České země za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

dějiny

 

   Otázka: České země za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kristen Hejhal

 

1436-BAZILEJSKÁ KOMPAKTÁTA

-smlouva husitů umírněných x církve

-PODEPSÁNO V JIHLAVĚ

-uznání podobojí legalizování kališnictví

-ponechán majetek získaný za revoluce

-museli uznat Zikmunda za českého krále a skončit revoluci

-papež nepodepsal prohlásil čs. za kacíře

-za Ladislava Pohrobka u nás vznikají landfrídy – je to mír mezi šlechtou a městy, územní celky

-v čele landgridů – hejtmané

-nejmocnější Východočeský a Středočeský, v čele Středočeského – Hynek Ptáček a po jeho smrti se dostává do pozice Jiří z Poděbrad

-vytvořil Jednotu poděbradskou -1448

-jednota strakonická -jednota církevní

-Jiří z Poděbrad s jednotou dobyl Prahu-1448-a znovu spojil české země

po dobytí Prahy se stal ,,zemský správce“ (1453-57) – správa za nezletilého Ladislava Pohrobka

 

JIŘÍ Z PODĚBRAD (1458-1471)

-,,husitský král“

1458-zvolen českým králem

-problémy: nebyl z královského rodu, byl levoboček, byl kališník

-1. svobodně zvolený král

-náboženství respektoval ,,král dvojího lidu“

-lidi na dvůr si vybíral podle schopností

-dcera Kateřina si vzala Matyáše Korvína

-dobré vztahy s Francií, Svatá říše

-neměl je, ale s papežem

-chtěl založit ,,mírovou unii“-mezinárodní mírovou organizaci – vše by se řešilo mírovou cestou ne válkou

 

DENÍK VÁCLAVA ŠAŠKA Z BÍŘKOVA

-popisoval cesty s posláním

-v čele poselstev -LEV Z ROŽMITÁLU

-UVALENA KLADBA 1464 a prohlášen za sesazeného

-spory s papežem vrcholí – plánování křížové výpravy  +  vznik katolické opozice (ZELENOHORSKÉ JEDNOTY)

 

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA -1468

-vedl Matyáš Korvín-uherský král

-obsadil Slezsko, Moravu a obě Lužice

 

-1469 BITVA U VILÉMOVA

-ZAJAL HO A DOMLUVIL SE S MATYÁŠEM -UROVNÁ VZTAHY S PAPEŽEM

-on se nechal korunovat českým králem -Moravy, Slezska a Obuch Lužic

-Jiří byl nemocný a tušil, že to synové budou mít těžké a domluvil se s Kazimírem IV. – polský král

-J zemřel 1471

 

ČECHY ZA JAGELLONCŮ

VLADISLAV II. JAGELLONSKÝ

-král dobře- vše dovolil

-souhlasil téměř se šlechtou

-spory s Matyášem

 

1479-DOHODA V OLOMOUCI

-potvrzeno dvojvládí

-v případě, že zemře Matyáš – Vladislav zdědí území a naopak

1490-Matyáš zemřel

Vladislav zdědil i uhry – uherský král

-vytvořil česko-uherská personální unie

-přesídlil do Budína

 

1485-KUTNOHORSKÝ MÍR

– dovolila jiné vyznání i pro poddané

-TYP STÁTU: STAVOVSKÁ MONARCHIE

*panský  stav -šlechta – Štemberkové, Rožmberkové

*nižší šlechta

*měšťanstvo

-zástupci stavů se scházeli na zemském sněmu – pravomoc –

*tvoří zákony * povolovat daně

* zahraniční politika

 

1500 VLADISLAVSKÉ ZŘÍZENÍ  ZEMSKÉ

-posílena moc šlechty

*privilegia šlechty

*legalizování podnikání šlechty

*města nemají právo hlasovat na zemském sněmu

 

KULTURA ZA VLADISLAVA JAGELLONSKÉHO

VLADISLAVSKÝ SÁL – na Pražském hradě, pozdní gotika

-BENEDIKT REJT

PRAŠNÁ BRÁNA

-MATĚJ REJSEK Z PROSTĚJOVA

 

LUDVÍK JAGELLONSKÝ (1516-1526)

-,,král dítě“

-koruna česká i uherská

-spory nižší a vyšší šlechty

-rozvoj hornictví-hl stříbro KUTNÁ HORA -Jáchymov – rod Šliků

-do roku 1519- ražba nových mincí -JÁCHYMOVSKÉ TOLARY – ŠLIKOVÉ

-šlechta začala podnikat i v rybníkářství

 

1517-SVATOVÁCLAVSKÁ SMLOUVA

-města mohla znovu hlasovat na zemském sněmu

 

-Uhry napadány Turky

29.8.1526 – BITVA U MOHÁČE – TURCI x JAGELLONSKÝ -utopil se

-vítězí Turci v čele se sultánem Suleimanem

1526-KONEC JAGELLONCŮ

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy