Sociální stratifikace – maturitní otázka ZSV (2)

 

   Otázka: Sociální stratifikace

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Adelheidis

 

 

 

 

STRATIFIKACE

= rozvrstvení společnosti do skupin a vznikají společenské vrstvy

= řecké stratos = vrstva, skupina

 

= STATUSOVÉ SYMBOLY = vnější znaky, podle kterých jsou do vrstev zařazovány osoby

= má je každá vrstva

= majetek (automobil, oblečení, dům – kritika Aricha Froma, že není hl. schopnost lidí), komunikace ( mobil, plateb. karty), schopnosti, společ. postavení a vliv, původ ( u kast, 90% u stavů)

= vrstvy :

 

  • KASTY

= jedním z prvních typů společnosti, dodnes v Indii

= přesně vymezené, neproniknutelné, uzavřené, dané narozením, svatby pouze v rámci 1 kasty

= podobný kastov. systému byl středověký stavový

 

  • STAVY

= ve středověku, podle rodu, postavení, právních či jiných výsadách

= stav = skupina lidí se stejným statusem = soubor privilegií, práv , povinností uznaných veřejností i soudní instací, zanikly s nástupem tržního systému

 

  • TŘÍDY

= s nástupem kapitalismu, snadná prostupnost = sociální mobilita

 

= MARXOVO POJETÍ = podle postavení ve výrobě (vykořisťovatel x vykořisťovaní, kapitalista x dělník, feudál x poddaní, otrokář x otroci)

= AMERICKÉ POJETÍ = velká skupina lidí s podobnými zájmy, názory, shodný vztah k ostatním skupinám, společ. postavení

= střední vrstva = polit. stabilizátor, nejdůležitější, konzerv., méně náchylná k změnám, drží stát ekon. nad vodou = daně

= u nás 70% patří do nižší = bere soc. dávky a chybí střední vrstva

 

  • KASTOVNÍ SPOLEČNOST

= vrstvy naprosto neproniknutelné

 

  • HIERARCHICKÁ

= např. ve Starověkém Egyptě, na vrcholu společ. pyramidy je faraón, pod ním 2 vezírové, početnější jsou řemeslníci a obchodníci, nejvíce otroků bez práv = moc má minimum lidí

 

  • NIVELIZOVANÁ

= rovnostářská, nereálné (cílem komunismu a utopic. socializmu) všichni si mají být rovni

 

  • DIFERENCIOVANÁ

= ideální systém, náš cíl (nedaří se), teorie elit

= množství elity = počtu chudiny, nejsilnější střední vrstva = potírají se vrstvy, vznikají třídy

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!