Software a operační systémy – informatika

informatika

 

   Otázka: Osobní počítač

   Předmět: Informační technologie

   Přidal(a): Kristýna

 

 

SOFTWARE

Definuj software, vznik a vývoj

 • sada všech programů používaných v PC, které provádějí nějakou činnost

 

Vývoj a vznik

 • souvisí s vývojem osobního počítače
 • vývoj označovaný jako metodologie je souhrn postupů a pravidel, nástrojů (frameworků) používaný pro návrh, plánování a řízení HW s SW
 • vývojem je zdokonalení grafické podoby jednotlivých programů a možností využití PC pro více funkcí
 • SW se vyvíjí směry pro osobní a firemní využití
 • má možnost se čím dál častěji aktualizovat a měnit svoji grafickou podobu klást menší nároky na spotřebu a kapacitu disku
 • méně zatěžuje výkon PC a je stabilnější a odolnější vůči napadení (antivir, antispam)

 

Jakým způsobem lze SW rozdělit, druhy SW

Systémový software – zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím (firmware, OS, jádro)

Aplikační software – pracuje s ním buď uživatel počítače, nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (kancelářské balíky, grafické programy, vývojové nástroje…)

 

Druhy SW

Podle obsahu:

 • Operační systémy – OS Mac, Linux, Windows…
 • Aplikační programy – textové editory, tabulové kalkulátory, hry, výukové programy….

 

Podle licence – viz distribuce SW

Ochrana SW, legální / nelegální využití

Ochrana SW

 • zaheslováním – nastavení uživatelského hesla do operačního systému, zaheslování hardisku či jednotlivých programů
 • antivirem – ochrana proti přístupu a vniknutí škodlivých dat, brání napadení a zničení SW
 • autorský práva – vlastník či vydavatel má právo své data chránit proti odcizení či nelegálnímu kopírování

 

Nelegální využití

 • krádež autorských práv odcizením z internetu (stažením)
 • obejití přístupového hesla nelegálního SW (Windowsu, programů s licencí)
 • odcizení hudebních nosičů a filmů a tím porušení autorských práv

 

Legální využití

 • zakoupení licence pro daný SW

 

Distribuce SW

 • plná verze /ostrá verze
 • shareware (volně šiřitelný, omezený)
 • freeware (volně šiřitelný, neomezený)
 • open source (volně šiřitelný, upravitelný)
 • trial (volně šiřitelný, shareware)


OPERAČNÍ SYSTÉMY

Charakterizujte vývoj OS, rozdělení

 • původně byli vyvinuty k řízení složitých vstupních a výstupních operací
 • jednouživatelské, jednoúlohové
  • žádné prostředky ochrany souborů a disků a neumožňuje běh více procesorů (programů) najednou (MS DOS)
 • jednouživatelské, víceúlohové = multitasking
 • víceúčelové (síťové)
  • sdílení prostředků mezi více uživateli (Windows NT, 2000, Unix, Linux, Windows)

 

Rozdělení

 • Ms-dos – využívaný v jednoúčelových zařízeních především pracovní zdroje
 • Windows – nejčastěji využívaný pro osobní počítače pro běžné uživatele ale i firmy, nyní už i mobilní platforma
 • IOS – systém pouze pro zařízení Apple (PC, tablet, mobilní telefon…)
 • Linux – nejrozšířitelnější a nejotevřenější platforma, dnes už příliš nepoužívaná
 • Android – v telefonu, tabletu, mobilu…

 

K čemu slouží, hlavní úkoly OS

 • vývojem se proměnily v jakýsi univerzální most mezi vším, co se používá v PC (aplikace) a HW

Hlavní úkoly:

 • fyzicky zajišťuje vstup a výstup dat podle požadavků ostatních programů
 • komunikuje s uživatelem a na základě jeho pokynů provádí požadované operace
 • reaguje na chybové stavy programů a mylné požadavky uživatelů tak, aby nezpůsobily poškození dat či destrukci OS
 • spravuje komunikaci s periferiemi (definuje nastavení klávesnice, citlivosti myši)
 • eviduje využívání systémových zdrojů

 

Multitasking

 • možnost paralelního (současného) běhu několika procesorů – současný provoz více úloh na jednom PC – lepší využití CPU
 • jádro OS velmi rychle střídá na procesoru běžící procesy, takže uživatel má dojem, že běží současně

 

Data, soubor, složka, průzkumník

Data

 • veškeré informace v číselné podobě určené k počítačovému zpracování – číslo, text obrázek, zvuk jsou zapisovány (kódovány) v podobě bajtů a uloženy.

Soubor

 • označuje pojmenovanou sadu uložených dat, se kterou jde pracovat jako s jedním celkem
 • Množství informací, které spolu nějak souvisejí
 • pojmenované znaky a příponou

Složka

 • lepší organizace souborů (“šanony do kterých se zakládají libovolné soubory)
 • existuje adresář, který může obsahovat libovolný počet podadresářů a ty můžou obsahovat libovolný počet souborů

Průzkumník

 • program určený pro přímé vyhledávání jakéhokoliv souboru, složky, dat…


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy