Romantismus v otázkách

dějiny

 

   Otázka: Romantismus v otázkách

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): barboraTD

 

 

Časově zařaďte romantismus

 • Začal se objevovat v západní Evropě i v Rusku již během 18. století

 

Charakterizujte romantismus (čím se liší od klasicismu, základní znaky…)

 • Oproti osvícenecké víře v rozum kladl romantismus cit, proti skepsi víru a kritický přístup nahrazoval fantazií. Romantismus je subjektivní a individualistické umění. Romantický člověk opovrhoval konvencemi a zdůrazňoval svobodu člověka. V důsledku nenaplnění vysněných ideálů však romantici často upadali v pesimismus a někdy i nihilismus (popírání všech hodnot), obzvláště posedlí byli myšlenkou na smrt.

 

V jakém historickém období hledali romantici svůj vzor?

 • Ve středověku -> který si značně zidealizovali na základě legend, fascinovalo je také jeho spojení s vírou.

 

Kdo byl hlavním průkopníkem romantismu ve francouzském malířství?

 • Jean Louis Théodore Géricault (1791 – 1824)

 

Zjistěte si o jeho životě a tvorbě další informace

 • Byl to nadaný kreslíř, malíř a grafik (a milovník koní). Studoval duševně choré. Jeho postavy jsou plasticky i pohybově nadsazeny. Kompozice monumentálně a plasticky pojaty. V oblibě měl především náměty z prostředí koňských dostihů. Mistrovským dílem je jeho Důstojník císařské gardy dává povel k útoku. Manifestací romantického malířství se stal obraz Prám Medusy (1819). Vystavil 1819 na Salonu – vyznamenán medailí, Raněný kyrysník, Hlavy popravených.  Při pobytu v Anglii maloval především Dostihy. Předčasně zemřel po pádu z koně.

 

Za představitele klasické tradice se považoval Eugéne Delacroix. Jaké malíře obdivoval?

 • Studoval Goyu a Rubense (Dante a Vergil v pekle), obdivoval Byrona a W. Scotta.

Vypište si alespoň tři jeho díla:

 • Svoboda vede lid na barikády. Alžírské ženy. Vraždění na Chiu. Ilustroval Goethova Fausta

 

Jakou podobu měl romantismus v Německu?

 • V Německu poraženém Napoleonem se umělci snažili posílit národního ducha. Díla jsou proto naplněna symboly. Němečtí romantici dávali přednost čistotě linie, opírali se o Dürera a Rafaela, což je spojuje s Ingresem a odděluje od Delacroixe.

 

Zjistěte si informace o Nazarénech

 • Nazarénismus, též Nazarénský okruh. Nazaréni označoval původně skupinu malířů, kteří roku 1809 iniciativou studentů ve Vídni a v Římě založili Spolek sv. Lukáše, bratrstvo a zároveň první výtvarnou skupinu v novodobých dějinách umění.

 

Popište způsob malby Johna Constabla

 • Systematicky se věnoval studiu oblohy a mraků, přesně zaznamenával roční období, směr vanutí větru. Chtěl zachytit bezprostřední náladu, celkový dojem a atmosféru a světlo. Jeho technika s charakteristickou strukturou teček a skvrn, světlá paleta zpočátku nebyla v Anglii přijímána s pochopením. Jeho obrazy byly pokládány za nedokončené.

 

Vypište si alespoň tři díla Josepha Mallorda Williama Turnera

 • Déšť, pára a rychlost (1844), Parník ve sněhové bouři (1842), Příjezd do Benátek (1843)

 

Charakterizujte malířství romantismu v Čechách (osobnosti, díla)

 • František Tkadlík (1786 – 1840), v jeho díle převládají náboženská témata. Za pobytu v Římě poznal nazarénské malíře. Apoštol Pavel se loučí s Milétskými, Sv. Václav a sv. Ludmila při mši. Maloval však i krajiny, např. Italská krajina.
 • Antonín Mánes (1787 – 1843), v jeho díle dominovala krajinomalba, přičemž klasicizující pojetí (Krajina s antickým chrámem, Krajina se zříceninou) přešlo brzy v idealizující malbu romantickou Kokořín, Pražský hrad.
 • Josef Navrátil (1798 – 1865), přes romantismus dospěl až k realismu. Jeho díla se vyznačují originální barevností a temperamentním přednesem jak u závěsných, tak u nástěnných maleb. Byl představitelem romantické krajinomalby, která u něj však už předjímala realismus. Od roku 1838 pracoval pro rodinu Veithů na výzdobě Liběchovického zámku. Vytvořil také výzdobu rytířského sálu na zámku v Jirnech, okouzlující je především tzv. Alpský pokoj, na jehož stěnách namaloval pět vedut s alpskou krajinou. Ohniskem Navrátilova zájmu byl však závěsný obraz, vytvářel krajiny zářivých barev malované kvašem. V pozdější době dosáhl vrcholu v krajinách Vodopád ve vesnici a několika variantách Honu na lišku, které jsou zřejmě jeho nejzdařilejšími díly.

 

Charakterizujte sochařství romantismu (Francie, Čechy, díla, osobnosti)

 • Sochařství překonávalo klasicismus spíše soustředěním se na řešení základních sochařských problémů nápadně odlišnou slohovou formulí. I v práci romantiků stále platily formy skladné a soustředěné, lineárně přesné, plasticky hutné; novinkou bylo to, že výtvarná pravda již nebyla hledána v antice a jejím napodobování, ale v obnoveném studiu skutečnosti. Romantismus zdůrazňuje jedinečnost, subjektivitu osobního prožitku. Romantici hledali spíše neklid a nejistotu. Své náměty nacházeli v nespoutané přírodě, v opuštěných místech se starými zříceninami, nebo naopak v bojích za svobodu, v tématech lásky a smrti.
 • Sochařství je zaměřeno na pomníky, oslavná témata romanticky laděná a hrdinské osobnosti.
 • Francie:
  • Francois Rude – je nejvýznamnějším sochařem francouzského romantismu. Výjev z revoluce na Vítězném oblouku nám. Etoile v Paříži, Odchode dobrovolníků – Marseillasa.
   • díla: Láska ovládající svět (1846-1855) Pomník Napoleona probouzejícího se k nesmrtelnosti Johanka z Arku (1852)
  • Antoine Louise Barye (1796-1857) – Zaznamenal úspěch v oboru zvířecí plastiky. Studoval dlouho zvířata a jejich pohyby. Díla: Zápas tygra s krokodýlem (1831), Lev zápasící s hadem, Tygr a zajíc.
   • Sousoší: Lapitha v boji s Kentaurem; Theseus zabíjí Minotaura
  • Jean Baptist Carpeau – Hrdinská romantika, antičtí hrdinové tanec jako klasický typ alegorie. Předznamenává již realismus.
 • Česká země:
  • Pražští bratři Josef a Emanuel Maxové, provedli některé sochy na Karlově mostě. Emanuel je autorem sv Ludmily v chrámu sv. Víta
  • Václav Levý – začal jako romantik a z té doby jsou jeho nadživotní sochy z Liběchovického Blaníku.
   • Díla: Čertovy hlavy, Klácelka, Jan Žižka (Blaník)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy