Rezistory – maturitní otázka

informatika

 

Téma: Rezistory

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Lkout

 

Rezistory

 • vytváří úbytek napětí (sníží napětí)
 • měl by být nezávislý na okolním prostředí
 • velikost vypočítáme pomocí Ohmova zákona:
  • R=U/I
  • Jednotkou je Ohm

 

Vlastnosti rezistorů

 • Velikost odporu (jmenovitá hodnota + tolerance)
 • Teplotní závislost
 • Maximální napětí
 • Frekvenční závislost
 • Maximální výkon

 

Druhy rezistorů

Pevné (jejich odpor se nemění)

 • Drátově rezistory
  • zhotovují se vinutím odporového drátu na keramickou tyčinku
  • díky vinutí drátu mají ve střídavých obvodech parazitní indukčnost/kapacitu
 • Vrstvové rezistory
  •  jsou nejrozšířenější
  • na keramický váleček je nanesena/napařena odporová vrstva
  • do ní se vybrousí šroubovice, která určí výsledný odpor
  • podle použitého materiálu se dělí na uhlíkové a metalizované
  • uhlíkové jsou více závislé na okolní teplotě, jsou méně přesné a méně spolehlivé
 • Rezistory pro povrchovou montáž (SMD)
  • na destičku je nanesena odporová vrstva, ta se pak laserem doladí na požadovaný odpor
 • Objemové (polovodičové) rezistory
  • používají se v IO, zvětšením objemu křemíku roste odpor

 

Proměnné (plynule lze měnit rozsah odporu)

 • Potenciometry
  • kontakt jezdce je mechanicky přitlačen k odporové dráze
  • menší přesnost, šum při otáčení
  • stupnice odporu může být lineární/logaritmická
  • odporová dráha je kruhová (nejčastěji) nebo lineární
 • Trimry
  • odporová dráha stejná jako u potenciometrů
  • konstrukčně jinak vyrobeny (na rozdíl od potenciometrů)
  • nejsou určeny k mnohonásobnému přelaďování
  • obvykle vytvořeny pro zapojení do plošných spojů
  • slouží k nastavení pracovního bodu, velikosti proudu.

 

Řady rezistorů

U rezistorů a kondenzátorů je nutné vyrábět prvky s velkým rozsahem hodnot tak, aby každá dekáda byla rovnoměrně pokryta se zaručenou přesností (nebo-li tolerancí) prvku.

 • E12    tolerance = 1/12     (10 %)     12 hodnot
 • E24    tolerance = 1/24     ( 5 %)      24 hodnot
 • E48    tolerance = 1/48     ( 2 %)      48 hodnot
 • E96    tolerance = 1/96     ( 1 %)      96 hodnot
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy