Rozdělení textilních vláken podle původu, vlastnosti vláken

chemie

 

Otázka: Rozdělení textilních vláken podle původu, vlastnosti vláken

Předmět: Textilní technologie

Přidal(a): Dominika

 

 

Textilie

 • souhrnný název pro textilní suroviny a z nich vyrobené polotovary a výrobky

 

Rozdělení textilních vláken:

A) Přírodní vlákna:

1. Přírodní vlákna rostlinná

 • a) ze semen (bavlna, kapok)
 • b) ze stonků–lýková vlákna (len, konopí, juta, ramie, kenaf,kopřivová vlákna
 • c) z listů (sisal, ananasová vl.)
 • d) z plodů(kokosové vl.)

2. Živočišná vlákna 

 • ze srsti obratlovců (ovčí vlna, kašmír, mohér, angorská vlna, velbloudí vlna, koňské žíně)
 • z výměšku živočichů (pravé hedvábí, plané hedvábí, lasturové hedvábí)
 • anorganická vlákna (azbest)

 

B) Chemická (syntetická) vlákna:

1. Chemická vlákna z přírodních polymerů

 • a) celulózová
  • viskóza, měďnatá vlákna
  • z derivátů celulózy – acetátová vlákna
  • alginátová a pryžová vlákna
 • b) bílkovinná – z rostlinných bílkovin
 • c) z živočišných bílkovin – keratinová, kolagenová, kaseinová

2. Chemická vlákna ze syntetických polymerů

 • polyamidová (PAD), polyesterová (PES), polyakrylonitrilová (PAN), polypropylenová (POP), polyvinylchloridová (PVC), polyuretanová (PUR)

3. Nepolymerní vlákna

 • a) kovová- hliníková, ocelová, zlatá, stříbrná, měděná
 • b) nekovová – skleněná, uhlíková, čedičová, strusková, keramická

 

Vlastnosti vláken:

A) Geometrické vlastnosti

 • Jemnost vláken
  • Jemnost – vztah mezi hmotností a délkou vlákna
  • Hmotnostní číslování(udává, kolik jednotek hmotnosti připadá na jednotku délky) = TEXg/km
 • Délka vláken
  • krátká (př. vl.), nekonečná (chem. vl.)
 • Průřez a tvar vlákna
  • podmiňují soudržnost vláken
  • Přírodní vlákna mají často nepravidelný průřez, syntetická kruhový průřez

B) Mechanické vlastnosti

 • Pevnost vláken
  • znamená odolnost vůči mechanickému namáhání
  • Způsob vyjadřování pevnosti: Absolutní pevnost, Relativní pevnost, Pevnost ve smyčce, Pevnost v uzlu, Tržná délka
 • Tažnost
  • prodloužení vlákna až do okamžiku přetržení
 • Pružnost
  • schopnost vláken vracet se do původních rozměrů a tvaru

C) Fyzikální vlastnosti

 • 1. Hmotnost
  • udává se v gramech
 • 2. Navlhavost (hygroskopičnost)
  • schopnost pohlcovat vlhkost z ovzduší
 • 3. Nasákavost
  • schopnost vlákna pohlcovat kapalnou vlhkost, např. při smočení
 • 4. Vlhkost textilního vlákna
  • obsah vlhkosti ve vlákně
 • 5. Tepelné vlastnosti
  • a) Teplota měknutí
  • b) Teplota tání
  • c) Teplota zeskelnění
  • d) Hořlavost vláken(schopnost hořet, resp. odolnost vůči hoření)
 • 6. Optické vlastnosti
  • a) Barva vláken
  • b) Lesk vláken
  • c) Bělost vláken
 • 7. Srážlivost
  • Schopnost zkracovat svoji délku různými vlivy – působením tepla, vody, chemikálií

D) Chemické vlastnosti

 • jedná se o odolnost vůči různým chemickým vlivům – zejména odolnost vůči kyselinám,
 • alkáliím, oxidačním prostředkům nebo organickým rozpouštědlům

E) Technologické vlastnosti

 • ovlivňují zpracování textilních vláken
 • 1. Spřadatelnost
  • Schopnost vlákna vytvořit přízi, tj. délkou textilii zpevněnou zákrutem
 • 2. Stejnoměrnost
 • 3. Barvitelnost
  • Schopnost vlákna obarvit se (vázat barvivo)

F) Spotřebitelské vlastnosti

 • patří vlastnosti, které ovlivňují používání vlákna, např. mačkavost nebo tvorba elektrostatického náboje nebo splývavost

G) Speciální vlastnosti

 • jedná se o vlastnosti, které jsou specifické pro určité vlákno, např. plstivost vlny, ale i některé speciální odolnosti, např. vůči plísním nebo vůči molům


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy