Sekty a nová náboženská hnutí

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Sekty a nová náboženská hnutí

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kvica

 

 

 

 

 

-Nová náboženská hnutí jsou náboženství, která vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve 2. polovině 20.století.

– převážně hnutí vznikali na přelomu 19. A 20. století

-Často čerpají podněty křesťanství nebo orientálních náboženství

Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální

rysy-uzavřenost, v čele stojí charismatická osobnost (má silnou autoritu)

 

Znaky sekty:

1) autoritářství –hlavní autorita,manipulace,rituály,…

2) centralizace – pevná pravidla a řád, jediná správná    myšlenka(víra),manipulace, duševní+fyzickánesvoboda,…

3) uzavřenost – uzavřená skupina

4)fundamentalismus – nesvoboda, lpí se pevně na praktických základech,…

5) utajování informací – o svém učení před veřejností

(potlačování svobody myšlení, nezájem o život vnější společnosti, pocit vlastní výlučnosti a nadřazenosti,,upevňováni strachu,omezování svobody jedince, vyžadování obětí od členů, vytváření izolace člena od příbuzných a přátel i dřívějších zájmů, uzavřenost organizace vůči kritice, nemožnost důstojného odchodu z organizace, člen nemůže svobodně nakládat se svým majetkem,…)

LOVE BOMBING= ,,Bombardování láskou“ – city hrají obrovskou roli (vybírají si cíleně lidi, kteří jsou sami)

 

Důvody, proč lidé vstoupí do sekty:

1) potřeba kořit se a potřeba oddanosti

2) potřeba jistoty a řádu

3) potřeba autority

4) potřeba adaptace

5) potřeba seberealizace

6) potřeba autentického a intenzivního požitku

7) projev protestu a úniku od světa

8)reakce na životní zátěž

9) psychické dispozice

 

Dělení podle původu:

1) Křesťansky inspirované – Světci Jehovovi, Mormoni, Adventisté, Satanisti,…

2) Inspirované východním náboženstvím – Haré Kršna, Transcendentální meditace, Bahá´í

3) Sjednocovací (= dají do kupy inspiraci několika náboženství) – Moonisté

4) Sebezdokonalovací – Scientologové

 

Světci Jehovovi =  Společnost Svědkové Jehovovi

– na světě jich je přes 2 miliony,  nejbližší komunita je v Žamberku

-Jsou zaregistrováni u Ministerstva Vnitra

-mají získaný souhlas, že mohou oddávat své věřící

-vzniklo na konci 19. Století v USA

-zakladatel: Charles Toze Russel-1879-vytvořil si náboženskou skupinu lidí; začal vydávat časopis Sionská Strážná věž(2xměsíčně) a časopis Probuďte se!→v nich psali o svém učení,své pravdy

-měli předpovídání, kterým se snažili získat své ,,ovečky“→Konec světa,…

-po 1. Sv. válce vznikali i v Evropě- nacisté vedli tvrdou kampaň proti Jehovistům(byli posíláni do koncentračních táborů,…)do roku 1989 se k nim nesmělo veřejně hlásit

Zásady:

1)jsou přesvědčeni, že jenom oni hlásí boží pravdu

2) bůh je Jehovat (věři v 1 boha)

3) bůh stvořil Ježíše

4) jediné zaručené spasení je, že budeme Světkem Jehovovým

5) všechny ostatní církve jsou ovládány ďáblem

-katastrofy jsou příznaky blížícího se konce

-v běžném životě: nejí maso, neslaví narozeniny,Vánoce ani velikonoce(bohoslužby mají, ale nedávají si dárky),křtí se až v dospělosti, neúčastní se náboženské výuky ve školách, odmítají volit(chodit k volbám), dříve odmítali očkování i transplantaci orgánů a přijmou transfuzi krve(dnes už přijmou), odmítají vojenskou službu(v USA je civilní služba-asistenti ve školách, nemocnicích,…)

-vždy se oni představí a načnou neutrálné-,,Jste spokojený?“-když je potkáte

 

Církev Adventistů sedmého dne → CASD

-vznik na začátku 19. Století v USA, do Evropy se dostává až v 70. Letech 19. Století

-vychází z toho, že v 6 dnech Bůh vytvořil svět

-neslaví jiné svátky, než 7.den (pro ně je to sobota)

-schází se v sobotu

-kladou důraz na: Starý a Nový zákon a že lidská duše je nesmrtelná, zdravý styl života

– cíl → spasení

-lidské tělo= chrám ducha, musíme o něj pečovat

-zřizují ADRA→celosvětová organizace, pomáhá lidem bez ohledu na rasu, náboženství,…

-mají své nakladatelství, časopisy, rozhlasovou stanici

 

Mormoni= Církev Ježíše Krista Svatých Posvátných dnů  (CJKSPD)

-vznik v USA v 1.pol. 19. století

-na světě jich je přes 11 mil. , nejblíže v Hradci Králové

-symbol: Salt Lake City (USA)

-základ. učení→ Kniha Mormonů (vyšla v roce 1830)

-zakladatel: Joseph Smith (1805-1844)→přišel s tím, že měl vidění – anděl mu řekl, že jsou zlaté desky,…zavedl mnohoženství-polygamii( dnes je zakázaná)

-nosí garganty– spodní prádlo, které je mělo chránit

-abychom mohli být v této církvi- musíme se nechat pokřtít

-do svatby nemůže být sex

-(zdarma nabízejí kurzy, např. angličtiny)

-všichni členové jsou povinni platit desátky( 10% z příjmu)

Zásady věrouky: polyteismus(věří ve více bohů), Kniha Mormonů je rovnocenná s Biblí,věří že lidstvo vstane z mrtvých, člověk je posuzovaný podle skutků, království boží je tady na zemi, křest-před tím jsou zasvěcovací obřady(svlečou vás do naha, dostanete ,,pončo“, jste obřadně vyzváni,dostanete ochranu před Luciferovou mocí(zelená zástěra-symbol fíkového listu) a gargant), manželství, při svatbě dostanou své tajné jméno (aby se po smrti mohli stát bohy)

-od roku 1890 je polygamie zrušena

v běžném životě: dodržují přísné zásady→platí desátky církvi,jednou měsíčně by měli držet půst, maso jí vyjímečně, nekouří, nepijí alkohol ani teplé nápoje, jednou týdně by měla proběhnout domácí rodinná večeře, hodnota rodiny je pro ně důležitá, podporují hodně programů pro mládež, kulturní programy i soutěže, které jsou přístupné veřejnosti

 

Moonisté= Církev sjednocení

-vznik po 2. Sv. válce v Korey

-usiluje o to ovládnout všechny církve a sjednotit je

-zaměřují se na mladé lidi

-zakladatel: San Myung Moon (1945-začal kázat-silně protikomunistický)

→dokonalá rodina

-1957- základní kniha – Božský princip

dnes vlastní: spoustu nakladatelství, lodní flotilu,…

základní vyznání: máme založit dokonalou rodinu, nekouřit a neužívat drogy, volný čas věnují modlitbám a zpěvu, fyzická kondice, v neděli mají slavnostní bohoslužby,předmanželský sex je zakázaný, první 3 roky po manželství je sexuální abstinence,  rozvod připouští pouze když jeden z manželů vystoupí z moonistů, dělají hromadné svatby, platí se desátky, musí se pro ně alespoň 3 roky pracovat

 

Scientologové = Scientologická církev

-zakladatel: Lafajette Ron Hubbard

-vzniká v roce 1954 v Americe

-vychází z učení Dianetika→moderní věda o duševním zdraví

-hodně pracuje na duševnu člověka –abychom na sobě pracovali, abychom se zlepšili

-lákají nové členy na letáčky-…,,chcete si udělat test osobnosti?“

-cíl →být čistý pomocí stupňů (rozdělí člověka na 4 části)

Thetan-duchovní část(vstoupil do nás při početí)

-schází se každou neděli

Klír– chtějí, abychom dosáhli tohoto stavu

-scientologové- působí sebejistě, zaměřují se na mladé lidi, velmi bohatá církev

(scientologové-T. Cruiz, Trevolta,…)

-věří v duchovní bytosti mimozemského původu→tetony

-kurzy audintingu– kladou stále nějaké otázky

 

Satanisté

gematrie→přisazují písmenům číselné hodnoty

-základní číslovka 666

Neron= 50+6+500+60+5

-inspirátor : Aleister Clowrey (*1875)

-zakaldatel: Anton Lzandar La Vey →napsal- Satanská bible

-přebírá z jiných náboženství – převrací, nevržnosti

-používají křesťanské symboly- převrácený kříž

-křesťanské modlidby přeříkávají pozpátku

  • Veřejný satanismus- otevření satanisti, prezentují se i veřejně
  • Čarodějnické skupiny – hlásají návrat přírodě, vrací se i k předkřesťanským náboženstvím, Černá X Bílá magie , experimentují s přírodními drogami
  • Tvrdozrní satanisté– snaží se důsledně praktikovat, problémy se zákonem, vyvolávají ďábla, lidské i zvířecí oběti(pijí lidskou krev, čím dýl oběť trpí a čím je mladší, tím lépe), zneužívání dětí

 

Satanistické symboly:

 

Hnutí Grálu

-vychází z knihy- Poslání grálu

-vznik v Československu

-3 neměnné zákony

princip víry: svět má různé úrovně hmotnosti (3 váhy-lubohotnost-zde se nacházíme)

Jan Dietrich Dvorský (*1966)– prohlásil se za syna (jeho náboženské jméno: Parzifal Inounel

-zakázaná sekta

1999- nový ,,spasitel“- Dušan Kohoutek (Prohlásil to stejné jako Dvorský)

-uzavřená skupina před světem, totálně podřízeni vůdci, typické vymývání mozků

 

Bahá´í

-pochází z islámského poslání

-zakázaná sekta

počátek kolem roku 1844

zakladatel: Miza Alimbanad – umírá pár let po založení sekty, překřtil se na Bab(=brána)

od roku 1844 založili nový letopočet (1844=1)

-měsíce v roce mají název podle vlastností bohů

-musí se učit v určitou hodinu dne

-musí jednou za život do meky

-považují se za sjednotitelé

 

Transcendentální meditace

-zakladatel: Mahařiši – byl mudrc

-chtěli naplnit ideálů hippies (ale jinou cestou)

-chtějí dosáhnout  4. stavu(transcendence)→mantrami(něco se stále do nekonečna opakuje),přidělují mantry každému a podle věku

-mají odznáčky s TM

 

Rodina

-USA, Californie,…

-původní název: Děti boží / Rodina lásky

zakladatel: D. Pronbebar –radikální hipík

-v roce 1968 mu Bůh poslal poselství

-vychází z křesťanství

sparing-posílají si své partnery (,,sdílí se“)

-sex v komunitě je na základě rozpisů, ten určuje vedoucí komunity→odmítnutí partnera z rozpisu nebo když vám vadí, že váš partner spí s jiným-je to porušení (je to nekřesťanské)

flirty fishing-prostitucí zjišťují Ježíšovu lásku

postavení dětí: nenavštěvují školy, jsou flustrované, nepřirozené vztahy, byly podrobovány sexuálním experimentům( tvrdé podporování dětské prostituce)