Plošné textilie – Zbožíznalství

 

   Otázka: Plošné textilie

   Předmět: Zbožíznalství

   Přidal(a): Plošné textilie

 

 

 

 

Definujte textilii.

–       jsou to suroviny, polotovary a výrobky zhotovené z textilních vláken

Definujte plošnou textilii.

–       výrobek zhotovený z textilních surovin různými klasickými či neklasickými textilními technologiemi, jelikož dva rozměry jsou řádově větší než třetí

Na čem především závisí vlastnosti plošných textilií?

–       použité surovině

–       technologii výroby

–       konstrukci textilie

–       technologických parametrech

–       úpravě

Jaké znáte formy plošných textilií?

–       Metrové plošné textilie (metráž)

–       Dělené plošné textilie

–       Tvarované plošné textilie

Jak rozdělujeme plošné textilie podle materiálu, konstrukce, vlastností, vzoru, struktury povrchu a hmotnosti?

  • Podle materiálu-bavlnářské, lnářské, vlnařské, hedvábnické
  • Podle konstrukce nitě-tkanina, pletenina, krajkovina …
  • Podle vzoru-hladké, vzorované
  • Podle struktury povrchu-hladké, vlasové, smyčkové, broušené …
  • Podle hmotnosti-lehké, středně těžké, těžké, odlehčené

Definujte tkaninu. – plošná textilie zhotovená ze dvou soustav nití (osnova,útek), které jsou vzájemně provázány v kolmém směru
Jaké jsou typické vlastnosti tkaniny? – vysoká pevnost, nízká tažnost a vysoká stabilita tvaru
Definujte pleteninu. – je vytvořená z nití provázaných formou oček a kliček
Nakreslete lícní a rubní očko.

Charakterisujte zátažnou pleteninu a typické vlastnosti.

–       jsou v ní z téže nitě vytvořená očka či ostatní vazební prvky ve směru řádku (očko po očku, řádek po řádku)

–       dobrá paratelnost, dobrá třevost, měkkost, tepelná izolace

Charakterisujte osnovní pleteninu a typické vlastnosti.

–       vytvořená ze soustavy nití

–       jsou v ní z téže nitě tvořená očka i ostatní vazební prvky ve směru sloupků, celý řádek se zhotovuje najednou

–       velmi špatná paratelnost, nižší tažnost než u tkaniny

Definujte zátažnou pleteninu jednolícní, oboulícní a obourubní.

Definujte krajkovinu.

–       vzdušná, většinou bohatě urovnaná plošná textilie s nízkým zaplněním plochy

Definujte osnovní pleteninu a vlastnosti.

Jaké znáte oblasti použití krajkovinu, uveďte příklady použití.

–       zácloviny, tily-závoje, podklad pro vyšívání

Definujte plsť a oblasti použití.

–       je vytvořená z vrstvy vláken spojených plstěním nebo vpichováním speciálních jehel

–       čalounictví, technické plsti …

Definujte netkanou textilii.

–       Zhotovené z vlákenného rouna zpevněného vpichováním, proplétáním, chemickým nebo tepelným pojením

Vlákenné suroviny používané pro výrobu netkaných textilií.

–       Používají se vlákna běžně zpracovaná, polypropylenová vlákna, celulózová vlákna a textilní surovin, které vznikají jako technologické odpady či reciklovaný odpad

Jaké znáte formy pojiv používaných pro výrobu netkaných textilií.

–       Roztoky, vodní disperse, zpěněná disperse polymerů, pasty, tuhé polymery

  1. Základní fáze výroby netkaných textilií.
  • Příprava vlákenné vrstvy
  • Zpevnění vlákenné vrstvy
  • Úprava

Vyjmenujte způsoby přípravy vlákenné vrtsvy.

–       Mechanický, aerodynamický, hydrodynamický, …

Mechanický způsob přípravy vlákenné vrtsvy.

–       Vlákenná vrstva se vytvoří na mykacích strojích které jsou speciálně vyvinuté pro výrobu NT

–       Rouna se zhotoví podélným, příčným nebo kolmým vrstvením pavučiny => vlákna v rounu jsou orientována

Aerodynamický způsob přípravy vlákenné vrstvy.

Hydrodynamický způsob přípravy vlákenné vrstvy.

–       Tato mokrá metoda je odvozena od výroby papíru a používá se při výrobě tenkých méně objemných textiliích

Technologie SPUN-BOUD.

–       je velmi efektivní

–       získává se rouno z nekonečných vláken (geotextilie,obalové materiály, agrotextilie, …)

Technologie MELT-BLOWN.

–       Vytváří rouno u velmi jemných konečných vláken

–       Tavenina vytékající ze zvlákňovací trubice, je strhávána proudem vzduchu čímž se získají velmi jemná vlákna, která se ukládají na dopravník

Technologie elektrostatického zvlákňování.

–       Je založena na formování taveniny

Zpevňování vlákenné vrstvy vpichování.

–       Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější způsob zpevňování

–       Vlákenná vrstva prochází mezi dvěma perforovanými rošty, kterými pronikají jehly s ostny

–       Vpichovací jehly roztáhnou některá vlákna na příč rounem a tím dojde ke zpevnění

Zpevňování vlákenné vrstvy chemickým a tepelným pojením, uveďte příklady jejich použití.

Technologie TUFTING – charakteristika, použití.

–       Technologie všívání, je nejrozšířenější, používá se na podlahové krytiny

Charakterizujte textilie prošívané, uveďte příklady použití.

Charakterizujte textilie laminované a použití.

–       Textilie opatřené vrstvou polypuretanové pěny

  1. Charakterizujte textilie s membránou

-textilie s velmi těžkou mikroporésní fólií

– velikost porů je velmi malá

– je nepromokavá ale vzdušná

Textilie povrstvené.

–       Textilie opatřené vrstvou netextilního materiálu

–       Používá se na pláštěnky
Další podobné materiály na webu: