Stát a ústavní systém ČR

 

   Otázka: Stát a ústavní systém ČR

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): anisim

 

 

 

 

Stát

 • Území
 • Obyvatelstvo
 • Zákony
 • Vláda
 • Suverenita
 • Historie
 • Státní symboly
 • Kultura

 

Rozlišujeme

 • Národní stát– ČR, na území daného státu převládá jedno etnikum
 • Státní národ– USA, více etnik, Američané (obyv. USA), jen obyvatelé kteří tam žijí, mohou to být Rusové, Číňané…, ale všichni žijí na území USA, uměle vytvořený národ

 

Vznik státu

 • Patriarchální teorie=>rodina
  • Stát vznikl rozšiřováním rodiny
  • Otec = panovník => řídí a stará se
  • Smluvní teorie =>dobrovolný souhlas
   • Obyvatelstvo odevzdává část svých práv vládě
   • Dobrovolný souhlas = volby
   • Mocenská teorie =>dobývání a expanze
    • Pomocí válek
    • Náboženská teorie =>vůle Nejvyšší bytosti
     • Bůh, faraoni
     • Patrimoniální teorie=>půda
      • Ten, kdo vlastní půdu, má práva vlastnit i rolníky

 

Funkce státu

 • Vnější:
  • Zabývá se tím, jak stát působí na své okolí
  • bezpečí (armáda), diplomacie
  • Vnitřní:
   • Zabývá se tím, jak stát funguje vevnitř
   • bezpečí (policie), sociální funkce, vzdělávací funkce, zdravotnictví, kulturní funkce

Ústava

 • Flexibilní ústava – pro změnu stačí prostá většina zákonodárců (ČR 101)
  • Rigidní ústava – pro změnu je potřeba naprostá většina (ČR 3/5), v ČR

 

 • Psaná – ČR
 • Nepsaná – Velká Británie

 

Ústava ČR

 • Schválena – 16. 12. 1992
 • Platnost – 1. 1. 1993
 • 8 hlav = 113 článků + preambule (předmluva)

 

 1. 1.       Základní ustanovení:
 • Druh státu
 • Hlavní město
 • Státní symboly
 • Druhy moci
 1. 2.       Zákonodárná moc
 • Parlament – Senát, Poslanecká sněmovna
 • Senát:

−        81 členů

−        Voleni na 6 let

−        Jednou za dva roky, výměna 1/3 senátorů

−        Aktivní volební právo – 18 let

−        Pasivní volební právo – 40 let

−        Většinový volební systém – volíme konkrétního senátora

−        Předseda – Milan Štěch

 • Poslanecká sněmovna:

−        200 členů

−        Voleni na 4 roky

−        Aktivní volební právo – 18 let

−        Pasivní volební právo – 21 let

−        Poměrný volební systém – volíme politické strany

−        Předsedkyně – Miroslava Němcová (ODS)

 1. 3.       Výkonná moc
 • Prezident:

−        Volen přímo

−        Aktivní volební právo – 18 let

−        Pasivní volební právo – 40 let

 • Vláda:

−        Premiér– Nečas

−        Místopředsedové

−        Ministři

−        Koalice – TOP 09, IDS, Lidem

 • Demokratické volby:

−        Rovné (každý má stejnou hodnotu)

−        Přímé (víme, koho volíme)

−        Tajné

−        Všeobecné

 • Pravomoc prezidenta:

−        Vetovat zákon

−        Jmenuje soudce

−        Jmenuje předsedy vlády

−        Uděluje milost

−        Jmenuje profesory na VŠ

−        Vyhlašuje volby

−        Uděluje státní vyznamenání

−        Rozpouští poslaneckou sněmovnu

−        Jmenuje guvernéra ČNB

 1. 4.       Moc soudní
 • Dělení:

−        Speciální soudy (Ústavní, Nejvyšší s.)

−        Soustava obecních soudů (Krajské, obecní s.)

 • Ústavní soud – v Brně
 • Nejvyšší správní soud – v Brně
 • 15 ústavních soudců – jmenování na deset let
 • 4 stupně soudů:

−        Okresní nebo obvodní

−        Krajské nebo městské

−        Vrchní soud (Brno, Olomouc)

−        Nejvyšší soud

 • Soudci – minimálně 30 let, 5 let praxe, nezávislí
 1. 5.       Česká národní banka
 • Centrální banka
 • Pečuje o stabilitu měny
 • V čele guvernér
 1. 6.       Nejvyšší kontrolní úřad
 • Hospodaření se státním majetkem
 1. 7.       Územní samospráva
 • Vyšší územní samosprávní celky:

−        14 samosprávních celků

−        13 hejtmanů bez Prahy (primátor B. Svoboda)

 • Středočeský kraj – sídlo v Praze
 • Nižší územní samosprávní celky:

−        Obce

−        Města

 1. 8.       Závěrečná ustanovení

 

Typy a formy státu (viz. papír)

 • Typy států z hlediska složení vládních organizací
  • Monarchie:

−        V čele stojí dědičný panovník

−        Panovník vládne sám

−        Absolutní monarchie

−        Konstituční monarchie

 • Republika:

−        Dále se dá dělit podle toho, kdo je v čele (království, knížectví…)

−        Parlamentní republika (ČR)

−        Prezidentská republika (USA)

 • Teokracie:

−        V čele státu stojí panovník, který je sám bohem nebo je jím zvolen

−        Panovník bůh (Vatikán)

 • Typy států podle územního dělení
  • Unitární:

−        Pouze jedna vláda

−        Centralizované – řízení z 1 centra

−        Decentralizované – některé pravomoce jsou převedeny na jiná místa (nižší územní celky)

 • Federace:

−        Guvernér, existuje jedno společné shromáždění, jedna vláda, ale také více parlamentů

−        USA

 • Konfederace:

−        Každý stát zůstává suverénní, volně sdružení členských států

−        Svazky států

 

Formy vlády

 • Demokratické státy:
  • Svoboda slova
  • Volební právo (přímé, volné, tajné, všeobecné)
  • 3 složky státní moci (zákonodárná, výkonná, soudní) => systém brzd a rovnovah
  • Přímá demokracie = vláda lidu, o všem rozhodují všichni

−        Řecko

−        Referendum (všelidové hlasování o závažných otázkách)

−        Plebiscit (všelidové hlasování o území)

 • Nepřímá demokracie – lid si zvolí své zástupce, kteří za něj vystoupí

−        Česká republika

−        Referendum

 • Totalitní státy = moc je držená v rukou jednoho diktátora
  • Diktátor
  • Cenzura
  • Zastrašování, nátlak
  • Čína, Kuba, KLDR
  • Nacistické, komunistické

 

Hranice

 • Přírodní (pohoří, řeka) – ČR
 • Umělé (rovnoběžka…) – USA


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy