Střední Evropa – maturitní otázka

zeměpis

 

Otázka: Střední Evropa

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Tacanda

 

Vymezení regionu

 • ohraničen regiony západní, jižní a východní a jihovýchodní
 • patří sem státy: Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko + alpské státy (Švýcarsko, Slovinsko, Lichtenštejnsko, Rakousko)

 

1) Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, (Česko)

 • státním zřízením jsou to republiky
 • administrativní členění: Německo – 16 spolkových zemí, Polsko – vojvodství, Slovensko – kraje, Maďarsko – župy
 • došlo ke změnám po roce 1990, kdy se Německo sjednotila s NDR a vzniklo Slovensko rozdělením Československé republiky
 • hlavní města: Německo – Berlín, Polsko Varšava, Slovensko – Bratislava, Maďarsko – Budapešť

 

a) Přírodní podmínky

Horizontální členitost– malá

 • rozlohy – Německo -> Polsko -> Maďarsko -> ČR -> Slovensko
 • Německo a Polsko je omýváno Severním a Baltským mořem -> Fríské ostrovy a ostrov Rújana

 

Vertikální členitost

od severu k jihu se zvyšuje nadmořská výška

 • na severu převažují jezerní plošiny
 • ve středu pahorkatiny
 • na jihu Alpy

pevninský ledovec ve čtvrtohorách – nyní převládají nížinatá území

nejnížinatější je Maďarsko – do 200 m. n. m. je 90% území; pak hned Polsko

nejhornatější stát je Slovensko

Slovensko a Polsko – Karpaty

Maďarsko – Malá a Velká Uherská nížina

nejvyšší bod: Německo – Zugspitze (2 962 m. n. m.) – pohoří Wetterstein, Polsko – Rysy, Slovensko – Gerlachovský štít, Maďarsko – Kékes

 

Podnebí

 • od Z k V přibývá kontinentalita i srážky
 • mírný pás

 

Vodstvo

 • hlavní evropské rozvodí -> patří do úmoří Severního, Baltského, Černého, Středozemního moře

řeky: Rýn, Labe (Německo), Odra a Visla (Polsko), Dunaj (Slovensko, Maďarsko) – do Černého moře

 • hustá říční síť propojená kanály
 • řeky spojeny kanály a průplavy – nejvíce v Německu

jezera: velké množství a většinou ledovcového původu

 • na severu jsou jezerní plošiny (Pomořanská atd.) – pevninským ledovcem
 • jezera ve vysokých horách (Z Karpaty plesa nebo oka na V) – horským ledovcem
 • výjimka jezero Balaton – tektonické jezero

přehradní nádrže: na Slovensko kaskáda na východě Zemplínská šírava; na Dunaji – Vodní dílo Gabčíkovo (v Maďarsku nedostavěli, jen na Slovensku)

podzemní vody – na Slovensku – Piešťany a v Maďarsku

 

Biomy: původní listnaté a smíšené lesy vykáceny

 • nyní smrkové lesy
 • pokáceny smrky (kyselé deště) → černý trojúhelník (Německo, Polsko, ČR)
 • zbytky stepi v Maďarsku – pusty -> Národní park Hortobágy – chov koní

 

Nerostné bohatství

 • Německo: hnědé uhlí ve Středoněmecké pánvi, černé uhlí, draselné soli
 • Polsko – černé uhlí v Hornoslezské pánvi, velké zásoby síry, sůl kamenná – důl Wieliczka
 • Slovensko – magnezit, vápenec a rudy barevných kovů
 • Maďarsko – bauxit
 • Německo + ČR + Polsko – území černého trojúhelníku (zdevastovaná krajina těžbou uhlí)

 

Socioekonomická charakteristika

 • počet obyvatel: nejlidnatější Německo (bez Ruska nejlidnatější v Evropě), pak ?, nakonec Slovensko
 • homogenní stát – Polsko (99%), Německo a Polsko (90%), Maďarsko – národ v Rumunsku, Srbsko a Slovensku (
 • v Německu velká menšina Turků – 3%
 • jazyky: indoevropské jazyky: Německo – germánské, Maďarsko – ugrofinské, Polsko a Maďarsko – slovanské
 • náboženství: Německo – protestantské, Polsko (nejvíce věřících) a Maďarsko a Slovensko – katolické
 • urbanizace: žádné megalopole, ale velké množství konurbací – Německo – Porúří a Porýní, Polsko – Horní Slezsko (kolem Katowic) a Tříměstí (Gdaňsk, Gdyně a ?), Slovensko – jediná velká města jsou Bratislava a Košice

 

Hospodářství

 • v 90. letech minulého století se restrukturalizovali
 • -> nejrychleji Německo, poměrně bez problémů i Maďarsko
 • nejvyspělejší Německo, ostatní státy středně rozvinuté
 • všechny státy součástí EU a NATO

 

Průmysl

 • hutnický – Německo a Polsko
 • energetický
  • převažují tepelné elektrárny – Německo a Polsko
  • vodní elektrárny – Slovensko
  • jaderné elektrárny – Maďarsko
 • Německo:
  • dopravní strojírenství (BMW, Mercedes, Wolksvagen, Audi)
  • elektrotechnika (Bosh, Siemens, Braun)
  • potravinářský (Dr. Oetker?, Knorr) průmysl
 • Polsko: strojírenství, potravinářský průmysl
 • Slovensko:
  • strojírenství (Peugeot, Citroen – přesunuté firmy z jiných zemí)
  • elektrotechnika (Sony, Samsung – přesunuté firmy z Japonska)
  • oděvní a potravinářský průmysl, petrochemický (Slaná, Bratislava)
 • Maďarsko
  • strojírenství (autobusy Ikarus?)
  • potravinářský (čabajky, uheráky, Tokajské víno) průmysl

 

Zemědělství

 • Polsko a Maďarsko hlavní zemědělské státy
 • ve většině států převažuje živočišná výroba
  • -> chov koní v Maďarsku + rybolov
 • jediný soběstačný je Německo – výroba masa a mléka
 • 1. výrobce na světě chmele – Německo
 • Slovensko – pšenice, kukuřice, vinná réva
 • Maďarsko – cukrová řepa, pšenice, kukuřice, vinná réva
 • Polsko – pěstování brambor, lnu a žita

 

Doprava

 • hustá kvalitní železniční i silniční síť
 • námořní – Gdaňsk, Hamburk
 • letecká doprava – Frankfurt nad Mohanem – jedno z největších letišť v Evropě

 

Cestovní ruch

 • všechny státy mají aktivní saldo -> výborné přírodní předpoklady
 • ale v praxi není utvořené dostatečné zázemí pro turisty -> zaostalé

 

2) Alpské státy

 • rozlohou i podle počtu obyvatel je největší Rakousko, pak Švýcarsko, Slovinsko, Lichtenštejnsko
 • státní zřízení: všechny státy jsou republiky kromě Lichtenštejnska = knížectví
 • administrativní dělení: Švýcarsko – kantony
 • hlavní města: Rakousko – Vídeň, Švýcarsko – Bern, Slovinsko – Lublaň, Lichtenštejnsko – Vaduz

 

Přírodní podmínky

 • horizontální členitost: jediné Slovinsko je omýváno Jaderským mořem
 • vertikální členitost: převážně hornaté státy
 • -> nejvyšší vrcholy států: Rakousko – Grossglockner (Vysoké Taury), Slovinsko – Triglav (Julské Alpy), Švýcarsko – Dufourspitze (Alpy – 2. největší hora), Lichtenštejnsko – Grauspitz (Rätikon)
 • pohoří je spíše třetihorní
 • podnebí: směsice oceánského a kontinentálního podnebí, které je velmi ovlivněno nadmořskou výškou

 

Vodstvo:

 • hlavní evropské rozvodí – stejná úmoří
 • vodní elektrické energie -> krátké a prudké řeky
 • jezera ledovcového původu – Itálie: Lago di garda, Švýcarsko: Bodamské, Ženevské jezero, Rakousko: Neziderské jezero
 • vodopády Rheinfall (23 metrů vysoká) – největší evropské vodopády, ve Švýcarsku
 • nejdelší evropský ledovec – Aletschký – Bernské Alpy
 • nerostné suroviny: – obecné chudé
 • Rakousko – alpská sůl (okolí Salzburgu), magnezit, kolem Vídně zemní plyn
 • Švýcarsko – barevné rudy

 

Socioekonomická charakteristika

 • nejlidnatější Rakousko, Švýcarsko druhé – ale 20% přistěhovalců, Slovinsko, nejméně Lichtenštejnsko

jazyky:

 • převažují germánské – Rakousko a Lichtenštejnsko a německá část Švýcarska
 • románské – Švýcarsko a slovanské – Slovinsko

náboženství: převažuje katolické, Švýcarsko – protestanté, katolíci a kalvinisté

národnostní složení: poměrně homogenní, nejméně homogenní je Lichtenštejnsko (66%)

 

Hospodářství:

 • všechny země vyspělé
 • v EU pouze Rakousko a Slovinsko
 • v NATO pouze Slovinsko
 • Švýcarsko a Lichtenštejnsko – neutrální země + bankovní a finanční centra
 • Slovinsko – nejbohatší země po rozpadu Jugoslávie, transformace ekonomiky nejrychleji a bez větších problémů
 • velké množství ekonomicky aktivních obyvatel -> turistika přináší také velké množství peněz

 

Průmysl:

Rakousko – energetický – vodní elektrárny

 • zpracovatelský lehký průmysl – dřevozpracující
 • lékařské přístroje a výroba hodinek, výroba lyží
 •  potravinářský (Julius Meinl, Interspar)

Švýcarsko – energetický – vodní a jaderné elektrárny

 • hutnictví hliníku, dřevozpracující
 • největší výrobce hodinek na světě (Swatch, Rolex, Olmega)
 • lékařské přístroje, léky
 • významný potravinářský průmysl (Nestlé, čokolády, sýry)

Slovinsko – domácí spotřebiče Gorenje, cestovní ruch

Doprava:

 • průsmyky – příklady
 • nejvyšší železniční stanice v Švýcarsku – Bernina express
 • červený kříž v Ženevě

 

Švýcarsko je jedna z mála zemí, kde je povolená eutanazie (jinak ještě v Nizozemsku a Belgii)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!