Sociální podstata osobnosti – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Sociální podstata osobnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Sociální podstata osobnosti

 • zabývá se prožíváním, chováním a jednáním člověka, které vzniká v důsledku socializace ­

 

socializace

 • začlenění do společnosti ­
 • bytost biologická se mění na bytost lidskou ­> přizpůsobuje se sociálně

 

­

Činitelé ovlivňující socializaci

1) Sociální učení

2) Sociální vnímání

3) Sociální komunikace

4) Vliv sociální skupiny ­

 • prostředí, které nás utváří od prvopočátku a navázat sociální vztahy
 • 1) Rodina
 • 2) Vrstevníci – ve škole, zájmové kroužky => spolupráce
 • 3) Spolupracovníci, partneři, blízcí přátelé ­

 

Sociální učení

 • prostřednictvím něho získává člověk určité způsoby chování, typicky lidské vlastnosti a určité formy osobnosti

 

Formy sociálního učení

1) napodobování

 • přebíráme úkony, které vykonáváme podle někoho
  • př. napodobování na praxi ­
 • napodobováním se člověk učí řešit i určité situace ­
 • nejjednodušší způsob, kterým se dítě učí základní společ. pravidla ­
 • při napodobování se dítě učí vztahu ke svému zdraví
  • př. čištění zubů, kouření …

 

2) identifikace

 • ztotožnění s člověkem, který je pro nás vzorem

 

3) přebírání úloh

 • člověk se chová podle své společenské role ať už vědomě nebo nevědomě ­
 • výhodné hlavně pro okolí ­> protože ví co může očekávat od dotyčného

 

4) citová nákaza

 • ovlivnění druhého člověka citovým vztahem aniž bychom o tom usilovali

 

5) sugesce

 • přebírání postojů a názorů druhých bez ohledu jestli jsou správné nebo nejsou ­
 • člověk se učí také na základě odměny a trestu, na základě sociální kontroly a svědomí ­

 

Sociální vnímání

 • vnímání lidí a jednotlivých skupin ­
 • vychází z osobních zkušeností a je individuální ­
 • individuální zkušenost může být ovlivněna skupinou faktorů: ­
  • první dojem ­
  • dojmy druhých