Schéma hydraulického obvodu

 

Téma: Schéma hydraulického obvodu

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

Schémata musí jednoznačně vyjadřovat funkci obvodu. Kreslí se ve výchozí (základní) poloze pracovního cyklu (bez působení energie), tj. u hydraulických prvků je poloha určena přestavením silou pružin u elektrických prvků stavem bez napětí u koncových spínačů stavem před začátkem pracovního cyklu. Rozmístění prvků ve schématech se provádí jen s ohledem na srozumitelnost a přehlednost (nikoliv podle přesného rozmístění na stroji). Rozvaděče se kreslí zpravidla ve vodorovné poloze.

Ve schématech se u jednotlivých prvků uvádějí základní technické údaje (např. průtok čerpadla, výkon a otáčky motoru, nastavení tlakových a redukčních ventilů atd.)

Přívodní vedení se kreslí ve spodní části výkresu, zpravidla zleva doprava.

 

Základní prvky hydraulického schématu:

 • Zdroj tlakové kapaliny čerpadlo (hydrogenerátor)
 • Spotřebič tlakové kapaliny
 • Motor (hydromotor)
 • Prvky k řízení tlaku a průtoku kapaliny přepouštěcí ventil
 • Redukční ventil, pojistný ventil, jednosměrný ventil, škrtící ventil
 • Rozvaděč
 • Spojovací a pomocné prvky
 • Potrubí, hadice
 • Zařízení pro úpravu (filtry), shromažďování (nádrže, akumulátory) a kontrolu kapaliny (hladinoměry, tlakové spínače, apod.)
 • Čerpadlo (hydrogenerátor) dodává tlakovou kapalinu do hydraulického obvodu
 • Hydromotor pohání pracovní stroj nebo zařízení.

 

Hydromotory jsou:

 • přímočaré (hydraulické válce)
 • rotační (zubové, lamelové).

 

Přepouštěcí a pojistný ventil, přepouští přebytečné množství tlakové kapaliny zpět do nádrže a tím chrání hydraulický obvod před přetížením. Redukční ventil slouží k nastavení požadovaného tlaku v obvodu. Jednosměrný (zpětný) ventil umožňuje průtok kapaliny jen v jednom směru, řízený jednosměrný ventil umožňuje vnějším signálem řídit průtok i druhým směrem (od B k A)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!