Severní Evropa a pobaltské země – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Severní Evropa a pobaltské země

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Iv

 

 

Země severní Evropy: Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island

Baltské země: Litva, Lotyšsko, Estonsko

 

Charakteristika severních států:

 • Nejsevernější oblasti Skandinávského poloostrova a S Islandu leží v subarktickém podnebném pásu, zbytek je již v pásu mírném.
 • Skandinávský poloostrov – Norsko, Švédsko, Finsko
 • Jutský poloostrov a přilehlé ostrovy v Baltském a Severním moři – Dánsko
 • Vyskytují se zde rozsáhlá pohoří i nížiny vzniklé důsledkem ledovcové modelační činnosti.
 • Pro tuto oblast jsou typické fjordy, které pokrývají západní břehy Skandinávského poloostrova (fjordy = úzké a hluboké ledovcové zálivy; nejznámější Sognefjord a největší Vestfjorden)
 • Nachází se zde největší evropský ledovec – Jostedalsbreen (Norsko)
 • Norsku patří souostroví Lofoty a Vesterály, dále arktické souostroví Špicberky a ostrov Jan Mayen
 • Podnebí ovlivněno teplým Golfským proudem, který zapříčiňuje oteplování a velké množství srážek.
 • Oblast Skandinávského poloostrova je výjimečná velkým počtem jezer, převážně ledovcového původu a převážně ve Finsku. Plošně největší a nejhlubší jsou jezera na území Baltského štítu, v pánvích tektonického původu přemodelovaných ledovci (např. Vänern a Vättern ve Švédsku, jezero Saimaa, Ladožské jezero atd.).
 • Typické je řídké osídlení a rozsáhlé lesy, často charakteristický rozdíl mezi životem obyvatel měst a tradičním životem venkova, nízká hustota zalidnění, koncentrace obyvatel při pobřeží a v údolí vodních toků, rozsáhlé lesy, nízký stupeň narušení život.prostředí
 • finština patří do ugrofinské jazykové skupiny, ostatní jazyky řadíme do germánských

 

Charakteristika baltských států:

 • mají společnou historii provázanou mnohými kulturními a ekonomickými svazky
 • jejich vlajky mají jistou podobnost – vyskytující se na nich tři vodorovné pruhy
 • baltské jazyky, jen estonština je uralský jazyk (podobný finštině)
 • Estonsko je od Finska odděleno Finským zálivem, sousedí s Lotyšskem a Ruskem, ačkoli převážná část hranice s Ruskem vede Čudským jezerem
 • Patřily pod Sovětský svaz, osamostatnily se jako první

 

ZEMĚ SEVERNÍ EVROPY:

NORSKO (Norské království)

 • „země fjordů“
 • hlavní město: Oslo – 624 tis. Obyv. (2013)
 • státní zřízení: konstituční monarchie
 • počet obyvatel: 5,07 milionů (2013)
 • jazyky: norština, laponské (sámské) jazyky
 • měna: norská koruna (NOK)
 • náboženství: luteránství (převaha)
 • vyspělý stát, vysoké HDP
 • významná těžba nerostů, hlavně ropy a zemního plynu (2. nejv. vývozce ropy po Saudské Arábii)
 • výroba lodí, celulózy, papíru, významná výroba hliníku
 • výroba elektrické energie je soustředěna výhradně ve vodních a přílivových elektrárnách ( v celosvětové spotřebě elektr.energie, elektřinou se topí i v rodinných domcích, což pomáhá ochraně životního prostř.)
 • v zemědělství převládá živočišná produkce nad rostlinnou. Orná půda zabírá pouze 3% území.
 • chovají se zde ovce, skot, prasata, sobi, lišky a norci
 • je zde největší rybolov v Evropě. Výrazná je produkce mléčných a rybích výrobků a kožešiny.
 • většina obyvatel se živí rybolovem nebo pracuje v průmyslu a obchodě
 • pův. obyv. – Vikingové; dnes zde žijí převážně Norové, největší etnická menšina jsou Laponci, žijící hlavně na severu, kde se mluví mimo norštiny, která má dvě spisovné formy, také laponsky, nebo finsky
 • malá hustota obyvatel (13osob/km2)
 • nejdůl. způsob transportu: lodní doprava. Největší přístavy – Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik
 • železniční spojení se severem (Narvik) je ale možné jen přes švédské území
 • 3 mezinárodní letiště – Oslo, Stavanger a Bergen
 • Norsko je členem ESVO, NATO, není členem EU
 • v Oslu se každý rok udělují Nobelovy ceny za mír
 • známí Noři: spisovatel Henrik Ibsen, polárník a cestovatel Roald Amundsen

 

ŠVÉDSKO (Švédské království)

 • „země půlnočního Slunce“
 • hlavní město: Stockholm – 864 tis.obyv. (2013)
 • státní zřízení: konstituční monarchie
 • počet obyvatel: 9,56 milionů (2013)
 • jazyk: švédština
 • měna: švédská koruna (SEK)
 • náboženství: křesťanství
 • oproti Norsku má rozmanitější průmyslovou výrobu, více zemědělské půdy a dvojnásobný počet obyvatel
 • ocel, ocelárny zpracovávají kvalitní železnou rudu z oblasti města Kiruna (sever), téměř 80% vytěžené oceli se vyváží (do Německa, ..)
 • strojírenská výroba využívá ocel na výrobu automobilů, letadel, obráběcích strojů, robotů,..)
 • automobilový průmysl: Volvo, Saab (v Göteborgu a v Södertälje)
 • elektrárny: vodní (44%) a atomové (51%)
 • město Göteborg – největší nezamrzající přístav na západě poloostrova
 • vyskytující se zde sobi, vlci, jeleni
 • zemědělská půda pokrývá pouze 10% povrchu země, nížina na jihu ale dodává dostatek potravin pro potřeby obyvatel
 • převládá pěstování pšenice a chov skotu na mléko
 • aglomerace Malmö s protilehlou aglomerací Kodaně tvoří nejvýznamnější jádro osídlení a hospodářství severní Evropy
 • důležité přístavy jsou Stockholm, Göteborg a Malmö
 • Stockholm – „Benátky severu“ – z velké části leží na vodě
 • Uppsala – nejstarší švédská univerzita
 • nejznámější značky, firmy: Electrolux, Husqvarna, H&M, IKEA, Oriflame, SAAB, Scania, Skanska, Sony Ericsson, Volvo
 • osobnosti: Andeers Celsius, Alfred Nobel, Astrid Lindgrenová, skupina ABBA

 

FINSKO

 • „země tisíce jezer“
 • hlavní město: Helsinky – 600 tis. obyv. (2013)
 • státní zřízení: parlamentní republika
 • počet obyvatel: necelých 5,5 milionů
 • jazyky: finština, švédština
 • měna: euro (EUR)
 • náboženství: evangelická luteránská církev (převaha)
 • nachází se zde velké množství jezer a bažin (vzniklé ustupujícím pevninským ledovcem)
 • originální název – Suomi – „země jezer“, nachází se tu nejméně 60 tisíc jezer, tvoří asi 10% povrchu, v zimě všechny řeky a jezera zamrzají
 • 76% území je pokryto jehličnatými stromy, Finové jsou největší evropští dodavatelé dřeva a výrobků ze dřeva a papíru
 • hromadný proces podzolizace; rašelina – těžba, lázeňství, dříve využ. k topení
 • na jihu se vyskytuje dřevozpracující a jiný průmysl, produkce zrnin a vývoz mléčných výrobků, masa
 • pěstují se zde hlavně obiloviny a brambory, chová se zde skot, prasata, drůbež
 • nejdůležitější doprava opět železniční a námořní
 • středisky průmyslu, služeb a kultury jsou Helsinki, Tampere a Turku
 • výrobce telekomunikačních zařízení – NOKIA (sídlí v Espoo), finská sauna a finská vodka Finlandia, Koskenkorva

 

DÁNSKO

 • hlavní město: Kodaň – 560 tis.obyv. (2013)
 • státní zřízení: konstituční monarchie
 • počet obyvatel – 5,6 milionů obyv. (2013)
 • jazyk: dánština
 • měna: dánská koruna (DKK)
 • náboženství: luteráni (převaha)
 • autonomní území: Faerské ostrovy, Grónsko
 • ostrovy a poloostrovy spojeny s pevninou řadou mostů, případně mezi nimi funguje lodní doprava, most Öresund – spojuje Kodaň a Malmö
 • největší ostrovy – Sjaelland a Fyn, podřízeny jsou Faerské ostrovy a Grónsko (– silná autonomie)
 • z nerostných surovin se těží hlavně ropa a zemní plyn, jejichž produkce stačí pro domácí spotřebu
 • elektřina je vyráběna spalováním ropy, větrné elektrárny vyrábí 4% elektřiny
 • nížiny vytváří dobré podmínky pro zemědělství, Dánsko je zemědělská velmoc, 62% obdělávané půdy, vysoká intenzita živočišné a rostlinné výroby (2/3 produkce se vyvážejí), i když hodnota produkce ustupuje službám i průmyslu
 • známé jsou kvalitní sýry, máslo, mléko a vejce, ryby, živočišná výroba – skot, drůbež
 • výroba a export mnoha průmyslových výrobků, hlavně lodní motory a známé LEGO
 • největším průmyslovým centrem a dopravním uzlem severní Evropy je Kodaň
 • důl.města: Amsterdam, Alborg, Odense

 

ISLAND

 • „země ohně a ledu“
 • hlavní město: Reykjavík – cca 120 tis.obyv.
 • státní zřízení: parlamentní republika
 • počet obyvatel: 322 tisíc (2013)
 • jazyky: islandština, znakový jazyk
 • měna: islandská koruna (ISK)
 • náboženství: protestantské
 • ostrov ležící těsně pod S polárním kruhem
 • typický pro své ledovce, sopky, gejzíry, horké prameny
 • nejznámější sopky jsou Hekla a Askja
 • horké prameny jsou využívány k vytápění domů, ale i v průmyslu
 • geotermální energie – ve sklenících pěstují i citrusy
 • největší ledovec – Vatnajökull
 • obyvatelstvo soustředěno na jihu – mírné podnebí díky Golfskému proudu
 • hospodářství závislé na rybolovu, ¾ vývozu představují ryby a jiné mořské produkty
 • vysoká životní úroveň, vysoká naděje na dožití vysokého věku, nejčistší zachovalé přírodní prostředí v Evropě
 • hlavně lodní doprava, nejsou zde vybudované železnice
 • člen NATO (ale nemá vlastní armádu – obranu zajišťují USA – v Keflavíku)

 

BALTSKÉ ZEMĚ:

LITVA

 • hlavní město: Vilnius (cca 560 tis. obyv.)
 • státní zřízení: republika
 • počet obyvatel: cca 3,2 milionů
 • jazyk: litevština, žemaitština (mluví jí asi 500 tis. obyv.)
 • měna: litevský litas (LTL), euro
 • náboženství: katolíci
 • hustá říční síť a množství malých jezer, bažin, močálů, nejvýznamnější řeka Nemunas pramenící v Bělorusku
 • průmyslový a zemědělský stát
 • v zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou, chovají se prasata, skot, koně a drůbež, produkuje se maso, mléko a rybí výrobky, pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina
 • světoznámá produkce jantaru (hornina organického původu)
 • průmysl soustředěn zejména do větších měst jako jsou Vilnius, Kaunas či Šiauliai

 

LOTYŠSKO

 • hlavní město: Riga (cca 750 tis. obyv.)
 • státní zřízení: republika
 • počet obyvatel: cca 2,1 milionů
 • jazyk: lotyština
 • měna: lotyšský lat (LVL)
 • náboženství: luteránství, římskokatolické, pravoslaví
 • vysoká zalesněnost území, najdeme tu divoké kance, vlky, hnědé medvědy, dále tuleně, vydry a bílého čápa
 • většina obyv. pracuje v zemědělství, mezi nejvýznamnější produkty patří mléko, maso, vejce, obilí, brambory, cukrová řepa a ryby
 • těžba stavebního materiálu, omezené zásoby ropy, rašelina
 • obyvatelé: menšiny hlavně Rusů, Bělorusů, Ukrajinců
 • častá emigrace, nejvíce do Irska a VB

 

ESTONSKO

 • hlavní město: Tallinn – 425 Obyv. (2013)
 • státní zřízení: republika
 • počet obyvatel: 1,3 milionů (2013)
 • jazyk: estonština
 • měna: euro (EUR)
 • členitý povrch, mnoho ostrovů (nejvýznamnější: Saaremma a Hiiumaa)
 • leží zde 1 400 jezer a značné množství močálů, rašelinišť a bažin, většina jezer je poměrně malých, největší – Čudské jezero
 • nerostné suroviny – hořlavá břidlice, rašelina, vápenec,..
 • zemědělství – živočišná výroba převládá nad rostlinnou, orná půda je hlavně na jihu a ve střední části , pastviny jsou v západní a severní části
 • 1/3 zemědělské produkce se vyváží do Ruska
 • obyvatelstvo: menšina Rusů, Bělorusů, Finů a Ukrajinců
 • častá emigrace do Finska