Československo po 2. světové válce

 

   Otázka: Československo po 2. světové válce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): misabrixa

 

 

 

 

Beneš se vrátil z emigrace, znovu se stává prezidentem. Ze SSSR se vrací Klement Gottwald, pozice komunistů je silná.

 

Benešovy dekrety –než byly obnoveny státní instituce, měli platnost a pak byli potvrzeni i jako zákony – týkaly se různých oblastí, ale nejvíce se to týkalo odsunu Němců ze Sudet, předcházelo jim divoký odsun a zabavování majetku Němců a kolaborantů

 

1948-únor- vládní krize a Beneš pod Klementem Gottwaldem přejal demisi ministrů a Gottwald pak sestavil novou vládu – NÁSTUP KOMUNISTŮ NA TRŮN

-Beneš v létě abdikoval a odjel do své vily v Sezimově ústí a v září 48 umírá

 

1948– vítezství komunistů, prezidentem se stává K. Gottwald

-protože Stalin tvrdil, že nepřítele je třeba hledat ve vládních řadách, nastalo období inscenovaných procesů, kdy byli odsuzováni lidé za vymyšlené provinění (např. proces s MUDr. Miladou Horákovou)

 

50.léta-období, kdy probíhá nejvíce těchto procesů. Největší z nich byl s Rudolfem Slánským, který byl původně vysokým významným komunistickým funkcionářem

-1953 umírá Stalin a krátce na to Gottwald a prezidentem se stává Antonín Zápotocký

-1955 se v SSSR odhaluje kult osobnosti (připouští se, že Stalin neměl ve všem pravdu), ale procesy u nás pokračují

 

60.léta– oficiálně se tvrdí, že socialismus u nás zvítězil od roku 1960, nový název Československá socialistická republika

-hospodářské těžkosti – nedaří se splnit 5 leté plnit

-někteří odsouzení z 50. let jsou rehabilitováni (zproštěny viny)

-společnost se dostává do krize, která vrcholí

Pražské jaro 1968 –prezidentem a generálním tajemníkem strany Antonín Novotný, snaha o reformy socialismu a uvolnění vlivu SSSR

KSČ – Alexandr Dubček, Ludvík Svoboda – prezident strany

 

21. 8. 1968 – příchod vojsk Varšavské smlouvy a konec reforem

 

Začátek 1969- Jan Palach (student), na protest proti okupaci se upálil, věřil, že to bude impuls pro hromadný odpor proti okupaci

 

70. léta– období normalizace

KSČ- znovu upevnění své postavení, dochází k vylučování členů, kteří se angažovali v roce 68 nebo, kteří nesouhlasili s vstupem vojsk, bylo vydáno tzv. poučení z krizového vývoje, oficiální verze události r. 1968

 

-znovu dochází k soustředění moci v rukou jednoho člověka generálním tajemníkem a prezidentem se stává Gustav Husák

Listina – CHARTA 77-neformální seskupení lidí, kteří požadovali, aby vláda plnila to, co oficiálně uznala (charta=listina a její přívrženci jsou chartisté nebo signatáři –signovat- podepsat),

např. Svoboda projevu, svoboda umělecké tvorby, svoboda pohybu, svoboda víry atd.

každý rok byli určeni mluvčí, kteří ale často byli vězněni např. Václav Havel, Eva Kantůrková

 

80. léta-krize společnosti se prohlubuje, zároveň dochází v SSSR k uvolňování (perestrojka-Michal Gorbačov) u nás proces vrcholí 17. listopadu 1989 (den studenstva- jako připomenutí událostí roku 1939 kdy byl zabit student Jan Opletal – zavřeny vysoké školy)- tzv. Sametová revoluce – vzniká nová organizace – Občanské fórum a jednoho z vůdčích osobností byl Václav Havel

Iniciativa vycházela od studentů, ale i umělců jednalo se na univerzitách i v divadlech – konaly se manifestace ve všech městech

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy