Slévárenství – maturitní otázka

informatika

 

Otázka: Slévárenství

Předmět: Strojírenská technologie

Přidal(a): VojbenCZ

 

Slévárenské vlastnosti

Tavitelnost

 • Schopnost kovů a jejich slitin tvořit homogenní taveniny při dodržení předepsaného chem. Složení a stupně čistoty
 • Nejlépe tavitelné jsou slitiny eutektické, slitiny s nízkou teplotou tavení a malým měrným obsahem

Tekutost

 • Zabíhavost je měřená tekutost při plnění forem
 • Zkouška se provádí ve formě ve tvaru ploché spirály, forma se plní středem a měří se počet závitů kam materiál doteče

Smršťování

 • Způsobeno teplotní roztažností taveniny či přeměnou skupenství
 • Ocel má smršťování 1,5 – 1,8 %
 • Šedá litina 0,5 – 1 %
 • Slitiny hliníku 1 – 1,3 %

 

Dobrý odlitek nesmí mít žádnou vadu.

 • Nejčastější vady: Bubliny, staženiny, trhliny, praskliny, nezaběhnutí, přesazení.
  Zjišťují se hlavně vnitřní vady, které jsou velmi nebezpečné.

 

Vyrobené a upravené hrubé odlitky musí projít ještě technickou kontrolou. Aby mohla splnit všechny požadavky, musí mít dostatečně vybavené laboratoře.

 • Chemické (chem. rozbor materiálu)
 • Metalografické (struktura materiálu)
 • Mechanické (mech. vlastnosti materiálu)
 • Technologické (technologické vlastnosti materiálu)
 • Defektoskopické (vnitřní vady materiálu)

 

Odlévání do pískových forem

Formovací látky

 • Upravené suroviny, které se hodí k výrobě forem a jader
 • Požaduje se pevnost, soudržnost, prodyšnost, žáruvzdornost, …
 • Ostřivo – nejpoužívanější je křemenný písek se zrny většími než 0,02 mm
 • Pojivo – dává formovací směsi soudržnost (nejčastěji hlína nebo jíl – bentonit umožňující přijímat až šestinásobek vody své hmotnosti)
 • Jádrový písek – na výrobu jader, musí mít dobré pevnostní a tepelné vlastnosti

Na výrobu forem se používají dva druhy písku:

 1. Modelový písek– nový, jemný, náležitě upravený písek, pěchovaný přímo na model
 2. Výplňový písek – starý, upravený písek k vyplnění ostatního prostoru ve formovacím rámu

Nevýhodou pískových forem je ta že se při vyjímání odlitku zničí. Jde tedy o formy netrvalé.

 

Příprava pískové formy

 • Podklad pro výrobu odlitku je výkres součásti. Podle výkresu modelárna vyrobí modelové zařízení – modely. Jaderníky, šablony.
 • Modely jsou: a) dělené           b) nedělené
 • Kolem spodní poloviny modelu se dá rám a zaformuje se slévárenským pískem. Pak se přiloží horní polovina i rámu, vloží se vtoková soustava a zaformuje se.
 • Zaformovanou formu rozebereme opět na 2 poloviny, vybereme obě poloviny modelu i vtokovou soustavu a na místo budoucí dutiny v odlitku vložíme jádro. Jádro vložíme do známek, které zůstaly po vyjmutí modelu.

Postup

 • Tekutý kov se připraví v tavírně v tavících pecích, na místo se dopraví v licích pánvích. Jejich velikost je závislá na velikosti odlitku.
 • Pánve jsou ruční a jeřábové.
 • Po odlití a ztuhnutí se odlitek vyjme (vytluče) z rámů – tzv. surový odlitek.
 • Surový odlitek se zbavuje vtokové soustavy, výfuků, nálitků, jader – získá se hrubý odlitek.
 • Vratný materiál jde zpět do tavírny.

 

Lití do trvalých forem

Lití do kokil – metoda přesného lití. Forma je kovová (trvalá), pro vyplnění dutin se používá kovových či pískových jader. Jejich životnost je 200 – 200 000 odlitků, trvanlivost se zvyšuje žáruvzdorným nátěrem (slouží i jako tepelná izolace).

Lití pod tlakem

Podstata:

 • Vyplňování formy roztaveným kovem při vysokém tlaku (10-100 MPa), tlak je závislý na velikosti stroje a odlévaném materiálu.
 • Metoda přesného lití, nejvíce se blíží snaze přeměnit základní materiál hned na hotový výrobek bez dalšího opracování. (přesnost ±0,05 – ±0,2 mm)

Výhody:

 • Lze předlít velmi malé otvory, závity, přesné detaily
 • Tloušťka stěn od 1 do 3 mm
 • Velmi dobré mechanické vlastnosti

 

Odstředivé lití

Princip:

 • Roztavený kov se vlévá do kokily s vodorovnou nebo svislou osu, která se rychle otáčí kolem své osy.
 • Kov je odstředivou silou přitlačován ke stěnám kokily, rozdělí se rovnoměrně po vnitřním povrchu a ztuhne v dutý válec

 

Použití:

 • rotační odlitky – roury, pouzdra, ozubená kola

 

Výhody:

 • levná výroba, není třeba vtoková soustava, kvalitní odlitek – vlivem rotace vnikne jemnozrnná struktura, odplyněný odlitek
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!