Závislosti – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Úloha náboženství v životě člověka a společnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): einstein

 

ZAMYSLETE SE NAD OBECNÝMI PŘÍČINAMI VZNIKU ZÁVISLOSTÍ. CO VEDE ČLOVĚKA K TOMU, ŽE EXPERIMENTUJE S DROGAMI?

OBECNÉ PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI

 • závislosti vychází z náruživé stránky člověka (dělat cosi s nadšením a naplno a zapomínat na ostatní)
 • s drogami experimentuje v podstatě každý (s alkoholem, popř. cigaretami)
 • experimenty s drogami – pozitivní zážitky, touha po vzrušení, zakázané ovoce, touha být jako dospělí, snaha odpoutat se od rodiny, rodičů, zkoušet přestupovat hranice (nutné vyzkoušet v pubertě) aj.
 • rozvoj závislosti – osobní problémy, touha po svobodě, odmítání odpovědnosti dospělosti, odmítání každodenních povinností, stereotypů
 • další přispívající faktory: genetické dispozice, sociální učení

 

JAKÉ ZNÁTE TYPY ZÁVISLOSTÍ? UVEĎTE PŘÍKLADY JINÝCH ZÁVISLOSTÍ, NEŽ JSOU ZÁVISLOSTI DROGOVÉ.

> VYJMENUJTE DALŠÍ SKUPINY DROG PODLE JEJICH ÚČINKU, UVEĎTE VŽDY PŘÍKLADY.

TYPY ZÁVISLOSTÍ

1) Drogové závislosti

 • droga = psychoaktivní látka, která vstupuje do těla, aby ovlivnila naši psychiku a vnímání (účinkuje přímo na náš nervový systém)
 • droga má psychoaktivní účinky, má přímý kontakt s mozkem
 • základní 3 typy účinků drog: tlumivé, stimulační, halucinační
 • měkké drogy – jen psychická závislost

– kladné účinky převažují nad těmi zápornými (káva, marihuana atd.)

 • tvrdé drogy – psychická i fyzická závislost (fyzická nemusí být vždy)

– negativní účinky převažují, drogy devastují organismus, můžou vést ke smrti

 • typy drog:

1) alkohol

2) halucinogeny: LSD (oblíbené v 60. letech), houbičky – lysohlávky (mohou nastartovat latentní schizofrenii, nebezpečné dávkování)

3) opiáty: opium, heroin, morfin a morfium, kodein

– substituční léčba závislosti na heroinu – závislému je podáván metadon nebo subutex (metadon má delší dobu účinnosti, ale nemá tak příjemný nástup, musí se užívat orálně, aby si odvykli na závislost „na jehle“) – umožní závislým „normální“ život, zařadit se sociálně, najít si práci a bydlení, platit daně (nemusí prostituovat a krást), závislý ale zůstává stále závislým

4) kanabinoidy: hašiš, marihuana – nevzniká na ní fyzická závislost, pouze psychická (může rozpoutat latentní psychózu, pokud má člověk predispozice), při dlouhodobém nadužívání poruchy paměti, pozornosti aj.

5) stimulanty: extáze (hrozí dehydratace), kokain (dražší, přírodní), pervitin (závislost vzniká pozvolna, psychická, účinky delší než u kokainu, hrozí toxická psychóza s paranoidními bludy – „stíha“)

6) těkavá rozpouštědla: toluen

– oblíbená za totalismu, snadný přístup, rozežírá mozek, velké riziko předávkování

7) tabák: závislost vzniká relativně rychle, těžko se závislosti zbavuje (velká chuť na cigaretu), jako jedna z mála drog jde léčit postupným snižováním dávek

 
2) Jiné závislosti

 • závislost na různých činnostech – na práci (workoholismus), na hazardních hrách (gamblerství), na sexu, na počítači (hrách, internetu, komunikačních sítích), na mobilním telefonu (speciálně na SMS), na nakupování aj., PPP = poruchy příjmu potravy

 

PPP (poruchy příjmu potravy) (nemusíme tím začínat, spíše umět drogové závislosti a alkoholovou)

= závislost na jídle → myšlenky na jídlo, na postavu a na diety zaberou celý den (zástupný problém – člověk nevěnuje pozornost mnohem důležitějším osobním problémům), obvykle propuknou v mladém věku, v adolescenci

 • častější u mladých žen
 • dobrý den = dodržení diety, špatný den = nedodržení diety
 • příčiny PPP: velké nároky dnešní společnosti (současné kultury), mohou se objevit jako nároky rodičů, popř. je na sebe tak náročná žena sama

– „Musíš být hezká!“ – nároky na postavu

– „Musíš být úspěšná!“, „Musíš být chytrá, hezky se uč!“ – nároky na výkon

– „Musíš být milá!“ – brzdit svůj hněv a svou agresi (agrese se pak mění v autoagresi, obrací se proti sobě samé)

– „Musíš být poslušná!“ – brzdit svou autonomii, svobodu

– „Budeme tě mít rádi, když budeš taková.“ – podmíněná láska

 

1) Mentální anorexie

– velké nároky na postavu (od okolí, rodiny, nebo samotného postiženého)

– manipulace masmédii – dnešní nepřirozený ideál krásy (reklama, názor společnosti)

– dlouhodobé hladovění, kruté diety, nutkavé cvičení, užívání projímadel a prášků na odvodnění (antidiuretika)

– tragické důsledky

 

2) Mentální bulimie

zvracení jídla, které bylo zrovna snědeno

– nutkavé cvičení, prášky na hubnutí, projímadla, antidiuretika

– tragické důsledky

 

3) Záchvatovité přejídání

– kompenzování frustrace, z velkého stresu, často ze vztahových problémů

– může tak začínat i deprese

– záchvatovité přejídání také často střídá anorexii (dlouhodobý půst)

 • jedna porucha příjmu potravy často přechází v druhou

 

 • terapie PPP:

behaviorální psychoterapie – potřeba naučit se normálním stravovacím návykům

– obecně je PPP příznak nějakého závažnějšího problému → důležitá je i hlubinná terapie (k nalezené příčiny problému) i existencionální terapie (co dál)

 

POHOVOŘTE PODROBNĚ O ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU. JAKÉ JSOU FÁZE VÝVOJE ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI?

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU – ALKOHOLISMUS

 • alkohol = nejčastěji užívaná psychoaktivní látka v ČR (je to legální droga)
 • při určitém malém množství (pro každého jiné) nevzniká závislost
 • alkohol je kulturní droga, závislost na alkoholu u dospělého vzniká během 6-12 let, u dětí vzniká mnohem rychleji (může vzniknout už během 2 let)

 

Fáze alkoholismu – vývoj alkoholové závislosti: (u potítka, nemusíme se učit nazpaměť!)

1. počáteční fázefáze ambivalentních (protichůdných) emocí

 • postupné zvyšování tolerance na alkohol (účinek alkoholu se snižuje)
 • člověk může přestat i v této fázi
 • zvyšuje se jak množství, tak frekvence pití
 • člověk si zatím nepřipouští problém s alkoholem
 • pocity:

nepříjemné – pocity viny (že si nic nepamatuje); příležitostné pití pro úlevu – pití pro úlevu se stává reflexem; výpadky paměti se stávají častějšími a závislost na alkoholu se prohlubuje, člověk se snaží nepříjemné pocity potlačit

příjemné – např. vydařená oslava

 

2. fáze ztráta kontroly

 • člověk nemůže přestat s pitím, opíjí se do němoty (abstinenční syndrom = denní potřeba pití, jinak abstinenční příznaky)
 • nejdříve přesvědčení, že zvládne přestat, potom už si uvědomuje, že má problém, a tak trpí velkými výčitkami svědomí
 • dává si předsevzetí, ale jeho rozhodnutí selhávají
 • potřeba úplné abstinence (nelze postupně snižovat dávky)
 • přechod od lehkého alkoholu k tvrdému, ztráta sebekontroly a častá opilost, hledá viníka jinde

 

3. fáze depravace

= období úpadku, porážky (uznává svou porážku)

 • ztrácí sociální zázemí (opouští ho rodina, ztráta zaměstnání apod.)
 • ztráta tolerance k alkoholu (častěji a mnohem rychleji se opije)
 • ztráta vlastní vůle
 • fyzické i psychické zničení (špatný tělesný stav)
 • pití je posedlost, neschopnost začít s jinou činností
 • potřeba alkoholu (pije ráno, pije všude)

 

Toxická psychóza:

= delirium; psychotický stav (záchvat)

 • objevuje se často, když se člověk snaží abstinovat (tzv. abstinenční delirium)
 • může se do něj i „propít“ po dlouhodobé intoxikaci
 • nebezpečné pro přežití
 • objevují se halucinace (zvláště zrakové) a bludy
 • delirium tremens – člověk vidí bílé myšky
 • někdy bývá motivem pro nástup léčby

 

Osoby se dělí dle požívání alkoholu:

a) abstinenti – nepožili alkohol alespoň 3 roky a umí uhasit žízeň jakoukoliv tekutinou (i bez alkoholu), je jich velmi málo, spíše děti do 6 let

b) konzumenti – pijí alkohol ve vhodném věku a ve vhodném množství za účelem chuti a žízně, patří sem velké procento mládeže a žen, někdy přecházejí do další skupiny

c) pijáci – alkohol jim nestačí jako zdroj tekutiny a neuspokojuje jejich chuť, požadují od něj euforii, většinou končí v poslední skupině, pokud je příčinou pití zlepšení nálady

d) alkoholici – své pití nezvládají, řeší jím své problémy a procházejí jednotlivými fázemi závislosti

 

Typy závislostí na alkoholu:

 • typy do sebe často přecházejí a mění se

  problémoví pijáci – pijí, když mají psychické problémy

  příležitostní pijáci – pijí při konkrétní příležitosti (večírky, u televize)

  náruživí pijáci – zpijí se do němoty

  návykoví pijáci – „francouzský typ“ – často pijí víno, stálá hladinka alkoholu

 kvartální pijáci – excesivní, několikadenní či delší pití po dlouhé době abstinence (např. po 2 – 3 měsících)

 

Důsledky alkoholismu:

 • psychické následky

abstinenční syndrom – halucinace, deprese, bolesti hlavy, úzkost

delirium tremens = abstinenční syndrom velké intenzity, objevují se halucinace (malá mluvící zvířátka), může trvat až 72 hodin, 10% případů – smrt

alkoholické psychózy

halucinózy – děsivé sny, zvuky

demence – poškození centrální nervové soustavy

 

 • fyzické důsledkykřeče, zarudnutí nosu, tváří, poškození jater, ledvin, oběhové soustavy, zažívání, impotence, neplodnost

 

 • sociální následky

zaměstnání – pozdní příchody, neschopnost, pití v práci → výpověď, dlouhodobá nezaměstnanost

rodina – agresivní, konfliktní, ztráta autority a prestiže, poškození dětí, FAT syndrom (fetální alkoholový syndrom)

společnost – odmítá je, vyčleňuje je ze společnosti

 

Léčba (terapie alkoholismu):

 • existuje celá řada institucí, jako jsou protialkoholní léčebny, poradny, psychiatrické léčebny, využívá se i podávání informací závislým o jejich závislosti (racionální terapie)
 1. odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčního syndromu (podpůrné léky)
 2. psychoterapie – zvládnutí touhy, zvládání problémů
 3. vitaminoterapie
 4. využití antabusu – vyvolává při požití alkoholu výraznou nevolnost
 5. doživotní (trvalá) abstinence – čtvrt roku v protialkoholní léčebně, kde vládne přísný režim, racionální terapie, pracovní terapie, arteterapie
 • pokud po tomto člověk vydrží abstinovat alespoň dva roky, čeká ho dobrá vize budoucnosti
 • relaps = porušení abstinence

> CO VÍTE O TERAPII ZÁVISLOSTÍ?

TERAPIE ZÁVISLOSTÍ

 • nejdůležitější je motivace závislého, musí se chtít sám vyléčit
 • 3 měsíce hospitalizován v léčebně (po cca měsíci vycházky na víkend, aby si vyzkoušel, že může abstinovat i mimo léčebnu)
 • je nezbytná abstinence
 • „Člověk zůstává celý život alkoholikem, v nejlepším případě je abstinujícím alkoholikem.“
 • edukativní terapie, racionální terapie – nastudování všech informací o závislostech (dělají referáty, přednáší je ve skupině aj.)
 • přísný režim dne (návrat k povinnostem běžného dne)
 • pracovní terapie – úklid, vaření aj.
 • arteterapie – také jako náplň dne (zároveň je to vždy i činností a tedy pracovní terapií)
 • skupinová terapie – pacienti se stejným problémem
 • nejtěžší je pro pacienty návrat do běžného života – jejich bývalí přátelé jsou většinou všichni závislí, dobré je, jestli jim alespoň zůstala práce či rodina
 • pro závislé na jiných drogách než na alkoholu je vhodná následná komunitní léčba – půl roku či rok na statku, společná práce, skupinová terapie, abstinence, nové vztahy
 • pro závislé na alkoholu nejčastěji doléčovací skupiny – ambulantně jednou týdně
 • u léčby závislosti na alkoholu je do půl roku obrovské nebezpečí relapsu a návratu závislosti
 • po dvou letech se u většiny závislostí dá pokládat pacient za vyléčeného
 • úspěšnost léčby závislostí je asi 1/3
 • substituční léčba závislosti na heroinu – metadon místo heroinu