Revoluce v roce 1848 (Jaro národů) – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Revoluce v roce 1848

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tristine

 

 

REVOLUCE 1848 = „Jaro národů“ = vrchol národně osvobozeneckého hnutí v Evropě směřující k občanské společnosti

 

ITÁLIE

 • Feudální partikularismus; S ovládán Rakouskem, Sardinské království – v čele král Karel Albrecht – myšlenka sjednocení
 • 1848 vylodění na Sicílii – revoluce – org. Anarchistickým spolkem – v čele Giuseppe Mazzini (politik), Garibaldi (vůdce) -> italský národní hrdina
  – vyvolal povstání, svržena bourbonská dynastie
  – KA+povstalci měli sjednotit Itálii -> KA panovníkem v konstituční monarchii
 • 7/48 u Custozzy – prohra Italů
 • Konec 48 – vyhnán papež Pius X., 2/49 Řím republikou, zabavena půda x jen na rok -> obsazení Francouzi a Rakušany
 • 3/49 u Navarry – prohra Italů s Rakušany (maršál Radecký)

-> konec myšlenky na sjednocení

 

NĚMECKO

 • Feudální partikularismus (80 států), centrum Frankfurt n. Mohanem
 • 3/48 Svolán Vorparlament – sněm zástupců všech států (pozván i Palacký x odmítl)–
  • Radikálové (republika, ozbrojené povstání) x liberálové (konstituční monarchie)
 • 5/48 volby do Všeněmeckého parlamentu – 2 myšlenky sjednocení Německa:
  • Velkoněmecká – spojení všech Němců v Evropě do jednoho státu
  • Maloněmecká – spojení německých zemí
 • 3/ 49 vydána ústava, vítězství maloněmecké koncepce -> Fridrich Vilém IV. odmítl titul císaře -> odmítnutí ústavy něm. Knížaty -> povstání republikánů -> potlačeno FV
 • Prusku oktrojovaná ústava (vnucená; vůle panovníka)

 

FRANCIE

 • 1814 – 24 Ludvík XVIII. –  chtěl zavést absolutismus
 • 1824 – 30 Karel X. – redukoval občanská práva, cenzura -> 1830 červencová revoluce, svržen K X. -> Ludvík Filip Orleánský (1830-48) „červencová monarchie“
  • rozkvět x vysoký majetkový cenzus

-> 1848 Banket – kritika LF -> v únoru banket zakázal -> „únorová revoluce“ -> zákaz svobody shromažďování -> nepokoje -> 25.2. 1848 vyhlášena republika, nová vláda (liberálové, demokraté, socialisté) – prezident Ludvík Bonaparte (synovec Napoleona) x vláda odmítá řešit sociální otázky -> červnové povstání x potlačeno + stanné právo

 • Nová ústava – oddělení složek mocí, prezident 4 leté volební období -> 12/48 LB prezident s neomezenou mocí
 • -> 1852 vyhlásil referendum – 97% Fr. pro monarchii -> LB se prohlásil Napoleonem III. (do 1870) -> druhé císařství
 • Režim = bonapartismus (okázalý život dvora, politika slibů a manévrování, expanzivní politika)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!