Severní Evropa – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Severní Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

 

-zahrnuje Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Island.

-znaky:

  • vyspělé – kvalitou života patří na přední místa na světě (Norsko – 1. na světě)
  • krásná čistá příroda chráněna přísnými zákony
  • investice do školství a do rozvoje moderních technologií, vědy a výzkumu
  • velmi nízká kriminalita a korupce
  • nejvyšší podíl žen na významných politických a hospodářských postech v Evropě
  • v hospodářství kvůli přírodním podmínkám zaměřeny na určité obory (těžba dřeva, námořní plavba, rybolov, těžba rud, vodní energetika apod.)
  • silně zapojeny do mezinárodního obchodu – členy EU kromě Islandu a Norska (členové ESVO a schengenského prostoru)

 

Poloha

-leží na SZ Evropy:            Norsko a Švédsko na Skandinávském poloostrově

Dánsko na Jutském poloostrově

Finsko více ve vnitrozemí

Island v severním Atlantiku na poloviční vzdálenosti mezi Evropou a Amerikou

 

-přímořské státy- omývá je Atlantický oceán (Baltské, Severní, Norské, Barentsovo moře, Finský, Botnický záliv)

-úžiny: Skagerrak, Kattegat
-stovky ostrovů:           Norsko – Špicberky (Svaldbard) v Severním ledovém oceánu, ostrov J. Mayen v Grónském moři

Dánsko     – Sjælland, Fyn, Faerské ostrovy v severním Atlantiku, Grónsko

 

Povrch

-patří k nejstarším částem zemského povrchu –  Baltský štít, předprvohorní, složen z tvrdých starých hornin (žula)
zarovnaných do paroviny

-na Z skalnaté Skandinávské pohoří, vrcholy přes 2 000 m (Galhopiggen 2469 m) místy zaledněné – nej. ledovec
kontinentální Evropy Jostedalsbae (JZ Norska).

-kraje Skandinávského pohoří rozčleněny fjordy, úzké, dlouhé a hluboké zálivy, pozůstatek bývalého ledovce ze
čtvrtohor (původně údolí vyhloubena ledovcem, po jeho ústupu zaplavena mořem)
-fjordy jsou lemovány strmými skalami a útesy, časté vodopády
-největší Sognefjord, hluboký 1 244m
-na V převážně roviny a nížiny, s ledovcovými jezery, morény (val ze štěrku a písku hrnutý ledovcem) a bludnými balvany, nánosy písku a štěrku

-Island  sopečného původu,  na hranici 2 litosférických desek, součástí Středoatlantického hřbetu
→ činné sopky (Hekla), gejzíry, horké minerální prameny,  2. největší ledovec Evropy Vatnajökull

 

Podnebí

-je chladné, s krátkým létem
-mírný pás – teplý Golfský proud (způsobuje výrazné oteplení klimatu – nezamrzá Norské a Barentsovo moře
-studený pás – nejsevernější okraje SE
-přímořské podnebí – západní okraje SE (Norsko, Dánsko, částečně Švédsko)
→ oblačné, deštivé, větrné, s malými teplotními rozdíly během roku
– východ roste kontinentalita podnebí – méně srážek, rostou teplotní rozdíly (ve  Finsku v zimě až k -40°C).
-polární dne a noci – v oblastech za severním polárním kruhem (po několik dnů slunce nezajde nebo nevychází)

– bíle noci na J Skandinávie

 

Vodstvo

-řeky v horách krátké, vodnaté a prudké, s četnými vodopády a peřejemi, ideální na výrobu ekologické a levné elektrické energie:    Norsko – 100% el. energie           Island – 94% el.                 Švédsko – 44% el.

-Norsko elektřinu vyváží do západní E podmořskými kabely

-řeky v nížinách využity k dopravě, ve Švédsku a Finsku i k plavení dřeva.

– jezera ledovcového původu, tvořící  jezerní plošiny – nej. Finská jezerní plošina
-ve Finsku tvoří 10% rozlohy země (180 000 jezer)→ oficiální název země –  Suomi, tj. země jezer a bažin
-velká jezera ve Švédsku – Vättern a Vänern

 

Vegetace a využití půdy  

-tundra (mechy, lišejníky, zakrslé břízy a vrby, traviny) na S SE a vrcholkách hor
-tajga  (severské jehličnaté lesy )
Finsko – 75% území       Švédsko –  60%                Norsko –  25%
-Island téměř bez lesů (původní lesy vykáceny,  dnes tvoří  1% území)
-země mají nedostatek orné půdy (výjimka Dánsko):
Norsko – 2% orná půda, 0,5% louky a pastviny                                  Švédsko – 7% zemědělská půda
Island –  0,1% orná  půda, 20% louky a pastviny (chov ovcí)          Finsko – 8% zemědělská půda

Dánsko – 70% zemědělská půda (mezi nejvyššími na světě)

 

Nerostné bohatství

železná ruda

-hl. ve Švédsku, kvalitní s vysokým obsahem kovu
-těží se:               J část Švédska (využita ve zdejších hutích)
na S u měst Kiruna a Gälivare (vývoz přes norský přístav Narvik)

 

barevné rudy

-Zn, Ni, Cr, Mo, U  –    v Norsku a Finsku

 pyrity                stavební kámen (žula)

 

ropa a zemní plyn

– v Norsku ze Severního moře, těžba roste→ Norsko  vyváží

 

Obyvatelstvo

– většinou na pobřeží a na jihu

-většinu obyvatel tvoří Germáni (N, Š, D, I), poté  Ugrofinové (F, Laponci)

-převládají protestanti

-jsou tu monarchie (N, Š, D) i republiky (F, I)

 

DÁNSKO

-rozloha: 43 000 km²                     -počet ob.:  5 mil. ob                     – člen EU, ale nemá euro (platí se korunou)

 

-zemědělská velmoc E – zemědělství velmi intenzivní a zaměřeno na vývoz do Británie (mléko, sýry, máslo, vejce, pivo)
-pěstuje se obilí, zelenina, chová se skot, významný je rybolov

 

průmysl               strojírenský (lodní motory, zemědělské a potravinářské stroje, elektronika)

Potravinářský a textilní
-služby                 cestovní ruch

velmi kvalitní dopravní síť (mosty a podmořské tunely mezi ostrovy a poloostrovem)
-střediska:          Kodaň- největší průmyslové a dopravní středisko SE (největší letiště
-1,2 mil. obyvatel, tj. 1/3 Dánů

-zajímavosti:       H. CH. Andersen               stavebnice LEGO              dějiště Hamleta (město Helsingor, hrad Kronborg)

 

NORSKO

-rozloha: 324 000 km²                   -počet ob.: 4 mil. ob.,     -není členem EU (platí korunou)
-hospodářství spojeno s mořem (Norové – potomci Vikingů):

těžba ropy a zemního plynu ze Severního moře                                rybolov – 1. v E

námořní loďstvo – 2. nej. v E (po Británii), z 90% pronajímané jiným zemím
-levná vodní energie, vyváží se do  ZE a umožňuje energeticky náročnou výrobu hliníku,  barevných kovů
→ každá huť má vlastní vodní elektrárnu (elektrometalurgii)
– strojírenství (zařízení pro hydroelektrárny, ropné plošiny, rybářské lodě)

-střediska:          Oslo (600 000ob.)            Stavanger           Bergen                Trondheim         Narvik                 Hammerfest

 

ŠVÉDSKO

-rozloha: 450 000 km² (4. největší stát E)       -počet ob.:  8,5 mil. ob.        -člen EU, ale nemá euro (platí se korunou)
-Švédsko je největší, nejlidnatější a hospodářsky nejsilnější stát SE

-využívá přírodních zdrojů:

lesy  –  dřevozpracující a papírenský průmysl (nábytkářská firma IKEA)
železná ruda  – hutnický (vysoce kvalitní ocel SANDVIK, kuličková ložiska SKF)
                        – strojírenský  (auta SCANIA a VOLVO,  terénní motocykly, letadla, motorové pily, zahradní
technika   HUSQVARNA, elektrospotřebiče ELEKTROLUX, stroje pro těžbu dřeva,
zbraně, mobily)

zemědělská půda  – hlavně na jihu,velmi produktivní zemědělství, pěstují obilí (pšenice), brambory, cukrová
řepa, krmiva, chová se skot na mléko.

-farmaceutický průmysl a přírodní kosmetika ORIFLAME, obalová technika TETRA PAK.
-střediska:          Stockholm (předávání Nobelovy ceny)    Göteborg             Malmö

-zajímavosti:       za 30ti leté války (1.pol. 17.st). švédská vojska vydrancovala Prahu, odvezla tzv. zlatý poklad (vzácné
rukopisy, knihy, sochy, obrazy…)
švédský stůl, skupina ABBA, slavnost letního slunovratu

 

FINSKO

rozloha:  340 000 km²                  -počet ob.:  5 mil. ob.                   -člen EU (platí eurem)
-drsné přírodní podmínky – ¼ území je za polárním kruhem, nížiny, lesy, jezera
švédská menšina, švédština je 2. úředním jazykem
– na S Sámové (Laponci), zabývají se chovem sobů a žijí z cestovního ruchu

-nejdříve chudá země, poté vyspělý bohatý stát – dominují služby
– tradiční dřevozpracující a papírenský průmysl (80% vývoz) – papír, nábytek, montované domky

-nové technologie, věda a výzkum, velké investice do vzdělání

-nejmodernější průmyslové obory – telekomunikační technika a výroba počítačů (NOKIA) a design
– průmysl:            hutnický  (barevná metalurgie)

potravinářský (vývoz masa a mléčných výrobků, finská vodka)

kožedělný (lov a chov zvířat v tajze)

-střediska:          Helsinky               Tampere             Turku
-zajímavosti:       sauna (finský vynález), nejnižší kriminalita a korupce na světě

 

ISLAND

-rozloha: 103 000 km²                   -počet ob.:   300 000 ob.              -není členem EU (platí korunou)

-Island má sopky, gejzíry, termální prameny – díky tomu, že je součástí Středoatlantského hřbetu, na hranici 2 litosférických desek

– vnitřní teplo Země Island využívá:
četná termální koupaliště a geotermální elektrárny

Reykjavik vytápěn podzemní vodou (t přes 80°C) – chodníky (v zimě na nich není sníh a led), byty, kanceláře,
skleníky (pěstuje v nich květiny, tropické ovoce a zelenina)

-povrch sopečného původu, ostrov pokrývají lávová pole, skály a ledovce
-jen při pobřeží pastviny
-cestovat do vnitrozemí lze jen v létě, v zimě všude sníh, na jaře bahno a rozvodněné řeky

-vodopády a prudké vodnaté řeky – naprosto čistá voda (balená se vyváží)

 

Hospodářství

-tradiční:             rybolov (hlavní odvětví, tresky) – 3% obyvatel, ale tvoří ¾ vývozu a ½ HDP
skleníkové zahradnictví (pěstují dokonce i trop. ovoce – citrusy a banány)
chov ovcí, koní a skotu → výrobky z vlny (námořnické obleky a svetry)
průmysl :           výroba hliníku (levná elektřina), stavebnin, rybářských lodí + elektronika

-služby:                cestovní ruch
-od USA získává  finanční náhradu za vojenské základny USA a NATO

-zajímavosti:       nestarší parlament na světě (Althina, poprvé se sešel r. 930)
od 15.st pod nadvládou Dánska, r.1944 získal samostatnost
ochrana jazyka – islandština nepřejímá cizí slova, tvoří si vlastní
vyšší procento duševně nemocných lidí (důsledek incestů, kvůli izolovanosti)
vyšší počet sebevražd a alkoholismu (alkohol se dováží omezeně a je velmi drahý)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy