Sociální skupiny – maturitní otázka

pedagogika

 

   Otázka: Sociální skupiny

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): xxx252

 

 

Sociální skupiny

 • společenství 2 a více jedinců, kteří mají nějaký cíl, ideologii, strukturu, systém norem a sankcí

 

Podstatné znaky skupiny:

 • kvantitativní vymezení: dyáda X pluralitní systém více členů, př. celá třída má 2 členy, př. manželství, přátelství 2 lidí, spolusedící
 • kvalitativní vymezení: !společné cíle, normy, vzájemná závislost sociálních rolí!
 • př.
  • rodina, seminář ZSV x lidé v supermarketu
  • dopravní nehoda – dav zvědavců…
  • lidé v autobuse
  • návštěvníci kina
 • skupinová dynamika: procesy probíhající ve vytvořené skupině ® nejsou stále, proměňují se
 • soudržnost skupiny (koheze): vnitřní soudržnost, organizace jednání, způsob vedení, vzájemné vztahy mezi členy, identifikace se skupinovými normami + sankce

 

Klasifikace skupin (rozdělení):

1) podle velikosti

 • malé (od dyády až cca 30-40 osob) např. zamilovaný pár, třída, rodina
 • velké (ostatní) např. sbor gymnázia, celé gymnázium – studenti, lidstvo planety

2) podle míry socializace

 • primární (nejbližší okolí, např. rodina, sousedé)
 • sekundární (např. školka, škola, zájmové kroužky)

3) podle typu vazeb

 • formální (přesně daná pravidla, vztahy mezi jednotlivými členy nejsou příliš osobní, ani komunikace, např. pracovní tým, bankovní úředník a já, třída o hodině)
 • neformální (osobnější vztahy, komunikace, členové k sobě mají blíže, př. pracovní kolektiv po pracovní době, třída o přestávce)

4) podle typu členství

 • automatické (př. rodina)
 • dobrovolné (př. zájmové kroužky, SŠ, VŠ)
 • přikázané (př. vězení ! ZŠ ne, ta je povinná)

5) skupiny

 • vnější (oni)
 • vnitřní (my)

6) skupiny

 • otevřené (každý sem může kdykoliv vstoupit / vystoupit, př. SŠ, VŠ, zájmový kroužek, politická strana)
 • zavřené (opakem otevřených skupin, př. mafie, gang, náboženské sekty)
 • trvalé (př. rodina, přátelství)
 • přechodné (př. přátelství, kamarádství, partnerství, školní kolektivy)

 

Zvláštní druhy skupin:

 • obyvatelstvo = souhrn lidí, kteří obývají určité území (neustále se mění počet, vztahy mezi obyvateli, ne každý se spolu zná, pestrá skupina – rasově, věkově, soc. postavením, dělbou práce…)
 • masa = př. masa přistěhovalců, velká skupina fanoušků na zápase…, není tak pestrá jako obyvatelstvo např. fanoušci Slavie – společné zájmy, znaky
 • lid = velké společenství lidí, kteří mají společný jazyk, kulturu, historii (společný rys – početné skupiny); př. obyvatelé 1 státu
 • agregát = náhodný shluk lidí, např. nákupní centrum, cestující, čekárna u lékaře)
 • publikum, na rozdíl od agregátu: organizovanější, naslouchá někomu / něco sleduje např. publikum v divadle, žáci, kteří poslouchají svého učitele
 • dav – jednotný, člověk ztrácí svoji identitu – je jedním z davu, př. naštvaní fanoušci po zápase, člověk se nechá strhnout davem (Gustav Le Bon – kniha Psychologie davu; film Proč); člověk nad sebou ztrácí kontrolu, dělá i to, co by jinak nědělal
 • rodina – důležité funkce: výchovná, ekonomická, poskytování bazální jistoty, biologické funkce

 

Sociometrický status = Morenův status

 • vyjadřuje (ne)oblíbenost v dané sociální skupině, Jacob Moreno: rovnice počet obdržených hlasů počet členů skupiny − 1∗100
 • zjistíme, jak si daná osoba v té skupině stojí

 

Sociální role = souhrn očekávání spojených s danou rolí / pozicí ve skupině / společnosti

 • jsou člověku přisuzovány (člověk jimi prochází) v procesu socializace
 • člověk zastává více rolí najednou, do každé role si člověk přináší své individuální já

 

Role, které zastávám já Role, které bych chtěla potkat: studentka, dcera, vnučka, sestra, kamarádka, přítelkyně, sestřenice, neteř, spolužačka, řidička úspěšná fyzioterapeutka, majitelka, masérka, absolventka VŠ, maturantka, matka, teta, babička, snoubenka, manželka, kamarádka, kolegyně

 

Přístup k roli:

 • Identifikace – ztotožnění se s rolí
 • Odstup od role – roli přijmu pouze navenek př. role brigádnice v cukrárně, uvnitř vím, že to dělat nechci; otec odejde od matky s mimikem, protože na dítě není připravený
 • Odmítnutí role – př. nepřijatelná role udavače, bezdomovce, nájemného vraha, kuřáka, feťáka

Sociální role mají různou intenzitu, váhu (př. nejdůležitější role: přítelkyně), i časové trvání

 

Situace:

 • křížení rolí př. maminka je i moje kamarádka / ve filmu Pelíšky M. Donutil – voják, chová se tak i doma (jídelníčky, rozkazy)
 • rolový tlak = maximální výkon každé role vede k rolovému přetížení (čl. je ve stresu – deprese, sebevražda) př. velmi zaměstnaná matka
 • životní role = vysněná role, která absolutně naplňuje má očekávání

 

Předpoklady pro výkon role:

 • př. student – je schopný se vzdělávat, projde přijímacím řízením, dodržuje školní řád, dochází do školy, musí se socializovat např. znát školní řád

 

Sociální pozice = souhrn práv a povinností určených dané pozici, úzce souvisí se soc. rolemi

 • rozlišení pozic:

1) Podle sociální přitažlivosti:

 • osoby populární – kratší životnost př. zpěvák, politik
 • osoby známé – př. K. Gott populární x pro naší generaci známý – rozdíl ve kvantitě
 • osoby trpěné – někdo mi vadí např. spolupracovník nebo můj známý, ale musí se mnou být, tak ho trpím (akceptuji ho)
 • osoby akceptované – osoby, které akceptuji, př. ostatní spolužáci X někteří mohou být i trpění
 • osoby marginální (mimostojící) – osoba, která se nesocializuje (nezačleňuje se do společnosti nebo se sama vyčleňuje, introvert, os. je odlišná – divná, kolektiv ji může také marginalizovat např. nenosí značkové oblečení, je jiná rasa…)

2) Podle moci:

 • osoby dominantní
 • osoby submisivnÍ
 • osoby aktivní tzn. zapojují se, organizují…
 • osoby pasivní


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy