Egypt a jeho vývoj – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Egypt a jeho vývoj, egyptologie a archeologie

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): A. Polas

 

 

Egypt –> vývoj státu v kontextu ostatních středověkých civilizací, kulturní dědictví. Egyptologie, archeologie a metody historického zkoumání.

 

EGYPTOLOGIE

– zakladatelem v ČR je profesor Žába

– v ČR spadá pod UK, pracuje v lokalitě ,,Abu Sír“

– pyramidy, mastaby a chrámy

 

EGYPT

– dělení dob

 • stará říše
  • ,,přechodné období“
 • střední říše
  • ,,přechodné období“
 • nová říše

 

Stará říše

– spojení horního a dolního egypta -> faraon Meni (první doložený)

– období kulturního a hospodářského vzestupu Egypta

 • -> stavby prvních pyramid

 

Dolní egypt

– na severu, v deltě Nilu

– spíše zemědělské a obchodní

 

Horní egypt

– na jihu, v hornaté části egypta

– výboje na sever, málo půdy k obdělání

 

far. Džoser

 • první stupňovitá pyramida (imhotep)
 • nachází se v Sakáře

 

far. Cheops

 • vytvořil centralizovaný stát v jehož čele stál pouze on
 • postavil první přehradu přes Nil
 • faraon = bůh – záruka štěstí a prosperity

 

far. Snufu

 • postavil lomenou pyramidu (moc vysoká, začala se bortit)
 • postavil jich 6 než se mu jedna zalíbila

 

far. Chufu

 • komplex v Gíze, nejvyšší pyramida

 

přechodné období

 • ekonomika šla dolů
 • hladomor
 • lidé se bouřili
 • na konci vlády 6. dynastie došlo ke společenskému a politickému rozkladu -> vedlo k oslabení

 

Střední říše

 • vláda 12. dynastie
 • buduvání zavodňovacích kanálů – Fajjunská oáza – obilnice země
 • obchod s východem – dřevo (Sýrie a Palestina) – hodně kvalitní
 • zásadní – zisk obilí – používali dobytek na sešlapaní suchého obilí

 

2. přechodné období (1750 – 1550 př.n.l.)

– Egypt pod nadvládou kočovných kmenů – Hyksósové – novinka -> chov koní – vozy

 

Nová říše (1550 – 1080 př.n.l.)

 • Hyksósové vyhnáni, Egypt v největším územním a kulturním rozkvětu

 

far. Amenhothep IV.

 • monoteismus -> bůh Aton, město Achetaton, manžellka Nefertity
 • syn Tutanchamon – návrat k uctívání zavržených božstev, zemřel mladý, nevykradená hrobka

 

– far. Ramesse II.

 • alegorie na Mojžíše, mírová smlouva s Chetity, bitva u Kadeše

 

3. přechodné období

– hospodářsky úpadkové

 

Pozdní říše

– Peršané

– Alexander Makedonský

– Ptolemaiovci

– Kleopatra

 

Egyptští bohové

– faraon je bůh

– polyteistické náboženství

– uctívání zvířat

 • kočky, kobry, býk, šakal
 • často mumifikováni

– na hieroglifech – tělo z příma, nohy a hlava z boku -> čím větší význam tím větší na  obrázku

– RE -> bůh slunce, s hlavou sokola a  slunečním štítem

– HÓR -> bůh nebe, s hlavou sokola

– USÍR -> bůh podsvětí, zobrazován jako muž s bílou hlavou

 

 Symboly

– Hórovo oko – symbol moudrosti

– Skarabeus – brouk symbolizující znovuzrození

– ANCH – zdraví a život

 

Písmo

– hieroglifi

 • démonické (zjednodušené pro obyčejné lidi)
 • hieratické ( používali kněží)

– rozluštěné díky Rossetské desce

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy