Součástky řízené světlem a teplem

elektronika

 

Téma: Součástky řízené světlem a teplem

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Činnost součástek řízených světlem je založena na využití vnitřního fotoelektrického jevu. Při dopadu záření vhodné vlnové délky na polovodič dochází k rozbíjení vazeb atomu a ke vzniku volných nosič náboje elektron-díra. Energie záření závisí na vlnové délce.

 

Fotorezistor

 • Při osvětlení citlivé vrstvy dochází ke zmenšení odporu fotorezistoru. Závislost odporu na osvětlení je přibližně logaritmická.
 • Odpor fotorezistoru při osvětlení je jen několik set ohmu. VA charakteristika je soustava přímek, která dokazuje, že fotorezistor je při konstantním osvětlení lineárním jednohranem.
 • Přechodová charakteristika vykazuje značnou setrvačnost rezistoru. Při zvětšení osvětlení je změna odporu pomalejší než při zatmění. Rychlost změn je závislá na osvětlení.
 • Nevýhodou je značný pokles odporu fotorezistoru při zvýšení teploty projevující se při malém osvětlení.

 

Fotodioda

 • Fotodioda je plošná polovodičová dioda upravená tak, aby do oblasti přechodu pronikalo světlo. Pokud není přechod PN osvětlen, je VA charakteristika stejná jako u běžné diody.
 • Použití: měření osvětlení, snímání z děrných pásek, v automatizaci, ve filmových projektorech ke snímání optického záznamu zvuku.

 

Fototranzistor

 • K řízení kolektorového proudu (u bipolárních tranzistorů se přivádí vstupní proud do báze)
 • Použití: v optočlenech (spojení zdroje světla a fotodiody nebo fototranzistoru v jednom pouzdru) ke galvanickému oddělení dvou obvodu.

 

Součástky řízené teplem:

 • Činnost součástek řízených teplem je založena na využití tepla.

Termistor:

 • Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou klesá. Používá se například pro snímání teploty u počítačových čipů nebo na ochranu zdrojů před proudovými špičkami při zapínání, případně zajišťuje pomalý rozběh například luxu.
 • Princip: s rostoucí teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů, proud roste a odpor termistoru se snižuje o několik řádů.

 

Pozistor:

 • Pozistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou roste. Používá se například na ochranu zařízení proti přehřátí a nadproudu.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy