Sociální struktura – maturitní otázka

sociologie

 

   Otázka: Sociální struktura

   Předmět: Sociologie, společenské vědy

   Přidal(a): Viktor

 

 

Sociální struktura

 • souhrn soc. pozic a s nimi spojených sociálních rolí ve společnosti

 

Status (pozice)

 • vymezená vztahem k odlišným sociálním pozicím
 • rozhodují o něm ukazatele statusu:
  • Připsaný status – nabytý bez vlastního úsilí
  • Získaný status – nabytý vlastním úsilím

 

Role

 • od jedince očekávané způsoby chování
 • jež vyplývají z jeho statusu
 • např. student musí při hodině dávat pozor a poslouchat kantora, který má větší soc. status

 

Stratifikace

 • systém společenského rozvrstvení / struktura společnosti
 • nerovnosti ve společnosti
 • nejčastěji dělí na společenské vrstvy
  • Demografická struktura – pohlaví, věk, vzdělání
  • Etnická a národnostní struktura – vztahy mezi etnickými skupinami, národnostmi a národy
  • Profesní struktura – dělba práce, povolání, kvalifikace
  • Socioekonomická struktura – vlastnictví, příjem, majetek a živ. Úroveň
  • Struktura moci – schopnost ovládat a ovlivňovat život druhých

 

Mobilita

 • přesun jedinců nebo skupin mezi soc. pozicemi ve stratifikačním systému
  • Vertikální – přesun mezi pozicemi v rámci spol. vrstev; změna spol. statusu
  • Horizontální – prostorové přemísťování (např. změna bydliště); nesouvisí se změnou spol. statusu


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy