Ústava – Platón

 

   Otázka: Ústava – Platón

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

Ústava

 • dialog, fenomén jeskyně (nejslavnější platonský symbol/obraz)
 • vypovídá o jeho rozhodnutí -> vystoupení z nitroděložního stavu
 • ORGIASMUS – nejpřístupnější forma jak se ocitnout v mimořádnosti,
  – transpersonální zážitek v souvislosti vystupňováním tělesnosti
  – v tanci, erotice, používáním narkotik,  -> mnoho forem
  – něco mimořádného ve všednosti
  – charakter ritualizace – náboženský charakter (významy se nám zjevují jinak)
  – přírodní kulty – potkání se s duchem (nejběžnější)
  – může to vést i k našemu rozkladu (např.drogy)
  – všechny efekty – člověk sestupuje do tmy, paprsky světla, věcí které se nám normálně nezjevují
  – silný emocionální blok
  – máme vzpomínku – je otázka, zda jsme se tím posunuli výš
  – nebezpečná dimenze
  – „sestup do jeskyně“ – podstatné k dobírání se k lidskému smyslu
  – křesťanství se snaží Orgii „vykastrovat“ nezdařilo se, silné a přítomné
  – v mysteriu člověk opouští světlo všedního dne a sestoupí do tmy, kde jsou všechny významy, kořeny světa, (1.spirituální – doby člověka v jeskyni)
  – má to tmu, hloubku -> nemá to jasnost, otočí mysterium

 

Eleusina – velké mysterní slavnosti, sestupovalo se do jeskyní a tam se něco dělo(Platon tam také byl)
– tabu nesmí se o tom mluvit, odžíváme si tam věci, aby nás netrápili, a neděli se na denním světle (nesmilnost, vraždy)

 

Platontěžiště není v hloubce, je ve hvězdách, postup vzhůru, máme na víc
– symbol AGATHON = SLUNCE
– překračování smyslového – metafyzika -> jde za přesností, překračuje přírodu (meta fýsis)

 

Platonská jeskyně
– spousta lidí, svázané nohy, zafixovaný krk, hoří velké ohně -> na jeskyni tančí stíny -> to je svět , vám se zdá že se zdá
– 1 člověk se osvobodí, rozhlídne se -> konstatuje že to není skutečnost ale obraz – dostane se ven, oslepí ho slunce -> uteče dolů, je na to zvyklý, je tam doma -> nebo zůstane a rozkouká se (to je filozof) , nic z toho co si myslel že platí, neplatí, vrátí se zpět, řekne to ostatním ale ti mu nevěří
-> úděl filozofa je referovat zvenčí o tom nepravdivém zevnitř
– od hmotného ke spirituálnímu, jdeme ke slunci, otázka je, jak o tom slunci vím? – Platon – 1 každá lidská bytost

 

Psýché – máme řadu psychických/fyzických vlastností/fcí – stahují se kolem jednoho jmenovatele – co to je? (hinduismus/buddhismus pro to nemají žádné pojmenování)
– evropani ano – Psýché – způsobuje – celostní procesy organismu, psychickou a fyzickou jednotu člověka, že člověk drží pohromadě a má příběh,
– Platon vysvětlí psycho-fyzickou jednotu tímto pojmem (naši celistvost) -> i když nejsem stejný jako ve 3 letech, pořád to jsem já
– valí se hmota (řeka) a „kameny“ ho změní ale  formu to drží – díky psýché
– jádro kolem kterého se stáčí celé platonské myšlení
– zdroj subjektivity (co dělá osobu osobou) (identita = totožnost)
– mravní jádro člověka, nesmrtelná (nezaniká zánikem světa), imateriální (nehmotná), způsobuje celostnost,

– trojčlenná – pudová strana, emocionální strana, rozumová strana (první dvě – slepé strany člověka – nic nechápe, nevidí, neuchopuje)
– vozka –rozum, kočár – život, zlý kůň – pud, dobrý kůň – emoce (cit)
-> filozof by měl mít složeny všechny složky, aby táhly za jeden provaz (moc často se nestává)
– ve svém údělu duše využívá svého potenciálu -> stoupá (vertikální) – stává se ryzí ideou -> nebo nevyužívá -> jde dolů (horizontální) nebo zůstává

 

Duše si vybírá co bude dál (volí si svůj úděl), morálka hraje roli, ale může si vybrat co bude dál, pak projde přes sudičky (ATROPOS, ANANKÉ) – stvrdí to, a pak jde do nového těla, kde se rovzpomíná proč tam je.

 

Typy Psýché

 • Homér – duše – fotka posledního okamžiku bytí, živoří, paměťový odraz
 • Eschatologická duše – orgán, který projde mysteriem, má vyšší úroveň -> větší možnost být nesmrtelná (eschatologie – přemítání o věcech, když umřu, zůstane duše – ale nemá identitu, „to“ – neutrum – jen záznam o bytí)
 • Sokrates – duše – vnitřní mravní, možnost techne tou biou, díky tomu víme co je dobré a co ne
 • to vše dohromady – vysvětlení Platona – existence této reality v nás, nám umožňuje tu cestu ven (k slunci)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!