince Waleského na poloostrově Seward
 • V – mys Charles na poloostrově Labrador¨

 

Členitost

 • velká členitost – Kalifornský pol., Mexický záliv, Florida, Labradorský pol., Newfoundland, pol. Aljaška, Hudsonův záliv, Hawai
 • panamská šíje odděluje Severní Ameriku od Jižní Ameriky

 

Povrch

 • jádrem je severoamerický – laurentinský štít
 • Severoamerické a oceánské Pacifické litosférické desky
 • zlomové pásmo v Kalifornii, kde na zlomu San Andreas dochází ke tření a obrovským tlakům při horizontálním posunu, oblasti okolo Las Vegas, San Francisco – ničivá zemětřesení
 • sopečné kužely Chimboraza, Popocatepetl
 • nejstarší národní park na zemi: Yellowstonský NP
 • NP Grand Canyon

 

povrch Ameriky je velmi členitý; nadmořská výška se zvyšuje směrem od východu na západ:

 • východ – nížiny, plošiny, vrchoviny
 • střed – ploché roviny
 • mladá vrásová pohoří a sopečná činnost
  • výsledek styku litosférických desek

 

styk litosferických desek ovlivňuje georeliéf:

 • divergentní hranice (desky se vzdalují) – Středoatlantský hřbet
 • konvergentní hranice – dochází k subdukci (podsouvání) – deska Nazca, Kokosová, Chuan de Fuca
 • neutrální zóna – pohyb podél zlomu – Kalifornie à Andreas à zemětřesení

 

pohoří:

 • Kordillery – pobřežní pásmo
 • Sierra Nevada, Sierra Madre
 • Skalnaté hory
 • Kaskádové pohoří
 • Apalačské pohoří – vzniklo v prvohorách => uhlí
 • plošiny – Velké prérie – ledovcového typu
 • nížiny: Mississippská, Arktická a Pobřežní

 

vodstvo:

 • území patří ke 3 úmořím: Severní ledový oc., Tichého a Atlantského oceánu
 • rozvodí probíhá v oblasti Kordiller
 • úmoří Severního ledového oceánu: Mackenzie – řeka sibiřského (kanadského) typu
 • úmoří Tichého oceánu: Yucon, Columbia, Fraser, Colorado, Sacramento (protéká San Franciscem)
 • úmoří Atlantského oceánu:
  • Mississippi + Missouri à Mexický záliv (v jejich okolí rostou Mangrovové lesy, ve vodě)
  • řeka Sv. Vavřince – odvodňuje Velká jezera
  • Hudson – protéká NY
  • Rio Grande – hraniční řeka s Mexikem

 

 • jezera: Kanada – jezera ledovcového původu (Velké Medvědí, Velké Otročí, Atabasca, Sobí, Winnipežské)
 • Velká jezera – glaciálně – tektonického původu (ledovcovo – zlomové); každé jezero ma jinou nadmořskou výšku à proto je zde systém odvodňovacích řek (řeka Sv. Vavřince); Hořejší (2. největší rozlohou, 1. sladké rozlohou), Michiganské (celé v USA), Huronské, Erijské a Ontario (mezi nimi řeka Niagara a vodopády)
 • v USA také Velké solné jezero

 

Podnebí:

 • 60° s. š – severní arktický; 50° s. š. – mírný pás
 • aridní klima v NP Monument Valley v USA
 • podnebí je ovlivněno: mořskými proudy; místní cirkulace (Blizardy – studené větry ochlazující Kanadu, USA; dále tornáda, tropické cyklony); postávaní horských systémů
 • bioklimatické pásy::
  • tundry – sob, pižmon
  • tajga – Grizzly, Kodiak
  • smíšené lesy – javor (javorový sirup), sekvoje, skunk, míval, vačice, jelen vapity
  • stepi – prérie – kojot, bizon

 

Obyvatelstvo:

 • přes 440 mil. i s Mexikem
 • Bo-Wash, největší světové urbanizované území – megalopolis mezi městy Bostonem a Washingtonem, čítá 50 mil. obyvatel
 • stupeň urbanizace dosáhla 77%
 • etnické a sociální složení současné populace je pestré a složité:
  • původní domorodci – Eskymáci (Inuité), obývají sever kontinentu (Aljaška, Grónsko), Indiáni – obývají většinou severozápad a západ kontinentu
  • negroidní rasa byla do Severní Ameriky násilně dovlečena z Afriky, otroci, zrušení otroctví v USA v roce 1865
  • europoidní plemeno (britské obyvatelstvo, frankoameričané, latinoameričané)

 

Nerostné suroviny:

 • černé a hnědé (Apalačské pohoří)
 • ropa a zemní plyn (oblast Mexického zálivu, Aljaška, Mexiko)
 • železná ruda (okolí Hořejšího jezera, Labradorský poloostrov)
 • niklová ruda, uran (USA)
 • stříbro, zlato (Aljaška, Kalifornie, Mexiko)

 

Hospodářství:

 • G8
 • výroba osobních automobilů, IT technologie
 • více než 75% obyvatelstva je zaměstnáno ve službách

 

KANADA

Přírodní poměry

 • 3 oceány
 • 48°s. š. + velká jezera tvoří hranici s USA
 • nepatří zde Grónsko
 • Davisův průliv, Hudsonův záliv
 • povrch:
  • většinu povrchu tvoří vysočiny à nejvyšší Kordilery, Skalnaté hory, nejvyšší hora Mt. Logan 5959 m
  • nížíny: Arktická (ledovcového původu, pokryta permafrostem => není vhodná pro zemědělství), vhodná je oblast jížní Kanady, kde zasahují stepi
 • bioklimatické pásy: tundra, tajga, smíšené lesy, stepi
 • podnebí: chladné, prochází zde polární kruh, drsné podmínky mají vliv na osidlování a mírný pás; podmínky jsou ovlivňovány Blizzardy

 

Sociální, politické poměry

 • federace, konstituční (parlamentní) monarchie
 • hlavní město: Ottawa
 • hlava státu: britská královna Alžběta II.
 • předseda vlády (generální guvernér)
 • dříve to bývala britská kolonie, nyní formálně součástí Commonwealth
 • členem: OSN, NATO, NAFTA, G8
 • patří k nejvyspělejším státům
 • členní se na 10 provincií (např. Quebec, Saskatchevan, Ontario, Alberta) a 3 teritoria (nejsevernější teritorium Kanady je Nunavut = území s velkou autonomií;  v inuitštině NUNAVUT znamená „naše zem“ ; dalši teritoria jsou Yukon a Severozápadní teritoria)
 • rozloha: 9,9 mil. km2 (největší stát Ameriky, 2. největší stát světa) – ČR má 127x menší rozlohu
 • obyvatelstvo: 32 mil. obyvatel (3x ČR); hustota zalidnění velmi nízká: 3 obyv./km2
 • úřední jazyk: Angličtina, Francouzština
 • náboženství: římsko – katolické, protestantské
 • osídlení: původní obyvatelstvo (indiáni – mongolové, eskymáci neboli „inuité“)
 • kolonizace: Anglie, Francie
 • 1876: nezávislost (avšak formálně závislá na VB)
 • přistěhovalci z Evropy: Italové, Hollanďané, Češi, Němci
 • sídla: Ottawa, Montreal, Toront, Winnipeg, Vancouver, Calgary ( všechna v jížní části Kanady)

 

Hospodářství

 • všechny nerostné suroviny (velmi slušné zásoby)
 • uhlí – Alberta
 • ropa, zemní plyn – oblast Edmontonu (těží se i z šelfových moří – Hudsonův záliv)
 • železná ruda – Labrador
 • barevné kovy – Zn, Ni, Cu ( Sudbury – Ontario, Thunderbay à využití vodní energie pro těžbu), Sn, Au (Yucon – z vody a dolů), U(Uranium city)

 

Průmysl

 • strojírenský – dopravní strojírenství a veškeré obory na vysoké úrovni (Toronto, Montreal, Halifax)
 • dřevozpracující – výroba papíru
 • hutnický – barevné kovy (Sudbury)
 • chemický – zpracování ropy, výroba umělých hnojiv
 • potravinářský: obilí, kukuřice
 • oblasti: kolem velkých jezer; západní pobřeží (Vancouver)

 

Zemědělství

 • oblast středu a jihu Kanady (kde zasahují stepi), Saskatchewan
 • obilnice světa (ječmen, pšenice, kukuřice)
 • chov hovězího dobytka na farmách
 • rybolov
 • chov sobů a lov kožešinové zvěře

 

Cestovní ruch

 • NHL, přírodní rezervace, národní parky, Niagárské vodopády

 

USA

Přírodní poměry

 • Tichý a Atlantský oceán
 • střední část S. Ameriky
 • 48° s. š. – hranice s Kanadou; 30° š. – hranice Mexiko (řeka Rio Grande)
 • USA patří Aljaška a Hawai, kterým prochází obratník raka
 • členitost: Aljaška, Florida
 • povrch:
  • převážná část hornatá
  • 3 nížiny
  • nejvyšší hora na Aljašce – Mt. Mac Kinley 6194 m
  • nejnižší místo: Údolí smrti (- 86 m. p. m.)
  • sopky: Mauna Loa, Mauna Kea (Hawai)
 • řeky: Mississippi – Missouri, Colorado, Hudson (New York), Yucon – protéká Aljaškou
 • jezera: Salt Lake, Velká jezera (Ontario, Michiganské, Hořejší, Huronské, Erijské )
 • podnebí: převažuje mírný pás, na jihu subtropický; Aljaška – chladné podnebí; hurikány, tornáda, blizardy; ovlivňuje také nadmořská výška, srážkové stíny u hor; proudy
 • bioklimatické pásy: lesy mírného pásu, stepi – prérie, středomořské rostlinstvo
 • záplavy, zemětřesení, Niagárské vodopády, nár. parky, hurikány, ocánské proudy, srážkový stín

 

Zajímavosti

 • převažuje městské obyvatelstvo
 • na venkově – farmy
 • megalopole: Chipits (Chicago – Pittsburgh), Boswash (Boston – Chickago), Sansan (San Diego – Los Angeles – San Francisco)
 • národní parky: Yellowstoneský národní park; Grand Kaňon (park), Yosemitský národní park
 • 48 států v souvislém území + Aljaška, Hawai
 • celkem 50 + 1 (Washington D.C.)
 • rozloha: 9 629 047 km2 (122x větší než ČR); 4. nejrozlehlejší stát
 • počet obyvatel: 291 mil., 3. nejlidnatější; (28x více než v ČR)
 • presidentská republika – 4. 7. 1789 prohlášení o nezávislosti
 • prezident – Georgie Washington
 • zámořská (výsostná) území: Portorika, Společenství severních Marián, Ostrov Guan, Am. Samoa, Am. Panamské ostrovy à jsou zde vojenské základny, neboť Panamský průplav patřil USA (do roku 2000)

 

Obyvatelstvo

 • původní obyvatelstvo: indiáni a eskymáci
 • dále přistěhovalci z Evropy, Afriky (bývalí otroci), Hispánii (z Kuby, Mexika), Asiati à spojuje je jazyk
 • 74% běloši – potomci kolonistů – VB, Irsko, Švédsko, Nizozemsko
 • 12% afro-američané – potomci otroků, většina žije na úzké sociální úrovni
 • 10% hispáno-američané – ilegální přistěhovalci
 • 3% asiaté – na západním pobřeží jediný národ

 

Hospodářství

 • G8, NAFTA
 • nerostné suroviny: černé uhlí (Skalnaté hory, Apalačské pohoří)
 • ropa (Aljaška, Houston, Dallas)
 • rudy (železná ruda)
 • největší ložisko Mo na světě à Kordillery, Aljaška – barevné kovy
 • fosfáty – Florida
 • USA má rovněž velký dovoz (šetři si suroviny)

 

Průmysl

 • hutnický Chicago, Pittsburgh – obrovské hutě
 • strojírenský – výroba lodí na tichomořském pobřeží, automobilky (Detroit; GMC, Ford, Chevrolet), letadla Boeing – Seatle
 • zbrojnictví
 • elektrotechnický – Motorola, IBM
 • chemický, petrochemický (Houston)
 • potravinářský – McDonald´s, Coca-Cola se sídlem v Atlantě
 • polygrafický

 

Zemědělství

 • zemědělství: 60% rozlohy = zemědělská půda, je přebytkové
 • kukuřičný pás (corn belt) – oblast velkých prérií (nejvíce kukuřice); oblast Velkých jezer, Nebrasca – Ohio
 • pšeničný pás (wheat belt) – jižně od kukuřičného
 • bavlníkový pás (citron belt) – jihovýchodní oblast; chov hovězího, ranče

 

Doprava

 • automobilová – slouží k přepravě osob na velké vzdálenosti, silnice Route 66; nejhustší síť dálnic, panamerická dálnice
 • železniční doprava – transkontinentální železnice
 • letecká doprava – velmi významná; nejvíce letišť, také je se zde nachází největší letiště

 

Cestovní ruch

 • sochy vytesané do skály (Mt. Rushmore, Jížní Dakota)
 • Empire state building, Broadway
 • Wallstreet – americká burza; Bílý dům, kapitol


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy