Robotika – maturitní otázka

informatika

 

Otázka: Robotika

Předmět: Informatika

Přidal(a): Filip

 

Robotika

Robotika je interdisciplinární odvětví informatiky a inženýrství. Robotika zahrnuje návrh, konstrukci, provoz a použití robotů. Cílem robotiky je navrhovat stroje, které mohou pomáhat a asistovat lidem. Robotika integruje obory strojírenství, elektrotechnika, informační inženýrství, mechatronika, elektronika, bioinženýrství, počítačové inženýrství, řídicí technika, softwarové inženýrství, matematika atd.

Robotika vyvíjí stroje, které dokážou nahradit lidi a replikovat lidské činy. Roboty lze použít v mnoha situacích k mnoha účelům, ale dnes se mnohé používají v nebezpečných prostředích (včetně kontroly radioaktivních materiálů, detekce a deaktivace bomb), výrobních procesech nebo tam, kde lidé nemohou přežít (např. a čištění a zadržování nebezpečných materiálů a záření). Roboti mohou mít jakoukoli podobu, ale někteří jsou vyrobeni tak, aby svým vzhledem připomínali lidi. Tvrdí se, že to pomáhá při přijímání robotů v určitém replikativním chování, které obvykle provádějí lidé. Takoví roboti se pokoušejí replikovat chůzi, zvedání, řeč, poznávání nebo jakoukoli jinou lidskou činnost. Mnoho dnešních robotů je inspirováno přírodou, což přispívá v oblasti bioinspirované robotiky.

Někteří roboti vyžadují ke své činnosti uživatelský vstup, zatímco jiní roboti fungují autonomně. Koncept vytváření robotů, kteří mohou pracovat autonomně, pochází z klasických dob, ale výzkum funkčnosti a potenciálního využití robotů se podstatně rozrostl až ve 20. století. V průběhu historie se různí učenci, vynálezci, inženýři a technici často domnívali, že roboti budou jednoho dne schopni napodobovat lidské chování a zvládat úkoly způsobem podobným lidem. Robotika je dnes rychle rostoucí obor, protože technologický pokrok pokračuje; výzkum, navrhování a stavba nových robotů slouží různým praktickým účelům, ať už na domácím, komerčním nebo vojenském základě. Mnoho robotů je postaveno tak, aby vykonávali práce, které jsou pro lidi nebezpečné, jako je zneškodňování bomb, hledání přeživších v nestabilních ruinách a průzkum dolů a vraků lodí. Robotika se také používá ve STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) jako učební pomůcka.

 

Etymologie

Slovo robotika bylo odvozeno od slova robot, které veřejnosti představil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), který byl publikován v roce 1920. Slovo robot pochází ze slova robota. Hra začíná v továrně, která vyrábí umělé lidi zvané roboti, stvoření, která lze zaměnit za lidi – velmi podobné moderním představám androidů. Sám Karel Čapek to slovo nevymyslel. Napsal krátký dopis s odkazem na etymologii v Oxford English Dictionary, v níž za jejího skutečného původce označil svého bratra Josefa Čapka.

Podle Oxford English Dictionary slovo robotika poprvé použil v tisku Isaac Asimov ve své sci-fi povídce „Lhář!“, publikované v květnu 1941 v Astounding Science Fiction. Asimov si nebyl vědom toho, že termín vymyslel on; protože věda a technologie elektrických zařízení je elektronika, předpokládal, že robotika již odkazovala na vědu a technologii robotů. V některých dalších Asimovových dílech uvádí, že první použití slova robotika bylo v jeho povídce Runaround (Astounding Science Fiction, březen 1942), kde představil svůj koncept Tří zákonů robotiky. Nicméně původní publikace „Lhář!“ předchází to „Runaround“ o deset měsíců, takže první je obecně uváděn jako původ slova.

 

Historie

V roce 1948 Norbert Wiener formuloval principy kybernetiky, základ praktické robotiky.

Plně autonomní roboti se objevili až ve druhé polovině 20. století. První digitálně ovládaný a programovatelný robot Unimate byl instalován v roce 1961, aby zvedal horké kusy kovu ze stroje na tlakové lití a skládal je na sebe. Komerční a průmysloví roboti jsou dnes široce rozšířeni a používají se k provádění práce levněji, přesněji a spolehlivěji, než to dokáže člověk. Jsou také zaměstnáni v některých zaměstnáních, která jsou příliš špinavá, nebezpečná nebo nudná na to, aby byla vhodná pro lidi. Roboti jsou široce používáni ve výrobě, montáži, balení, těžbě, dopravě, průzkumu země a vesmíru, chirurgii, zbrojení, laboratorním výzkumu, bezpečnosti a hromadné výrobě spotřebního a průmyslového zboží.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!