Rusko a nástupnické státy bývalého SSSR

zemepis

 

Otázka: Rusko a nástupnické státy bývalého SSSR

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Filip

 

Historický vývoj

 • 1922 – vznik SSSR (Svaz sovětských socialistických republik)
 • po druhé světové válce jedna ze dvou supervelmocí
 • nadvláda jedné strany (70 let) – centrum Moskvy ovládalo šestinu světa
 • sovětský centralismus – pozastavil vývoj hospodářství a společnosti → hospodářské problémy, nízká životní úroveň
 • zaměření na kvantitu
 • 1985 – Perestrojka (hospodářská a politická reforma, M. S. Gorbačov) – úkolem byla především restrukturalizace sovětské ekonomiky
 • 1991 – rozpad SSSR na jednotlivé státy → konec studené války
 • 1991 – dohoda o vzniku SNS (Společenství nezávislých států) – symbolický význam, organizace zahrnující devět z patnácti bývalých svazových republik Sovětského svazu
 • SNS tvoří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán
 • sídlem SNS je Minsk

 

Rozdělení postsovětského prostoru

 • Rusko – bývalé jádro říše, usiluje opět o velmocenské postavení
 • baltské státy – zcela se odpoutaly a zařadily se do euroatlanských struktur
 • východoevropské státy – na pomezí vlivu západu a východu, pravoslaví
 • kavkazské státy – rozdílné vztahy, separatismus
 • středoasijské státy – nekomunistické aristokracie, ekonomické vazby na Rusko, islám

 

Ruská federace

 • zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii
 • hlavní město: Moskva
 • počet obyvatel: 146,1 milionů (9. nejlidnatější země světa)
 • hustota zalidnění: 8,56 obyvatel/km2
 • rozloha: 17 098 246 km² (největší stát světa, 12% souše)
 • 85 samosprávných celků, z toho 22 republik
 • státní zřízení: federativní prezidentská republika (Vladimir Putin)
 • velké regionální i sektorové disproporce
 • vývoj po rozpadu SSSR umožnil rozkradení majetku → „noví Rusové“
 • členství v organizacích: stálý člen Rady bezpečnosti OSN, SNS, G20, OBSE, OSKB, SCO, APEC a další
 • úřední jazyk: ruština
 • měna: Ruský rubl (RUB)
 • 11 časových pásem
 • sousední země: Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko a Severní Korea (prostřednictvím Kaliningradské oblasti ještě Litva a Polsko)

 

Přírodní poměry – povrch

 • Ural tvoří přirozenou hranici mezi Evropou a Asií
 • roviny – 70%, Východoevropská tabule, Západosibiřská tabule, Severosibiřská tabule
 • Středosibiřská vysočina
 • západní polovina – roviny, ovlivněno pevninským ledovcem
 • východní polovina – hornatá, chladná, permafrost, řídce osídlena
 • rozsáhlé lesy
 • nejvyšší hora: Elbrus (5642 m n. m)
 • nejnižší bod: Kaspické moře (-28 m n. m)
 • pohoří: Velký Kavkaz (Elbrus 5642 m n. m.), Ural, Středosibiřská vysočina, Verchojanské pohoří, Kolymské pohoří, Altaj, Sajany, Jabloňové pohoří, Sichote Aliň, Středoruská vrchovina
 • nížiny: Západosibiřská nížina, Kaspická nížina, Východoevropská nížina
 • mysy:
  • S – Čeljuskinův (pol. Tajmyr)
  • V – Děžněvův (Čukotka)
 • ostrovy: Kurily, Nová Země, Sachalin, Severní Země, Novosibiřské ovy, Wrangelův ostrov, Kolgujev
 • poloostrovy: Kamčatka, Čukotka, Tajmyr, Jamal, Kola, Kanin, Oněžský poloostrov

 

Přírodní poměry – vodstvo

 • řeky: Volha, Ob, Jenisej, Lena, Amur, Ural, Kolyma, Lena, Don, Severní Dvina, Pečora, Něva
 • řeky sibiřského typu – často zamrzají – záplavy, velká bezodtoká oblast
 • úmoří:
  • Severní ledový oceán – Dvina, Pečora, Ob, Jenisej, Lena
  • Atlantiku – Něva, Záp. Dvina, Dněpr, Don
  • Černého moře – Amur
  • Kaspické moře – bezodtoková oblast – Volha
 • řeky dosahují maxima koncem jara (roztává sněhová pokrývka)
 • vodní toky přitékající z vysokých hor – maxima v létě
 • Amur – má monzunový režim odtoku (maxima koncem léta, monzunové deště)
 • nejdelší řeka – Ob + Irtyš
 • velké řeky – využívají se pro dopravu, zavlažování zemědělské půdy, bohatá zásobárna – největší hydroelektrárny na Jeniseji a Angaře
 • jezera: Bajkal (nejhlubší jezero na světě, -1637 m, 1/5 světových zásob sladké vody, největší zásobárna pitné vody na světě), Ladožské (největší evropské jezero), Oněžské, Čudské, Kaspické moře (největší bezodtokové jezero světa, 368 000km2)
 • oceány: Severní ledový, Tichý, Atlantský
 • zálivy: Obský záliv
 • průlivy: Tatarský, Kurilský, Beringův

 

Přírodní poměry – podnebí

 • polární, subpolární, mírný a subtropický pás
 • převažuje kontinentální podnebí, velké rozdíly mezi létem a zimou
 • ovlivněno teplými mořskými proudy
 • severovýchodní Sibiř až -70°C
 • střední Rusko – chladné zimy, velmi horká léta, málo srážek
 • oblast Černého moře – mírné zimy, příjemné teplá léta
 • Sibiř – extrémní zimy, léto krátké s četnými srážkami, permafrost – trvale zamrzlá půda (problém ve stavebnictví)
 • nejchladnější oblasti Evropy a Asie
 • teploty od -70°C až do + 30°

 

Přírodní poměry – biomy

 • 1/3 území – tajga (jehličnatý les)
 • smíšené lesy a lesostepi
 • step – zemědělství, černozemě, málo srážek
 • polopouště – ústí Volhy, sever Kaspického moře
 • tundra – nejsevernější oblasti, bezlesé
 • permafrost – trvale zamrzlé půdy, Sibiř

 

Obyvatelstvo

 • průměrná hustota zalidnění je nízká
 • 70% obyvatel žije v evropské části – Moskva, Petrohrad, Povolží, Ural
 • mnohonárodnostní stát – více než 100 národů
 • 80% obyvatel tvoří Rusové, 3,7% Tataři, 1,4% Ukrajinci, Baškirové, Čuvaši, Čečenci, Arméni …
 • jazyk: ruština, jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik
 • náboženství: převažuje pravoslaví, islám, buddhismus a judaismus
 • přistěhovalecká populace v Rusku třetí největší na světě a činí 11,6 milionu lidí
 • průměrná délka života 71 let s výrazným rozdílem mezi pohlavími: 65 let u mužů a 77 u žen
 • úmrtnost i porodnost je vyšší než u většiny evropských zemí
 • Rusko oficiálně hovoří 31 jazyky
 • jediným oficiálním písmem je cyrilice, v níž musí být zapisovány úřední dokumenty
 • v některých oblastech i latinka
 • 54 % ruské pracovní síly dosáhlo vysokoškolského vzdělání (nejvyšší počet na světě)
 • míra gramotnosti v Rusku je okolo 99,4 %

 

Sídla

 • Evropská část
 • severní přístavy zamrzají (kromě Murmansku)
 • Volha – S-J směr, ústí do bezodtokého Kaspického m.
 • i přes rozsáhlý přístup k mořím, Rusko uplatňuje vazby s Evropou pouze jako vnitrozemský stát – železnice, silnice, produktovody
 • hranici mezi Evropou a Asií tvoří Ural, řeka Ural, řeka Emba
 • severní pobřeží – Barentsovo moře
 • exkláva – oblast Kaliningrad mezi Polskem a Litvou, dříve Východní Prusko

a) Region Moskva

 • nadnárodní význam
 • 1/5 průmyslové hodnoty Ruska, patří mezi nejdražší světová centra
 • přibližně 9 milionů obyvatel
 • ložiska hnědého uhlí
 • obklopeno hustými lesy
 • průmysl energetický, chemický a strojírenský
 • zemědělství a rekreace – nečernozemní střed
 • sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve
 • Kreml, památky
 • významná města: Vladimír, Rjazaň, Ivanov

b) Region jižního Uralu

 • významná průmyslová oblast – těžba rud (Fe, Cu), barevné kovy, platina, zlato
 • hutnictví, strojírenství, vojenský průmysl
 • významná města: Jekatěrinburg, Čeljabinsk, Magnitogorsk, Perm, Ufa

c) Region Petrohrad

 • „Benátky severu“
 • kulturní a politické centrum, cestovní ruch
 • významné památky
 • 5 mil. obyvatel
 • dříve hlavní město
 • přístav, který v zimě nezamrzá
 • ne řece Něvě
 • založeno Petrem Velikým – francouzská architektura

d) Region Povolží

 • centrum strojírenství a chemického průmyslu – ropa, zemní plyn, draselné soli
 • Volha – velký význam (doprava, energetika), přehrady, kanály
 • ropovod Družba
 • významná města: Kazaň, Samara, Nižní Novgorod, Volgograd
 • autonomní republiky: Tatarstán, Baškotostán, Marijsko, Udmurtsko

e) Černozemní střed

 • Donská a Kubáňská oblast (mezi Donem a Kavkazem) – jedna z nejúrodnějších oblastí Evropy
 • pšenice, kukuřice, slunečnice
 • významná města: Voroněž, Rostov na Donu, Krasnodar

f) Region sever

 • tajga – obrovské zásoby dřeva
 • Pečorská pánev – těžba černého uhlí
 • Karélie – dříve finská oblast, jezera
 • přístavy: Archangelsk (Bílé moře), Murmansk – přístav v zimě nezamrzá (Golfský proud), havárie atomové ponorky Kursk 2005
 • poloostrov Kola – těžba apatitu

g) Severní Kavkazsko

 • pestré národnostní složení
 • snahy o odtržení Ruska
 • Dagestán, Čečensko, Severní a Jižní Osetie
 • Soči – ZOH 2014 – strach o bezpečí sportovců
 • pastevectví

 

Asijská část

 • 2/3 území tvoří tajga a tundra
 • téměř neobydleno (1/5 obyvatel)
 • původní obyvatelé – Evenkové, Jakuti, Čukčové
 • nedostatečná dopravní síť
 • Transsibiřská magistrála – nejdelší železnice světa (Moskva – Vladivostok), 9 298 km
 • obrovské nerostné bohatství – není celé zmapováno, těžce dobyvatelné
 • chybí investice do výstavby infrastruktury a měst
 • osídlení podél magistrály a velkých řek
 • Bajkalsko-amurská magistrála (BAM)

a) Západosibiřská rovina

 • převážně tajga s rašeliništi a se statisíci jezery
 • jedno z největších nalezišť ropy a zemního plynu na světě
 • Kuzbas – Kuzněcká černouhelná pánev – metalurgie a chemický průmysl
 • stepi – celiny – pěstování pšenice a chov skotu

b) Východní Sibiř

 • hornatá, cca 40 % Ruska
 • hospodářství je založeno na těžbě dřeva, rud, drahých kovů a uhlí
 • výroba levné elektrické energie z vodních zdrojů
 • spolu s tepelnými elektrárnami tvoří jednu z největších energetických základen na světě (instalovaný výkon přesahuje 35 000 MW)
 • nejdůležitějšími centry jsou Krasnojarsk a Irkutsk (na Transsibiřské magistrále)

c) Dálný východ

 • trvale chladné podnebí => omezení hospodářství, extrémně periferní oblast Ruska
 • dominuje těžební průmysl – zlato, diamanty, rudy
 • obydleny jižní části podél BAM a TSM
 • východní pobřeží – intenzivní rybolov
 • Jakuti, Čukčové, Evenkové – původní obyvatelé

 

Průmysl

 • průmysl se podílí 30% na tvorbě HDP
 • pozice globálně klesá, ale stále má jednu z nejrozsáhlejších průmyslových výrob na světě
 • nejvýznamnější ložiska surovin – asijská část Ruska
 • ropa a plyn – Západosibiřská nížina, největší světový producent plynu
 • černé uhlí – Kuzbas, Sibiř (Kuzněcká, Lenská, Tunguská pánev)
 • železná ruda – Ural, Kursk (Kurská magnetická anomálie – nefungují kompasy, mnoho rudy)
 • měď – Ural
 • diamanty, zlato – Sibiř
 • platina – severní Ural, 2. na světě (1/4)
 • také titan, stříbro, nikl, chrom, wolfram, soli a fosfáty
 • největší význam má těžební průmysl
 • velké zásoby fosilních paliv
 • dominují tepelné elektrárny (75%), dále hydroelektrárny (kaskáda Volžsko-Kamská a Angarsko-Jenisejská), jaderné (11%)
 • strojírenství – Moskevská oblast, Petrohrad, Povolží, Ural, Novosibirsk
 • hutnictví – Kurská oblast, Ural, západní Sibiř
 • chemický průmysl – petrochemie, hnojiva, plasty
 • dřevoprůmysl – Ural, Sibiř
 • textilní průmysl – Petrohrad
 • potravinářský průmysl – Povolží
 • automobily Lada (Moskva), lodě (Petrohrad)
 • převažuje export
 • devátá nejsilnější ekonomika na světě

 

Zemědělství

 • vyrovnaný podíl rostlinné a živočišné výroby
 • zemědělská půda – 13% rozlohy
 • orná půda 8%, louky a pastviny 5%
 • světová obilnice – pšenice, ječmen, oves, kukuřice
 • nejlepší podmínky má oblast jižně od Moskvy (brambory, žito, oves) až Předkavkazsko (ovoce, zelenina, víno, tabák)
 • jih západní Sibiře (živočišná výroba)
 • chov skotu, prasat, ovcí a koní
 • rybolov – východní moře (losos, sleď), Volha (kaviár)

 

Doprava

 • špatná infrastruktura
 • železnice – TSM, BAM
 • letecká – Moskva, Petrohrad
 • námořní přístavy – Archangelsk, Murmansk, Vladivostok, Rostov, Petrohrad
 • potrubní – ropa a zemní plyn do Evropy

 

Ohniska konfliktů

 • Kavkazsko
 • Krym
 • Jaderná kontaminace Uralu
 • Černobyl
 • Volha
 • Bajkal
 • Sibiř

 

Ukrajina

 • město: Kyjev
 • 45,6 mil. obyvatel
 • unitární stát (24 oblastí, Kyjev, Sevastopol, Krymská autonomní republika)
 • jazyk: ukrajinština
 • Ukrajinci, Rusové, Krymští Tataři
 • energetika: 49 % z vodních zdrojů, 44 % nukleární zdroje
 • 57 % povrchu státu tvoří orná půda
 • většina tvořena velmi kvalitní hlubokou černozemí vytvořenou na spraších
 • kdysi produkovala 30 % zemědělské produkce SNS
 • pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory, kukuřice, slunečnice
 • skot, mléčné výrobky, na Krymu vinařství

 

Západní Ukrajina

 • silná menšina Poláků ve Lvově
 • žije zde několik tisíc Čechů od 2. pol. 19. stol.
 • Volyňsko-podolská plošina – zemědělství
 • Východní Karpaty – hornaté území
 • Lvov a Brest (Bělorusko) – produktovody z Ruska, železnice

 

Východní Ukrajina

 • cca 1/3 obyvatel tvoří Rusi
 • Donbas – Doněcká oblast – tradiční těžba černého uhlí (zasahuje do Ruska)
 • rozsáhlá průmyslová oblast nadstátního významu, energetika
 • krajina silně přeměněná člověkem
 • Doněck, Charkov, Rostov na Donu (Rus.) – velká hustota obyvatel
 • problémy s nedostatkem vody, odpady, ekologie

 

Střední Ukrajina

 • povodí řeky Dněpru
 • centrem Kyjev, Dněpropetrovsk
 • intenzivní smíšené zemědělství
 • severně od Kyjeva na řece Pripjať leží Černobyl
 • Krivij Rih a Nikopoľ – těžba Fe a Mn
 • Oděsa – nejvýznamnější přístav, průmyslová oblast

 

Krym

 • 60 % Rusů
 • žádají opětovné připojení k Rusku
 • do stalinovské éry obýván Krymskými Tatary, pak násilně vystěhováni
 • Kerčský průliv

 

Středoasijské republiky

 • Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

 

Dějiny

 • od 4. století turkické kmeny
 • součástí Mongolské říše, Sámanovské říše atd.
 • později pod vlivem Ruska – likvidace místních kultur
 • jedná se o státy bývalého Sovětského svazu

 

FG

 • oblast od Kaspického moře po pohoří Ťan Šan a Pamír
 • nížiny: Turanská, Kaspická
 • pouště: Kyzylkum, Karakum
 • Kazašská plošina
 • vnitrozemské státy s kontinentálním podnebím
 • malé množství srážek – polopouštní oblasti (monzunové deště zachycují Himaláje)
 • řídká říční síť – řeky vysychají, popř. jsou využívány k zavlažování – výjimkou řeky Syrdarja, Amudarja napájené horskými ledovci

 

Ekonomika

 • zemědělství – pastevectví, rostlinná výroba možná jen s umělým zavlažováním, bavlník (náročný na vodu), tabák
 • díky intenzivnímu zemědělství se potýká s ekologickými problémy (zasolování půd, vysýchání vodních toků a jezer) – Aralské jezero
 • v některých oblastech naleziště ropy a zemního plynu
 • velké množství nerostných surovin (Kazachstán)
 • těžební průmysl, textilní průmysl

 

Kazachstán

 • republika
 • 17 mil. obyvatel
 • 6 obyvatel/km2
 • Kazaši (65%) – muslimové, Rusové (21%) – pravoslavní křesťané, Ukrajinci (2%)
 • hlavní město: Astana
 • symbol rozmachu velmi moderní hlavní město Astana v kontrastu k chudým částem země

 

Uzbekistán

 • republika
 • 29 mil. obyvatel
 • 63 obyvatel/km2 – nerovnoměrné osídlení, většina ve Ferganské dolině a Taškentské oblasti
 • 88% islám, 9% pravoslaví
 • Uzbeci
 • hlavní město: Taškent

 

Turkmenistán

 • 80% území pouště
 • 5,4 mil. obyvatel
 • islám (90%), pravoslaví (7%)
 • Turkmeni (77%)
 • hlavní město: Ašchabad

 

Kyrgyzstán

 • 90% území v nadmořské výšce nad 1500 m. n. m.
 • 5,2 mil. obyvatel
 • 26 obyvatel/km2
 • islám (77%), pravoslaví (18%)
 • Kyrgyzové (67%)
 • hlavní město: Biškek

 

Tádžikistán

 • 93% území hory (Pamír, Ťan-Šan), na 7% území žije 90% obyvatelstva
 • 7,7 mil. obyvatel
 • Tádžikové (80%), 90% islám
 • hlavní město: Dušanbe

 

Zakavkazsko

Arménie

 • v 17. stol. byla rozdělena mezi Turecko a Persii
 • počátkem 19. stol. připadla východní Arménie Gruzii (carské Rusko)
 • Arméni, žijící na území Turecka byli v letech 1890 – 1922 systematicky vyvražďováni – při genocidě přišlo o život 1,5 mil. lidí (genocida= úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny
 • 1988 – zemětřesení o síle 7,2 stupně RS – 50 000 obětí
 • 1989 – anexe (=násilné připojení) Náhorního Karabachu Armény – Ázerbájdžánské území => 1991 – 1994 válka
 • 1991 – rozpad SSSR => nezávislost
 • okupace Nachičevanu
 • město: Jerevan
 • 3,2 mil. obyvatel, 1,3 % Kurdů
 • 301 n. l. první stát, který přijal za státní náboženství křesťanství
 • velmi hornatá země, obtížně se zakládají pole

 

Ázerbájdžán

 • od 4. stol rozšířeno křesťanství, od 7. stol. Arabové => násilná islamizace
 • 1828 severní část připojena k Rusku, jižní součásti Iránu
 • 1919 uznání nezávislosti Ázerbájdžánu západními mocnostmi
 • město: Baku
 • 9,1 mil obyvatel
 • náboženství: šíitský islám, 85 % obyvatel
 • těžba ropy
 • motorem hospodářství nyní stavebnictví, především v Baku
 • exkláva Nachičevan – okupován Armény (exkláva= území oddělené od celku a obklopené jiným územím)

 

Gruzie

 • do 6. stol. Kavkazká Ibérie, 340 n. l. přijato křesťanství, 7. stol. příchod Arabů, část obyv. islamizováno
 • 1920 SSSR uznalo Gruzii za nezávislý stát, za podmínek, že bude v Gruzii povolena bolševická politická strana
 • SSSR porušili všechny podmínky a získali Gruzii vojenskou silou
 • vznik Abcházie, Adžárie a Jižní Osetie – ruské autonomní oblasti
 • 1990 vyhlášena nezávislost Gruzie
 • 2008 válka v Jižní Osetii, na osetskou stranu se přidalo Rusko – vytlačili Gruzínce z J. Osetie
 • Rusko uznalo Abcházii a Jižní Osetii za samostatné státy
 • město: Tbilisi
 • 4,6 mil. obyvatel
 • 40 % EAO v zemědělství, potravinářský a automobilový průmysl
 • významný export Fe rudy, jedno z nej. ložisek manganu na světě
 • ČR vyváží do Gruzie zbraně, Rusko nám hrozí sankcemi
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!