Souřadné systémy

 

Téma: Souřadné systémy

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Pro naprogramování obrábění dílce je nutno zadat pojezdové dráhy nástrojů. K tomu je nutné určit souřadné osy pracovního prostoru stroje. Základem je pravoúhlá souřadná soustava s osami X, Y, Z, která se orientuje tak, aby souřadné osy byly rovnoběžné s vodícími plochami stroje. Souřadné osy jsou orientovány k obrobku tak, že kladný smysl pohybu je ve směru narůstání obrobku. Rotační pohyby kolem os X, Y, Z jsou kladné ve směru otáčení hodinových ručiček.

Poloha souřadných os na obráběcích strojích, osa Z, je rovnoběžná s osou vřetena. Osa X je hlavní osa v rovině upínání obrobku. Orientace os je podle pravidla pravé ruky.

 

Definování pohybu:

 • Při programování se vychází z toho, že se nástroj pohybuje vůči obrobkům.
 • Vztažné body u obráběcích strojů slouží k určení polohy obrobku a polohy nástroje v souřadné soustavě stroje a jsou dány normou, M = nulový bod stroje, je dán výrobcem a nemůže být měněn. R = referenční bod, je dán výrobcem, výpočetní části stroje – sjednocení hardwarově a softwarově.
 • W = nulový bod obrobku, určuje si technolog z hlediska optimálního programování obrábění.

 

Kartézský souřadný systém CNC:

 • Základním souřadným systémem využívaným na většině CNC strojů je tzv.
 • Pravoúhlá pravotočivá souřadná soustava (Kartézský souřadný systém, systém pravé ruky).
 • Jako pomůcka pro správnou orientaci v prostoru a představivost slouží tzv. pravidlo pravé ruky.

 

Polární souřadný systém:

 • U většiny CNC strojů je využíván k programování pravoúhlý souřadný systém, ale v mnohých případech se používá tzv. polární souřadný systém.
 • Jedná se o určování polohy nástroje (obrobku) pomocí:
  • pólu (výchozí bod)
  • poloměru (rádius)
  • úhlu natočení
 • Na rozdíl od pravoúhlých souřadnic popisují polární souřadnice polohu pouze v jedné rovině (X-Y nebo X-Z nebo Y-Z.
 • Pokud jsou na stroji další doplňkové pohyby v osách:
  • X, Y, Z, označují se: U, V, W
  • Osa Z je totožná či rovnoběžná s osou pracovního vřetena, které vykonává hlavní řezný pohyb.
  • Vždy musí být definována osa X.
  • Vychází se od nehybného obrobku.
  • Pokud se obrobek pohybuje proti nástroji, označují se takové osy X´, Y´, a Z´.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!