Normální a patologické jevy, sociální patologie

 

   Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): kryska

 

 

Sociologické jevy

 • společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti)
 • to, co je ve společnosti zvyklé a osvědčené, přípustné, správné a žádoucí
 • vymezují normalitu
 • zvyky (tradice), mravní obyčeje (úzus), zákony (konvence), tabu

a) právní (psané) – právní předpisy
b) etické (nepsané normy) – pravidla chování, etika, etiketa

 • specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické – homosexualita, nahota)
 • negativní sociální jevy – nežádoucí jevy, nemůžeme z nich nikoho vinit (rozvodovost, pokles natality)

 

Sociální kontrola – soubor mechanismů, které zajišťují řád, a stabilitu společnosti (i sebeobrana)

 • a) formální – zajišťují dodržování pravidel ve společnosti (soudy, policie…)
 • b) neformální – očekávání jiných lidí (rodina, sousedé…)
 • c) morální klima – jaká je solidarita ve společnosti (pouštím staré lidi sednout)

 

Sankce

 • postih, trest při porušení pravidel; zajišťuje stát (pokuty, vězení); na hraně zákona jsou měkké drogy, prostituce (spory o to, zda-li by měly být legalizované)

 

Deviace – (široké pojetí) odchylka od normy; nerespektování požadavků

 • a) primární – reakce na bezprostřední zážitek (frustrace, alkohol, reakce na smrt blízkého)
 • b) sekundární – reakce na chování druhých lidí (disidenti), ovlivňuje nás prostředí

 

Patologický jev

 • zabývali se jimi Robert Merton, Émile Durkheim
 • jev, který je pro společnost nebezpečný a škodlivý, všechny druhy kriminality
 • ohrožuje jedince a stabilitu společenského řádu
 • při překročení následuje trestní sankce + individuální dopad (např. alkoholismus)

 

Anomie

 • stav společnosti, kdy přestávají platit dodržované normy; absence solidarity, (Durkheim)

 

Vztah k normám společnosti zařazujeme do pěti skupin (Robert Merton)

 • a) konformita – souhlasí s hodnotami i prostředky
 • b) inovace – souhlasí s cíli, ale hledá jiné postupy pro dosažení cíle
 • c) ritualismus – nemá vztah s cíli, ale lpí na osvědčených postupech (úřady)
 • d) únik – člověk nesouhlasí s cíli, ani prostředky a uzavírá se do sebe (alkoholici, narkomani, izolace)
 • e) vzpoura (rebelie) – jedinec nesouhlasí ani s cíli, ani s prostředky a bouří se proti současnému stavu
  • záporná (anarchisté) i kladná (chartisté)

 

Příčiny deviace

 • a) biologické teorie – sklony k deviaci jsou připisovány urč. tělesnému typu; moc chromozomu Y
 • b) psychologické teorie – děti si díky problémovým vztahům rodičů nevytvoří vztah k normám
 • c) sociologické teorie – deviace je v daném okamžiku výhodná (není riziko) nebo je vliv prostředí

 

Sociální patologie jako věda

 • zabývající se všemi projevy chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí, protože porušuje sociální, morální a právní normy společnosti (kriminalita, extremismus, vandalství…)

 

Lidé porušující řád se sdružují do skupina a společenství (gangy, podsvětí, extrémistické strany, sekty)

 • vytvářejí si svůj vlastní systém norem a posuzují svět odlišně
 • a) Party a gangy
  • stabilní skupiny dětí a pubescentů, kteří se vymezují svým vztahem ke společnosti
  • potřeba úniku z dosahu dospělých a touha být mezi svými
  • gang – členové naleznou společného nepřítele, integrují se a stanoví si vůdce
 • b) Věznice
  • škola zločinu i stanice, kam se recidivista vrací mezi své
  • zde se každý naučí delikventnímu chování a uvědomí si, že žije pro to být kriminálníkem
 • c) Podsvětí
  • souhrnný výraz pro sociální sítě, kruhy a organizace, které ve skrytu vykonávají nelegální činy
  • černý trh, pašování, vyděračství, prostituce, drogy

 

Formy deviantního chování

 • a) kriminální chování
  • jedinec je zahrnut do světa, kde převažují pobídky k porušování zákona
  • učí se jim od starších nebo od vrstevníků
 • b) Rasismus
  • vytěsňování velkých společenských skupin
  • často součástí vládnoucí ideologie (nacismus)
  • staví na stereotypu (ustálené předsudky), který upírá vybrané skupině lidské kvality

 

Drogy

 • omamné látky (sušené, přírodní, syntetické), mají psychotropní účinky nebo člověka povzbuzují
 • 1. tolerované
 • 2. netolerované
  • toxikoman – uživatel drog a pachatel trestných činů s drogami souvisejících
  • závislost (toxikomanie) – touha užívat drogu, rychle roste a přichází sociální i biologická devastace
 • a) psychická – příjemné stavy
 • b) fyzická – adaptace organismu na látku a selhávání bez ní (abstinenční příznaky)

 

Druhy drog:

 • a) konopné drogy – marihuana, hašiš, hašišový olej
  • měkká droga – startovací
  • z pryskyřice
  • kouření, žvýkání
  • tělesná a duševní pohoda, přeludy, „smích“, apatie, nával hladu
  • neplodnost, impotence
 • b) stimulanty – pervitin, amfetamin, kokain (i koka), crack
  • Jižní Amerika
  • pocit síly a sebevědomí, euforie, klid, nespavost
  • silná psychická závislost
  • užívá se šňupáním
 • c) halucinogenní amfetaminy – extáze (stimulant), XTC
  • prášky
  • halucinace
  • poškození mozku, jater, paranoia, dehydratace
 • d) halucinogeny – LSD, PCP (Andělský prach), Mescalin
  • tekutiny v papírku, pilulky, prášek
  • agrese, halucinace
 • e) opiáty – opium, morfin (tlumí bolest), heroin
  • nezralé makovice
  • pilulky jako součást léků, kouření, nitrožilně (~ přenos nemocí)
  • uklidnění, netečnost, lhostejnost
  • rychlé zvyknutí si
 • f) těkavé látky – toluen, benzín, ředidla (legálně se prodávají; největší úmrtnost)
  • čichání
  • euforie a veselost
  • malátnost, nevolnost, blábolení, zvracení
 • g) tlumivé léky – rohypnol, diazepam (na předpis; sedativa)
  • podobné alkoholu
  • fyzická závislost
  • předávkování = smrt
  • poškozují mozek, játra, ledviny

 

Alkohol

 • lehce dostupná a stará droga (poprvé se s ní setkáme do 6 let)
 • alkoholik – člověk, který nadměrně užívá alkohol; porucha zdraví a společenských vztahů (4 – 5 %)
 • alkoholismus – návyk nadměrného užívání alkoholu
 • abstinent (3 roky nepil) 9 %; konzument (málo pije/střídmě pije do 0,6 ‰); piják (abuzéři, příležitostní, pravidelný) 50 %; alkoholik (závislý)
 • poruchy trávení, nechutenství, cirhóza

 

Kofein

 • alkaloid v kávě, čaji, kakau, kole – odvar
 • stimulační účinky
 • proti únavě (3 šálky)

 

Tabák

 • nikotinismus (tabakismus) – konzumace přírodních látek obsahujících nikotin
 • cigarety, šňupací tabák, žvýkací (horníci)
 • ovlivňuje mě kolektiv
 • legálně od 18 let
 • 2. nejrozšířenější po alkoholu
 • plicní a dýchací potíže (kašel, bronchitida), srdeční potíže, nebezpeční zejm. v těhotenství
 • proti: náplasti, trubičky, žvýkačky

 

Zákony upravující drogy

 • zákon č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku (od 1. 1. 2010) – nedovolená výroba a držení psychotropních látek
 • § 284 – 289
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!