Rudolf II. Habsburský – referát

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějepis

 

Téma: Rudolf II. Habsburský

Předmět: Dějepis

Přidal(a): DK

 

 

Narodil se 18. července 1552 ve Vídni a zemřel 20. ledna 1612 v Praze. Byl z dynastie habsburské a byl římský císař, český, uherský a chorvatský král a rakouský arcivévoda.

Narodil se císaři Maxmiliánovi II. A jeho sestřenici Marii Španělské. Když bylo Rudolfovi asi 11, podařilo se Marii prosadit, aby on a jeho bratr Arnošt odjeli do Španělska za jejím bratrem Filipem II. Dostali tak řádné vzdělání a Filip II. se k nim choval jako k vlastním dětem. Také tak získali naději na španělské dědictví. Filip II. souhlasil s návratem Rudolfa a Arnošta do Vídně až poté, co za ním přijela jejich sestra Anna a bratři Albert a Václav. Anna se stala jeho manželkou.

Maxmilián začal Rudolfa zapojovat do státních záležitostí hned po jeho návratu ze Španělska. Roku 1572 byl Rudolf korunován na uherského krále a 22. září 1575 byl korunován českým králem. Roku 1576 se po smrti svého otce stal císařem.

Krátce potom, co se ujal vlády, se u něj projevily psychické poruchy. Nejspíš to byla schizofrenie nebo maniodepresivní psychóza. Rudolfův stav se stále zhoršoval a na konci 16. století už to bylo opravdu hrozné. Často nemohl spát, ve spánku vydával skřeky, hovořil nesouvisle, vyhrožoval svým rádcům popravou a komořího ohrožoval dýkou, vyslance nechal běžně čekat několik týdnů a papežského vyslance obvinil ze spiknutí, a tak dále. Roku 1600 se opakovaně pokusil o sebevraždu, ale služebnictvo ho vždy zachránilo. Pokoušel se probodnout kordem, pobodat dýkou a podřezat střepy. Roku 1611 podstoupil operaci mozku, po které lékaři potvrdili, že už mu není pomoci a 20. ledna 1612 zemřel.

Rudolf se nikdy neoženil, někteří dokonce tvrdí, že k manželství vyloženě choval odpor.  Všechna jednání o svatbě odkládal a jako výmluvu měl své psychické nemoci. Měl ale spoustu levobočků a žil s Kateřinou Stradovou, se kterou byl už od 14 let. Údajně se s ní i tajně oženil. Jeho děti po něm převážně zdědili psychické problémy. Nejznámější je asi jeho nejstarší syn Julius Caesar, násilník a vrah. Když svou milenku rozřezal na kusy, pobouřil tím celou Evropu. Rudolf nakonec podlehl tlaku a dal Juliovi doživotní domácí vězení.

Vídeň byla trvale ohrožována Osmánskou říší, a tak Rudolf roku 1583 trvale přesídlil do Prahy. Byl poslední český panovník, který trvale sídlil v Praze, všichni jeho nástupci už sídlili ve Vídni. To byla pro Prahu velká změna. Na pražském hradě vybudoval důstojnou císařskou rezidenci a v Praze začali působit slavní malíři, sochaři, astronomové, astrologové, lékaři, anatomové, matematikové, mystikové a šarlatáni. Sídlili zde také stálí vyslanci Francie, Španělska, Benátské republiky a papežského státu. Praha se tak stala kulturním a politickým centrem Evropy a začalo se ji říkat „Zlatá“.

Rudolf neměl dobré vztahy se svým bratrem Matyášem, který měl velké politické ambice. Stal se generálním guvernérem Svobodného Nizozemí a roku 1594 mu Rudolf svěřil i vládu v Rakousku. Rudolf ztrácel podporu moravských i českých stavů a moravští stavové se nakonec postavili na Matyášovu stranu. Roku 1608 Matyáš sestavil vojsko a vytáhl na Prahu. Nakonec uzavřeli Libeňský mír a vládu si rozdělili. Rudolfovi zůstaly Čechy, Slezsko a Horní a Dolní Lužice a Matyáš získal Moravu, Rakousko a Uhry. O tři roky později se Rudolf marně pokusil o převrat a České stavy si pak za svého krále zvolili Matyáše. Po Rudolfově smrti se stává i císařem Svaté říše římské.

12. července 1609 podepsal Rudolf Rudolfův majestát, nejliberálnější náboženský zákon v celé Evropě. Podle ní nesměl nikdo nikoho nutit k nějakému vyznání, platila jak pro šlechtu, královská města, tak i pro poddané.

 

Zdroje:

  • https://www.inadhled.cz/zajimavosti/dejiny-naroda-ceskeho-rudolf-ii-habsbursky/
  • https://www.dotyk.cz/publicistika/rudolf-ii-cisar-posedly-dablem-20180319.html
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.
  • https://www.ceskatelevize.cz/lide/matyas-habsbursky/
  • http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/DJ/Rudolf-II.-prezentace.pdf
  • https://www.dotyk.cz/publicistika/julius-caesar-daustria-milenku-vyhodil-z-okna-20180327.html