Rovnost mužů a žen – společenské vědy

 

   Otázka: Rovnost mužů a žen

   Předmět: Společenské vědy – sociologie

   Přidal(a): Rudolf Samek

 

 

Rovnost mužů a žen je základním právem zakotveným v Lisabonské smlouvě a prioritní politikou Evropské unie (EU). Je jedním ze základních principů každé demokratické společnosti.

 

Mezi základní cíle rovnosti mužů a žen patří:

  • Rovné postavení mužů a žen ve společnosti (muži i ženy mají stejná práva a povinnosti)
  • Rovnost při získávání zaměstnání – např. ve státní správě tvoří ženy tři pětiny zaměstnaných. Ale s vyššími pozicemi jejich podíl klesá. Ženy řídí pětinu státních institucí (obecní úřady, magistráty, kraje, soudy …).

 

Příčin je řada. Určitě to ale není kvalifikace.

Absolventů ženského pohlaví přibývá. Příčiny tohoto trendu jsou mimo jiné i v rozdílném přístupu mladých mužů a žen. Vzdělávací systémy jsou nastaveny tak, že dívkám vyhovují lépe a ony v nich snáze dosahují dobrých výsledků. Ne vždy to pak platí v praxi, kde bývají muži z mnoha důvodů úspěšnější. Dívky jsou v rozhodujícím věku odpovědnější, ambicióznější a ochotnější se učit.

Ženy jsou stále vnímány jako ochránkyně rodinného krbu, zatímco mužům se připisuje role živitelů. Je fakt, že pro ženy je obtížné skloubit profesní a osobní život.

 

  • Rovnost v odměňování mužů a žen – dle dosavadních šetření ženy v Česku vydělávají v průměru o pětinu méně než muži.
  • Rovnost v sociální sféře – na mateřskou dovolenou většinou nastupují ženy, ovšem i mužům by měla být dána šance více se podílet.
  • Rovnost v občanském životě – rovnost v přístupu ke zboží a ke službám, v oblasti pojištění atd.

 

Vlastní názor:

Rovnost mužů a žen není pouze problémem naší země – České republiky, ale všeobecně celosvětový problém. V některých zemích jsou s rovnoprávností lépe než my, jinde hůř. Pokud budeme hovořit o České republice, muži mají početní převahu na všech úrovních společenského života, ženy by měly mít šanci se prosadit a měly by být hodnoceny stejně jako muži.

Naopak mužům by mělo být umožněno více se podílet na rodinném životě.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy