Plošné textilie – maturitní otázka

 

   Otázka: Plošné textilie

   Předmět: Zbožíznalství, Textilní technologie

   Přidal(a): Plošné textilie

 

 

Definujte textilii.

 • jsou to suroviny, polotovary a výrobky zhotovené z textilních vláken

 

Definujte plošnou textilii.

 • výrobek zhotovený z textilních surovin různými klasickými či neklasickými textilními technologiemi, jelikož dva rozměry jsou řádově větší než třetí

 

Na čem především závisí vlastnosti plošných textilií?

 • použité surovině
 • technologii výroby
 • konstrukci textilie
 • technologických parametrech
 • úpravě

 

Jaké znáte formy plošných textilií?

 • Metrové plošné textilie (metráž)
 • Dělené plošné textilie
 • Tvarované plošné textilie

 

Jak rozdělujeme plošné textilie podle materiálu, konstrukce, vlastností, vzoru, struktury povrchu a hmotnosti?

 • Podle materiálu-bavlnářské, lnářské, vlnařské, hedvábnické
 • Podle konstrukce nitě-tkanina, pletenina, krajkovina …
 • Podle vzoru-hladké, vzorované
 • Podle struktury povrchu-hladké, vlasové, smyčkové, broušené …
 • Podle hmotnosti-lehké, středně těžké, těžké, odlehčené

 

Definujte tkaninu – plošná textilie zhotovená ze dvou soustav nití (osnova,útek), které jsou vzájemně provázány v kolmém směru

Jaké jsou typické vlastnosti tkaniny? – vysoká pevnost, nízká tažnost a vysoká stabilita tvaru

Definujte pleteninu – je vytvořená z nití provázaných formou oček a kliček

 

Charakterizujte zátažnou pleteninu a typické vlastnosti.

 • jsou v ní z téže nitě vytvořená očka či ostatní vazební prvky ve směru řádku (očko po očku, řádek po řádku)
 • dobrá paratelnost, dobrá třevost, měkkost, tepelná izolace

 

Charakterizujte osnovní pleteninu a typické vlastnosti.

 • vytvořená ze soustavy nití
 • jsou v ní z téže nitě tvořená očka i ostatní vazební prvky ve směru sloupků, celý řádek se zhotovuje najednou
 • velmi špatná paratelnost, nižší tažnost než u tkaniny

 

Definujte zátažnou pleteninu jednolícní, oboulícní a obourubní.

Definujte krajkovinu.

 • vzdušná, většinou bohatě urovnaná plošná textilie s nízkým zaplněním plochy

 

Definujte osnovní pleteninu a vlastnosti.

Jaké znáte oblasti použití krajkovinu, uveďte příklady použití.

 • zácloviny, tily-závoje, podklad pro vyšívání

 

Definujte plsť a oblasti použití.

 • je vytvořená z vrstvy vláken spojených plstěním nebo vpichováním speciálních jehel

 

 • čalounictví, technické plsti …

 

Definujte netkanou textilii.

 • Zhotovené z vlákenného rouna zpevněného vpichováním, proplétáním, chemickým nebo tepelným pojením

 

Vlákenné suroviny používané pro výrobu netkaných textilií.

 • Používají se vlákna běžně zpracovaná, polypropylenová vlákna, celulózová vlákna a textilní surovin, které vznikají jako technologické odpady či recyklovaný odpad

 

Jaké znáte formy pojiv používaných pro výrobu netkaných textilií.

 • Roztoky, vodní disperse, zpěněná disperse polymerů, pasty, tuhé polymery

 

Základní fáze výroby netkaných textilií.

 • Příprava vlákenné vrstvy
 • Zpevnění vlákenné vrstvy
 • Úprava

 

Vyjmenujte způsoby přípravy vlákenné vrtsvy.

 • Mechanický, aerodynamický, hydrodynamický, …

 

Mechanický způsob přípravy vlákenné vrtsvy.

 • Vlákenná vrstva se vytvoří na mykacích strojích které jsou speciálně vyvinuté pro výrobu NT
 • Rouna se zhotoví podélným, příčným nebo kolmým vrstvením pavučiny => vlákna v rounu jsou orientována

 

Aerodynamický způsob přípravy vlákenné vrstvy.

Hydrodynamický způsob přípravy vlákenné vrstvy.

 • Tato mokrá metoda je odvozena od výroby papíru a používá se při výrobě tenkých méně objemných textiliích

 

Technologie SPUN-BOUD.

 • je velmi efektivní
 • získává se rouno z nekonečných vláken (geotextilie,obalové materiály, agrotextilie, …)

 

Technologie MELT-BLOWN

 • Vytváří rouno u velmi jemných konečných vláken
 • Tavenina vytékající ze zvlákňovací trubice, je strhávána proudem vzduchu čímž se získají velmi jemná vlákna, která se ukládají na dopravník

 

Technologie elektrostatického zvlákňování

 • Je založena na formování taveniny

 

Zpevňování vlákenné vrstvy vpichování

 • Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější způsob zpevňování
 • Vlákenná vrstva prochází mezi dvěma perforovanými rošty, kterými pronikají jehly s ostny
 • Vpichovací jehly roztáhnou některá vlákna na příč rounem a tím dojde ke zpevnění

 

Zpevňování vlákenné vrstvy chemickým a tepelným pojením, uveďte příklady jejich použití.

Technologie TUFTING – charakteristika, použití

 • Technologie všívání, je nejrozšířenější, používá se na podlahové krytiny

 

Charakterizujte textilie prošívané, uveďte příklady použití

Charakterizujte textilie laminované a použití

 • Textilie opatřené vrstvou polypuretanové pěny

 

Charakterizujte textilie s membránou

 • textilie s velmi těžkou mikroporésní fólií
 • velikost porů je velmi malá
 • je nepromokavá ale vzdušná

 

Textilie povrstvené

 • Textilie opatřené vrstvou netextilního materiálu
 • Používá se na pláštěnky


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy