Románský a gotický sloh – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Románský a gotický sloh

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Katka

 

 

 

 • Středověk bývá ohraničen rokem 476, rozpadla se říše Západořímská a rokem 1492 kdy objevil Kryštof Kolumbus Ameriku.
 • Vznikla království, rozvíjela se města, vznikaly literatury v národních jazycích, období mnoha válek i křižáckých výprav.
 • Ve většině evropských zemí se postupně zformoval feudalismus, duchovní život byl ovlivňován především křesťanstvím.
 • Společnost je rozdělena na trojí lid –duchovní, pány a poddané.

 

Architektura

 • Románský sloh se rozšířil v 11.-13. století v zemích západní, jižní a střední Evropy.
 • Prosazoval se byzantský sloh.
 • Vznikaly církevní stavby – rotundy a baziliky (např. bazilika v Orcival, kostel sv. Michala v Hildesheimu), kláštery (např. klášter Craus
 • Gotický sloh se v Evropě rozvíjel od 2. Poloviny 12. století do konce 15. století.
 • Typické znaky gotických staveb jsou vertikalita (směřování staveb vzhůru do velkých výšek), důmyslný opěrný systém, lomený oblouk, křížová žebrová klenba a fiály (drobné věžičky)
 • Vrcholné církevní stavby jsou katedrály (Notre Dame, katedrála v Chartres

 

Malířství

 • Malířství bylo v této době považováno za řemeslo. Tématem byly biblické události.
 • Malovaly se deskové obrazy a fresky. Dominantními barvami byla modrá a zlatá.
 • Přední malíři: Jan van Eyck (Gentský oltář v katedrále sv. Bava). Velkou úlohu v románském umění sehrávala knižní malba.
 • Barevně bývala vyzdobena i počáteční písmena jednotlivých knižních kapitol (tzv. iniciály)

 

Sochařství

 • Románské sochařské práce byly podřízeny architektuře. Hlavice sloupů byly zdobeny listovím, oltáře byly zdobeny reliéfy, soškami, drobnými plastikami a ornamenty.
 • Vnitřní prostor rotund a bazilik byl často zdoben freskami (nástěnné obrazy malované do vlhké omítky)
 • Gotické sochařství bylo zpočátku jen doplňkem architektury, a tak byly sochy jakoby přilepeny ke zdem chrámů. Nejčastěji byla zobrazována Panna Marie, zpočátku jako madona s malým ježíškem a později jako pieta – truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem v klíně.

 

Hudba

 • Ve středověku převažovala duchovní hudba. Vznikl gregoriánský chorál (jednohlasý latinský zpěv)
 • Na konci 11. století se rozvíjela světská hudba v písních pěvců (tzv. trubadúři). Své básně zhudebňovali a často je při zpěvu sami doprovázeli na hudební nástroj (loutna, harfa)
 • Pěvci zpívali konkrétním osobám, a častým tématem jejich písní byla nenaplněná láska.

 

Písmo

 • Na literaturu má rozhodující vliv křesťanství, proto má převážně náboženský obsah. Objevují se legendy, které jsou obměnami biblického textu, písně, modlitby, od 10.století pak náboženské drama – vycházelo k církevních obřadů.
 • V 11.století vzniká světská poezie, oslavuje ideálního světského šlechtice, rytíře a jeho ctnost.
 • Tyto středověké rytířské eposy vznikají u všech západoevropských národů a jsou si v mnohém podobné.
 • Po rozpadu Římské říše se nadále používalo latinské písmo
 • Karel Veliký inicioval reformu písma, a tak vznikla tzv. Karolínský minuskule, písmo které bylo dobře čitelné, úsporné a rychlé při psaní.
 • Na přelomu 11.a 12.století se rodí písma lomená, nahrazují kruhový oblouk karolínského písma
 • Od 13.století vznikají nová písma (uplatňují se hlavně ve veřejné správě)
 • Gotická kurzíva byla příznačná pro šířící se znalost čtení a psaní mimo církevní kruhy.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!