Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb – fyzika

 

   Otázka: Rovnoměrný, nerovnoměrný pohyb

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): v

 

 

Pohyb hmotného bodu-myšlenkový model fyzikůàmá objem, ale nemá hmotnost. Pohyb je relativní. Pohyb je základní vlastností všech těles. (Pohybový stav tělesa=záleží na zvolené vztažné soustavě). Například:

  • a)žárovka v dataprojektoru je v pohybu vůči chodícímu učiteli, ale v klidu vůči katedře.
  • b) bruslařàpohybàvůči brusli v klidu, vůči mantinelu v pohybu

 

Poloha hmotného bodu

  • Lze uvést na kartézské soustavě souřadnicàv rovině 2 osy na sebe kolmé {x,y} -> uspořádání dvojice. Bod lze popsat polohovým. Počátek je v počátku soustavy a končí v bodě, který popisujeme.

 

Polohový vektor

  • Spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu. Jedná se o vázaný vektor, neboť je vždy vázán na nějaký bod

 

Trajektorie

  • Množina bodů, kterými projde těleso při svém pohybu. (je to nějaká čáraàpř. pohyb mouchy (nerovná)

 

Podle tvaru trajektorie dělíme pohyb na:

  • Přímočarý -> padající kámen ze skály -> rovný
  • Křivočarý -> letící moucha -> nerovný

 

Rychlost hmotného bodu: Průměrná rychlost

Skalární veličinaànezávisí na směru

vp=sc/tc=(celková dráha)/ (celkový čas)

jednotka… 1m/s , zančka…vp

 

Okamžitá rychlost

  • Vektorová veličina, má směr. Určujeme velikost a směr, vektor rychlosti má vždy směr tečny k trajektorii v daném bodě.

V=(△s)/(△t)    značka…v

V=(△s)/(△t)    značka…v

 

KONSTANTNÍ ČÍSLO=JE TAKOVÉ ČÍSLO, KTERÉ SE NEMĚNÍ!!

Rozdělení pohybů podle velikosti:

1)  rovnoměrný pohyb      

a) v = konstantní

t=0,v=0

s=v.t

 

b) v čase t=0- těleso již má dráhu s0

s=s0+v.t

 

c) vyjíždí-li těleso později, dráha narůstá od času t0

s=v.(t-t0)

 

2)Nerovnoměrný pohyb – v=konstantní -> rychlost se mění

Zrychlení– značka…a

 

a=(△v)/(△t)

△v…vektor vyjadřující změnu vektoru rychlosti

△t=1s(v sekundách)

 

Rovnoměrně zrychlený pohyb:

a= konstantníàzrychlení se nemění

v0=0àv=a.t

v0≠0àv=v0+a.t

 

a)v0=0=0m/s

v=a.t

s=1/2 a(t^2)

 

b)v0≠0                                    

v=vo+at

s=s0+v0t+(1/2 a(t^2))

 

Rovnoměrně zpomalený pohyb:

v0≠0

v= v0-at

s= s0+v0t-(1/2 a(t^2))

 

Pokus s matičkami

 

Volný pád

Koná těleso, které je volně puštěné v tíhovém poli Země. Pohyb je přímočarý a rovnoměrně zrychlený. Svislý směr. Všechna tělesa padají stejným zrychlením, neuvažujeme-li o odporu vzduchu. Je konstantní (zrychlení). Záleží na nadmořské výšce a na místě na Zemi.

Gravitační zrychlení… g

a=g=9,8(1)m/s^2

gn=9,80665 m/s^2

 

Skládání pohybů a rychlostí: Koná-li hmotný bod současně 2 a více pohybů, je jeho výsledná podoba taková, jakoby je konal po sobě a to v libovolném pořadí. Př. eskalátor + člověk  Shodný, opačný, kolmý směr + obecný úhel.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy