Střední Evropa – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Střední Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tacanda

 

 

– ohraničen regiony západní, jižní a východní a jihovýchodní

– patří sem státy: Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko + alpské státy (Švýcarsko, Slovinsko, Lichtenštejnsko, Rakousko)

 

1) Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, (Česko)

– státním zřízením jsou to republiky

– administrativní členění: Německo – 16 spolkových zemí, Polsko – vojvodství, Slovensko – kraje, Maďarsko – župy

– došlo ke změnám po roce 1990, kdy se Německo sjednotila s NDR a vzniklo Slovensko rozdělením Československé republiky

– hlavní města: Německo – Berlín, Polsko Varšava, Slovensko – Bratislava, Maďarsko – Budapešť

 

a) Přírodní podmínky

Horizontální členitost– malá

– rozlohy – Německo -> Polsko -> Maďarsko -> ČR -> Slovensko

– Německo a Polsko je omýváno Severním a Baltským mořem -> Fríské ostrovy a ostrov Rújana

 

Vertikální členitost

– od severu k jihu se zvyšuje nadmořská výška

 • na severu převažují jezerní plošiny
 • ve středu pahorkatiny
 • na jihu Alpy

– pevninský ledovec ve čtvrtohorách – nyní převládají nížinatá území

nejnížinatější je Maďarsko – do 200 m. n. m. je 90% území; pak hned Polsko

– nejhornatější stát je Slovensko

– Slovensko a Polsko – Karpaty

– Maďarsko – Malá a Velká Uherská nížina

– nejvyšší bod: Německo – Zugspitze (2 962 m. n. m.) – pohoří Wetterstein, Polsko – Rysy, Slovensko – Gerlachovský štít, Maďarsko – Kékes

 

Podnebí

– od Z k V přibývá kontinentalita i srážky

– mírný pás

 

Vodstvo

– hlavní evropské rozvodí -> patří do úmoří Severního, Baltského, Černého, Středozemního moře

řeky: Rýn, Labe (Německo), Odra a Visla (Polsko), Dunaj (Slovensko, Maďarsko) – do Černého moře

 • hustá říční síť propojená kanály
 • řeky spojeny kanály a průplavy – nejvíce v Německu

jezera: velké množství a většinou ledovcového původu

 • na severu jsou jezerní plošiny (Pomořanská atd.) – pevninským ledovcem
 • jezera ve vysokých horách (Z Karpaty plesa nebo oka na V) – horským ledovcem
 • výjimka jezero Balaton – tektonické jezero

přehradní nádrže: na Slovensko kaskáda na východě Zemplínská šírava; na Dunaji – Vodní dílo Gabčíkovo (v Maďarsku nedostavěli, jen na Slovensku)

– podzemní vody – na Slovensku – Piešťany a v Maďarsku

 

Biomy: původní listnaté a smíšené lesy vykáceny

– nyní smrkové lesy

– pokáceny smrky (kyselé deště) → černý trojúhelník (Německo, Polsko, ČR)

– zbytky stepi v Maďarsku – pusty -> Národní park Hortobágy – chov koní

 

Nerostné bohatství

– Německo: hnědé uhlí ve Středoněmecké pánvi, černé uhlí, draselné soli

– Polsko – černé uhlí v Hornoslezské pánvi, velké zásoby síry, sůl kamenná – důl Wieliczka

– Slovensko – magnezit, vápenec a rudy barevných kovů

– Maďarsko – bauxit

– Německo + ČR + Polsko – území černého trojúhelníku (zdevastovaná krajina těžbou uhlí)

 

Socioekonomická charakteristika

počet obyvatel: nejlidnatější Německo (bez Ruska nejlidnatější v Evropě), pak ?, nakonec Slovensko

– homogenní stát – Polsko (99%), Německo a Polsko (90%), Maďarsko – národ v Rumunsku, Srbsko a Slovensku (

– v Německu velká menšina Turků – 3%

jazyky: indoevropské jazyky: Německo – germánské, Maďarsko – ugrofinské, Polsko a Maďarsko – slovanské

náboženství: Německo – protestantské, Polsko (nejvíce věřících) a Maďarsko a Slovensko – katolické

urbanizace: žádné megalopole, ale velké množství konurbací – Německo – Porúří a Porýní, Polsko – Horní Slezsko (kolem Katowic) a Tříměstí (Gdaňsk, Gdyně a ?), Slovensko – jediná velká města jsou Bratislava a Košice

 

Hospodářství

– v 90. letech minulého století se restrukturalizovali

-> nejrychleji Německo, poměrně bez problémů i Maďarsko

– nejvyspělejší Německo, ostatní státy středně rozvinuté

– všechny státy součástí EU a NATO

 

Průmysl

– hutnický – Německo a Polsko

energetický

 • převažují tepelné elektrárny – Německo a Polsko
 • vodní elektrárny – Slovensko
 • jaderné elektrárny – Maďarsko

Německo:

 • dopravní strojírenství (BMW, Mercedes, Wolksvagen, Audi)
 • elektrotechnika (Bosh, Siemens, Braun)
 • potravinářský (Dr. Oetker?, Knorr) průmysl

Polsko: strojírenství, potravinářský průmysl

Slovensko:

 • strojírenství (Peugeot, Citroen – přesunuté firmy z jiných zemí)
 • elektrotechnika (Sony, Samsung – přesunuté firmy z Japonska)
 • oděvní a potravinářský průmysl, petrochemický (Slaná, Bratislava)

Maďarsko

 • strojírenství (autobusy Ikarus?)
 • potravinářský (čabajky, uheráky, Tokajské víno) průmysl

 

Zemědělství

– Polsko a Maďarsko hlavní zemědělské státy

– ve většině států převažuje živočišná výroba

-> chov koní v Maďarsku + rybolov

– jediný soběstačný je Německo – výroba masa a mléka

– 1. výrobce na světě chmele – Německo

Slovensko – pšenice, kukuřice, vinná réva

Maďarsko – cukrová řepa, pšenice, kukuřice, vinná réva

Polsko – pěstování brambor, lnu a žita

 

Doprava

– hustá kvalitní železniční i silniční síť

– námořní – Gdaňsk, Hamburk

– letecká doprava – Frankfurt nad Mohanem – jedno z největších letišť v Evropě

 

Cestovní ruch

– všechny státy mají aktivní saldo -> výborné přírodní předpoklady

 • ale v praxi není utvořené dostatečné zázemí pro turisty -> zaostalé

 

2) Alpské státy

– rozlohou i podle počtu obyvatel je největší Rakousko, pak Švýcarsko, Slovinsko, Lichtenštejnsko

– státní zřízení: všechny státy jsou republiky kromě Lichtenštejnska = knížectví

– administrativní dělení: Švýcarsko – kantony

– hlavní města: Rakousko – Vídeň, Švýcarsko – Bern, Slovinsko – Lublaň, Lichtenštejnsko – Vaduz

 

Přírodní podmínky

– horizontální členitost: jediné Slovinsko je omýváno Jaderským mořem

vertikální členitost: převážně hornaté státy

-> nejvyšší vrcholy států: Rakousko – Grossglockner (Vysoké Taury), Slovinsko – Triglav (Julské Alpy), Švýcarsko – Dufourspitze (Alpy – 2. největší hora), Lichtenštejnsko – Grauspitz (Rätikon)

– pohoří je spíše třetihorní

– podnebí: směsice oceánského a kontinentálního podnebí, které je velmi ovlivněno nadmořskou výškou

Vodstvo:

– hlavní evropské rozvodí – stejná úmoří

– vodní elektrické energie -> krátké a prudké řeky

– jezera ledovcového původu – Itálie: Lago di garda, Švýcarsko: Bodamské, Ženevské jezero, Rakousko: Neziderské jezero

– vodopády Rheinfall (23 metrů vysoká) – největší evropské vodopády, ve Švýcarsku

– nejdelší evropský ledovec – Aletschký – Bernské Alpy

– nerostné suroviny: – obecné chudé

Rakousko – alpská sůl (okolí Salzburgu), magnezit, kolem Vídně zemní plyn

Švýcarsko – barevné rudy

 

Socioekonomická charakteristika

– nejlidnatější Rakousko, Švýcarsko druhé – ale 20% přistěhovalců, Slovinsko, nejméně Lichtenštejnsko

jazyky:

 • převažují germánské – Rakousko a Lichtenštejnsko a německá část Švýcarska
 • románské – Švýcarsko a slovanské – Slovinsko

náboženství: převažuje katolické, Švýcarsko – protestanté, katolíci a kalvinisté

národnostní složení: poměrně homogenní, nejméně homogenní je Lichtenštejnsko (66%)

 

Hospodářství:

– všechny země vyspělé

– v EU pouze Rakousko a Slovinsko

– v NATO pouze Slovinsko

– Švýcarsko a Lichtenštejnsko – neutrální země + bankovní a finanční centra

Slovinsko – nejbohatší země po rozpadu Jugoslávie, transformace ekonomiky nejrychleji a bez větších problémů

– velké množství ekonomicky aktivních obyvatel -> turistika přináší také velké množství peněz

 

Průmysl:

Rakousko – energetický – vodní elektrárny

 • zpracovatelský lehký průmysl – dřevozpracující
 • lékařské přístroje a výroba hodinek, výroba lyží
 •  potravinářský (Julius Meinl, Interspar)

Švýcarsko – energetický – vodní a jaderné elektrárny

 • hutnictví hliníku, dřevozpracující
 • největší výrobce hodinek na světě (Swatch, Rolex, Olmega)
 • lékařské přístroje, léky
 • významný potravinářský průmysl (Nestlé, čokolády, sýry)

Slovinsko – domácí spotřebiče Gorenje, cestovní ruch

doprava:

– průsmyky – příklady

– nejvyšší železniční stanice v Švýcarsku – Bernina express

– červený kříž v Ženevě

 

– Švýcarsko je jedna z mála zemí, kde je povolená eutanazie (jinak ještě v Nizozemsku a Belgii)

Další podobné materiály na webu: