Soustružení, geometrie nástroje, soustruhy – popis, druhy

 

Otázka: Soustružení, geometrie nástroje, soustruhy – popis, druhy

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Jedná se třískové obrábění, kdy hlavní řezný pohyb koná obrobek a pohyb je rotační.

Vedlejší pohyby (posuv, přísuv) koná nástroj.

 

Rozlišujeme soustružení:

 • Podle směru posuvu
  • Podélné (soustružení válcových ploch)
  • Příčné – (soustružení čelních ploch)
 • Podle směru pohybu
 • Podle místa: vnitřní, vnější

 

Vzorce

 • Rychlost V (m/min) nalezneme v tabulkách
 • Posuv s (mm/ot)
 • Výpočet řezné rychlosti: V=3,14*d*n/1000
 • Výpočet otáček: N=1000*V/3,14*d
 • Řezná rychlost závisí na druhu materiálu, který obrábím.

 

Práce prováděné na soustruhu:

Soustružení válcových a kuželových ploch (a, natočením nožových saní – používá se pro krátké kuželové plochy, b, vytočením koníku – používá se pro dlouhé, štíhlé kužele. Soustružení kuželových ploch –  (vnějších i vnitřních), tvarové soustružení (dnes již na CNC), vrtání, řezání závitu, rýhování, vroubkování. Můžeme také obrábět pomocí kopírovacího pravítka.

 

Soustružení závitu:

 • Při soustružení závitu musí být posuv nože na otáčku obrobku stejný, jako stoupání závitu.
 • Soustružení závitu – posuv se musí rovnat stoupání závitu.
 • Při soustružení závitu musí být posuv na jednu otáčky obrobku stejný, jako stoupání závitu, který mát být řezán.
 • Posuv je zajištěn otáčkami vodícího šroubu.
 • Závitový nůž – jeho profil odpovídá profilu závitu. Závitovým nožem se řeže závit několikrát.
 • Závitový hřebínek – vyřízne se najednou.

 

Tažná, závitová tyč.

 

Příprava obrobku:

 • Čep se osoustruží na vnější průměr závitu, díra na malý průměr závitu, tvar nože musí odpovídat profilu závitu.

 

Řezání závitu:

 • Na konečnou hloubku závitu se najíždí v několika krocích.

 

Soustružení tvarových ploch:

 • Nůž je negativním obrazem obráběné plochy. Provádí se tvarovými noži, zapichovací způsobem. Nůž má negativní tvar plochy. Na CNC strojích.

 

Kopírovací zařízení – nůž je veden šablonou.

 

Soustružení drážek, zápichů, upichování (oddělení mat. Břitem nástroje), vypichování (výroba kroužků) = řadíme mezi dokončovací práce, spolu s řezáním závitu na soustruhu, soustružení závitu.

 

Upínání nástrojů:

 • 1) Upínání nožů – do nástrojové hlavy, která je umístěna na příčných saních.
  • a) upnutí nakrátko
  • b) upnutí v ose obrobku
 • 2) upínání osových nástrojů (vrtáky, výhrubníky, výstružníky) do pinoly koníka
 • 3) Upínání obrobků:
  • do sklíčidla (3 až 4 čelisťové)
  • Hlava našroubovaná na vřeteno.
 • 2) Upínání mezi hroty – používá se u dlouhých obrobků a zároveň k zajištění minimálního házení.
  • Unášecí kotouč a unášecí srdce přenášejí otáčivý pohyb sklíčidla na obrobek.
  • Obrobek musí mít na čelních plochách středící důlky.
  • Upínací hroty: pevné, otočné.
  • Lunetou se opírají dlouhé, tenké obrobky, čímž se zabrání jejich průhybu při jejich obrábění. Pevná luneta se upevňuje na lože stroje, pohyblivá luneta je upevněná na saních a pojíždí podél obrobku.
 • 4) upínací deska – slouží k upínání obrobků s velkým průměrem nebo asymetrickým tvarem.
 • 5) Upínací trny – používají se, pokud má být díra vůči vnější ploše přesně antrická.
  • Pevný trn – jeho průměr odpovídá průměru díry.
  • Rozpínací trn – se rozříznut 3 drážkami a většinou pomocí matice se rozpíná.
 • 6) Kleštiny – slouží k upínání krátkých, válcových obrobků malých průměrů.

 

Geometrie nástroje:

 • Soustružnické nože, jednobřitý – upíná se do nožové hlavy.

 

Řezné úhly:

 • Úhle hřbetu Alfa
 • Úhel zábřihu Alfaz
 • Úhel čela Gama
 • Úhel řezu Delta
 • Úhel břitu Beta – zásada: čím tvrdší, tím tvrdší úhel Beta
 • Úhel sklonu ostří Lambda
 • Úhel rozevření špičky, hrotu epsilon
 • Úhel nastavení hlavního břitu Kappa

Řezné podmínky se stanovují na kvalitě nože, materiálu.

 

U soustružení stanovujeme:

 • Posuv, hloubka třísky, řeznou rychlost.

 

Soustružnický nůž: skládá se ze stopky, za kterou se upíná, a z hlavy nesoucí břit.

 

Soustružnické nože jsou:

 • Přímý 45 stupňů
 • Přímý 60 stupňů
 • Ohnutý, stranový, nabírací, hladící, rohový, zapichovací, závitový, zaoblovací.
 • Zásada: Puštěné otáčky při najetí nože k obrobku.

 

Popis částí soustruhu:

 • 1) lože – nosič všech pevných a pohyblivých celků (vřteník, saně, koník)
  • Každé lože má vodící plochy – ploché, prizmatické, rybové
 • 2) vřeteník – slouží k uložení pracovního vřetene
 • 3) hlavní převodovka – slouží k přenosu pohybu z motoru na vřeteno
 • 4) pracovní vřeteno – Slouží k přenosu pohybu na obrobek
 • 5) posuvová převodovka – Slouží k přenosu pohybu na tažné elementy
 • 6) Tažné elementy – tažná tyč (na soustruhu slouží k tahání saní), vodící šroub – (k řezání závitů)
 • 7) koník – slouží jako podpěra pro delší obrobek a pro upnutí nástrojů (vrtáky, výstružníky, závitníky)
 • 8) saně se suportem – podélné saně se suportovou skříní nesou příčný suport pro příčný a rovinný pohyb nástroje a na nožových saních je umístěn držák nástrojů
 • 9) suportová skříň – uložení pohonu suportu, převádí rotační pohyb z tažné tyče a šroubu na podélný pohyb saní a příčný pohyb suportu.

 

Druhy soustruhů:

 • 1) Universální hrotový soustruh
 • 2) Revolverový soustruh
 • 3) Svislý soustruh (Karusel)
 • 4) Čelní soustruh
 • 5) Soustružnická centra
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!